Bakalauro darbas "Laisvalaikio paslaugų X mieste vertinimas"

46 psl. / 9353 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas. Šiais laikais, kai gyvenimo tempas ypač spartus, žmonėms, skiriantiems didžiąją dalį savo turimo laiko mokslams ar darbui, laisvalaikis tampa labai svarbus. Atsipalaiduoti, išlaikyti darbingumą ir tiesiog atgauti jėgas padeda įvairios, tiek pasyvios, tiek aktyvios laisvalaikio veiklos. Todėl laisvalaikis šiandien imamas suvokti kaip būtina žmogaus gyvenimo dalis, gerinanti jo kokybę.

Šiandien gausu įvairių laisvalaikio paslaugų. Jos gali būti nemokamos (pasivaikščiojimas parke ar pasivažinėjimas dviračių taku) ir mokamos (teatras, koncertas ar sporto varžybos). Norint, kad laisvą laiką žmogus praleistų naudingai, svarbu išsiaiškinti, kokiomis laisvalaikio paslaugomis jis gali naudotis (ar jau naudojasi) ir jas vertinti.

Darbo uždaviniai:

 1. Apibūdinti laisvalaikio ir paslaugos teorines sampratas;
 2. Nusakyti esamas laisvalaikio formas ir laisvalaikio paslaugas teoriniu aspektu;
 3. Nustatyti ir įvertinti populiariausias laisvalaikio paslaugų formas X mieste.

Darbo problema: kokiomis laisvalaikio paslaugomis ir veiklomis užsiima X miesto gyventojai. Darbe tiriami klausimai: kaip apibūdinamas laisvalaikis, paslauga bei laisvalaikio formos; kokios laisvalaikio formos populiariausios; kokias laisvalaikio paslaugos X mieste populiariausios; kokių laisvalaikio paslaugų X pasigendama.


Turinys

 • SANTRAUKA4
 • SUMMARY5
 • ĮVADAS.6
 • LITERATŪROS APŽVALGA7
 • 1.1.     Laisvalaikio teorinė samprata.7
 • 1.2.     Paslaugos teorinė samprata.11
 • 1.3.     Laisvalaikio formos.14
 • TYRIMO METODIKA IR ORGANIZAVIMAS.20
 • TYRIMO REZULTATAI24
 • APTARIMAS.36
 • IŠVADOS.37
 • PASIŪLYMAI IR REKOMENDACIJOS.38
 • Literatūros sąrašas.39
 • PRIEDAI42

Literatūros sąrašas


 1. Aiškinamasis turizmo terminų žodynas. 2009. Peržiūrėta 2016 sausio 12d. Prieiga per internetą: http://www.tourism.lt/uploads/documents/Naudinga_informacija/turizmo_terminu_zodynas/Turizmo_zod.pdf

 2. Alekrinskis, A., Bulotienė, D., Šimkus, A., Mikalauskas, R. (2013). Studentų poreikis aktyviam laisvalaikiui. Sportinį darbingumą lemiantys veiksniai (VI): mokslinių straipsnių rinkinys. 45 – 57.

 3. Bagdonienė, L., ir Hopenienė. R. (2009). Paslaugų marketingas ir vadyba. Kaunas: Technologija.

 4. Bell, S., Tyrvainen, L., Sievanen, T., Probstl, U. & Simpson, M. (2007). Outdoor Recreation and Nature Tourism: A European Perspective. Living Reviews in Landscape Research. 2. 5 – 38.

 5. Blaževičius, P. (2006). Laisvalaikio organizavimas. Rokiškis.

 6. Ciairano, S., Bardaglio, G., Rabaglietti, E. & Vacirca, M.F. (2010). Positive Development in Children and the Precursors of Healthy Life-Styles: The Role of Eating Regularity and Level of Leisure Activity. Psychology. 1. 151 – 158.

 7. Chang, P., Wray, L. & Lin. Y. (2014). Social Relationships, Leisure Activity, and Health in Older Adults. Health Psychology. 33(6). 516 – 523.

 8. Cooper. C., Fletcher. J., Fyall, A., Gilber. D. & Wanhill. S. (2008). Tourism: principles and practise. London: Financial Times/Prentice Hall.

 9. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. 2013. Peržiūrėta 2016 sausio 15d. Prieiga per internetą: http://dz.lki.lt/

 10. Danileivičienė, R. ir Navickienė, L. (2011). Turizmo paslaugos kaip pagrindinių ir periferinių paslaugų visuma. Ekonomika ir vadyba: aktualijos ir perspektyvos. 1(21). 101 – 107.

 11. Edginton C. R., & Chen P. (2008). Leisure as Transformation. Sagamore Publishing, L.L.C. Champaign, Illinois.

 12. García, J.A. & Ruiz. B. (2015). Exploring the Role of Time Perspective in Leisure Choices. Journal of Leisure Research. 47(5). 515 – 537.

 13. Grecevičius, P., Armaitienė, A., Junevičienė, O., ir kt. (2002). Turizmas. Kaunas: Kauno kolegijos leidybos centras.

 14. Gudaitytė, G. ir Valantinė, I. (2014). Veiksniai, turintys įtakos Kauno gyventojų pasirinkimui aktyviai leisti laisvalaikį lauko treniruoklių aikštelėse. Laisvalaikio tyrimai: elektroninis mokslo žurnalas. 1 (3). 1 – 9.

 15. Gupta, A. & Chen, I. (1995). Sevice quality: implications for management developement. International Journal of Quality & Realiability Management. (12). 28 – 35.

 16. Horka, H. & Hromadka, Z. (2010). Active leisure for health in context of environmental care. Health Education: International Experiences. 275 – 289.

