Skirtingų kineziterapijos metodų poveikis pėdos funkcijai esant Hallux valgus deformacijai: atvejo analizė

46 psl. / 8910 žod.

Ištrauka

Hallux valgus yra progresuojanti pirmojo padikaulio deformacija, kuri keičia pėdos anatomiją ir biomechaninį funkcionavimą. Tai didžiojo kojos piršto nuokrypis lateraliai pirmojo padikaulio atžvilgiu, o pastarasis krypsta medialiai (Glasoe 2016). Ši deformacija dažniau pasireiškia moterims dėl avalynės aukštu kulnu (Talu ir kt., 2016). Tipiniai nusiskudimai yra medialinio iškilimo skausmas, lokalus šios vietos odos sudirgimas, ir anatominė kojos nykščio deformacija (Fraissler ir kt., 2016). Pirmojo pirštakaulio iškrypimas klasifikuojamas pagal valgus kampą.


Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS.9
 • TEORINĖ DALIS.11
 • 1.1.     HALLUX VALGUS.11
 • 1.1.1.      Etiologija.13
 • 1.1.2.      Konservatyvus gydymas.13
 • 1.1.3.      Operacinis gydymas.14
 • 1.1.4.      Raumenys.14
 • 1.2.     TYRIMŲ APŽVALGA LITERATŪROJE16
 • 1.2.1.Kineziterapijos pratimų taikymas esant hallux valgus deformacijai18
 • 1.2.2.      Teipavimo taikymas esant hallux valgus deformacijai20
 • EMPIRINĖ DALIS.24
 • 2.1.     TYRIMO METODOLOGIJA24
 • 2.1.1. Atrankos kriterijai25
 • 2.1.2.      Tyrimo etika.25
 • 2.1.3.      Tyrimo procesas.26
 • 2.1.4.      Tyrimo instrumentai27
 • 2.2.     TYRIMO METODAI.29
 • 2.2.1. Pratimai30
 • 2.2.2.      Teipavimas.30
 • 2.3 TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS.30
 • EMPIRINĖS DALIES APIBENDRINIMAS.36
 • IŠVADOS.38
 • REKOMENDACIJOS.39
 • LITERATŪRA40
 • PRIEDAI.44

Literatūros sąrašas 1. Choi, Jung-Hyun. (2017). Effects of kinesio taping and stretching on hallux valgus angle and balance in female hallux valgus patients. Research J. Pharm. and Tech. P.2926.

 2. Coşkun, G., Talu, B., Bek, N., Bayramlar, K. (2016). Effects of hallux valgus deformity on rear foot position, pain, function, and quality of life of women. The journal of physucal therapy science. IPEC Inc. P. 781-785. Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/299523917_Effects_of_hallux_valgus_deformity_on_rear_foot_position_pain_function_and_quality_of_life_of_women (žiūr. 2020-04-21).

 3. El-Sobkey, S. (2011). Normative values for one leg stance balance test in population based sample of community dwelling older people. Middle East Journal of Scientific Research. Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/230851969_Normative_Values_for_One_Leg_Stance_Balance_Test_in_Population_Based_Sample_of_Community_Dwelling_Older_People (žiūr. 2020-04-21).

 4. Fraissler, L., Konrads, C., Hoberg, M., Rudert, M., Walcher, M. (2016), Treatment of hallux valgus deformity. Foot & ankle. P.296. Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/306568874_Therapy_of_hallux_valgus_deformity (žiūr. 2020-04-21).

 5. Galois, L. (2018). History of surgical treatments for hallux valgus. European Journal of Orthopaedic Surgery & Traumatology. France: Springer. P. 1633. Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/306568874_Therapy_of_hallux_valgus_deformity (žiūr. 2020-04-21).

 6. Glasoe, W. (2016). Treatment of Progressive First MTP Hallux Valgus Deformity: A Biomechanically-Based Muscle Strengthening Approach. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy. USA: Medical School University of Minnesota. Internetinis adresas: https://www.jospt.org/doi/pdf/10.2519/jospt.2016.6704 (žiūr. 2020-04-21).

 7. Gur, G., Ozkal, O., Dilek, B., Aksoy, S., Bek, N., Yakut, Y. (2016). Effects of corrective taping