 17. Hurst, M. (2009). Who participates in active leisure? Statistics Canada. Canadian Social Trends. (11-008). 25 – 31.

 18. Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Kaunas: Judex.

 19. King, G.A., Law, S., King, S., ect. all. (2005). Measuring children’s participation in recreation and leisure activities: construct validation of the CAPE and PAC. Blackwell Publishing Ltd. Child: care, health and development. 33(1). 28 – 39.

 20. Klimavičienė, D. (2009). Laisvalaikio ir sporto klubų veikla. Kaunas. LKKA.

 21. Kotler, P. & Keller. K. (2007). Marketingo valdymo pagrindai. Klaipėda: Logitema.

 22. Kublickienė, L. (2001). Laisvalaikio sociologija: paradigmų skirtumai. Filosofija, sociologija. (2). 34 – 41.

 23. Kvieskienė, G. (Red.) (1996). Laisvalaikio kultūra. Vilnius: Švietimo ir mokslo ministerija. Vilniaus Pedagoginis universitetas. Meninio ugdymo katedra.

 24. Langvinienė, N. (2013). Leisure Services Customers’ Behavior – What Factors Are Crucial? Economics and management. 18(1). 102 – 111.

 25. Langvinienė, N. (2012). The Development Of Leisure Services Industry In The Context Of Improvement Of Quality Of Life. Societal innovations for global growth: research papers. 1(1). 748– 763.

 26. Langvinienė, N. ir Vengrienė, B. (2005). Paslaugų teorija ir praktika. Kaunas: Technologija.

 27. Lee, T.K., Lee. C., Lee, H. & Shaffer, H.J. (2014). Comparing Stress Perception and Leisure Type Preference between South Korean Smoking and Nonsmoking Casino Employees. Int J Ment Health Addiction. 12. 618 – 628.

 28. Leitner, M.J. & Leitner, S.F. (2012). Leisure enhancement. JAV, Urbana: Sagamore Publishing LLC.

 29. Liechty, T. & Genoe, M. R. (2015). Management Implications of Transitioning Between Leisure Service Providers: A Community Leisure Arts Program Case Study. Journal of Park and Recreation Administration. 33(3). 17 – 31.

 30. Leonavičius, J. (1993). Sociologijos žodynas. Vilnius: Academia.

 31. Lyberis, A. (2002). Sinonimų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla.

 32. Ma, S., Tan, Y., Ma, S. & Liou, T. (2012). Relationship between sedentary and active leisure participation among midwestern college students. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation. 34(1). 107-122.

 33. McCloskey, A. (2015). Standing up to sedentary behaviour. WellSpring. Alberta Centre for Active Living. 26(8).

 34. McLean, D.D. & Hurt. A. (2008). Kraus‘ Reacreation and Leisure in Modern Society. Sundbury, Massachusetts: Jones and Barlett publisher.

 35. Norkaitienė, M., Šepetytė, R., Šimėnaitė. Z. (2010). Mokomasis lietuvių kalbos žodynas. Vilnius: Baltos Lankos.

 36. Rupeikaitė, D., Murauskaitė, D. ir Navickienė, R. (2013). Laisvalaikio praleidimo tendencijos jaunimo tarpe. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. 210 – 216.

 37. Savicka, A. (2006). Darbas ir laisvalaikis: naujos jų tarpusavio ryšio sampratos. Vilnius: Kultūros, filosofijos ir meno institutas.

 38. Shin, K. & You, S. (2013). Leisure Type, Leisure Satisfaction and Adolescents’ Psychological Wellbeing. Journal of pacific rim psychology. 7(2). 53 – 62.

 39. Shryer, E., Mock, S.E., Hilbrecht, M., Lerdo,D. & Smale.B. (2016). Use of Leisure Facilities andWellbeing of Adult Caregivers. Leisure Sciences. 38. 17 – 33.

 40. Šinkūnienė, J.R. (2005). Laisvalaikio studijos ir rekreacijos administravimas. Socialinis darbas. 4(1). 122 – 130.

 41. Tarptautinių žodžių žodynas. (2009). Peržiūrėta 2016 sausio 15 d. Prieiga per internetą: http://www.zodziai.lt/

 42. Tidikis, R. (2003). Socialinių mokslų tyrimų metodologija. Vilnius: Lietuvos teisės universitetas.

 43. Thanet District Council. (2015). Sport and Active Recreation Strategy 2015 -2019.

 44. Torkildsen, G. (2001). Leisure and recreation management. London: Spon Press

 45. Vitkienė, E. (2002). Rekreacija. Klaipėda.

 46. Wei, X., Huang, S., Stodolska, M. & Yu,Y. (2015). Leisure Time, Leisure Activities, and Happiness in China. Journal of Leisure Research. 47(5). 556 – 576.

 47. World Health Organisation (WHO). 2015. Peržiūrėta 2016 vasario 22 d. Prieiga per internetą: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs385/en/

 48. Zhao, M. & Chen, S. (2013). A Survey on Senior/Elderly Participation in Leisure Activity in Hong Kong. Asian Journal of Exercise & Sports Science. 10(2). 92 – 101.


Reziumė

Autorius
mykolina
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Turizmas
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 4, 2021
Publikuotas
2016 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Paveldo savarankiškas darbas: Druskininkai

Turizmas Referatas 2013 m. deimante12
Mūsų Lietuva – nedidelis kraštas, tačiau skirtingai nuo daugelio Europos valstybių išsaugojęs unikalią, civilizacijos mažai tepaliestą gamtą, atvykstančius turistus dominantį etnografinį paveldą. Neretas ...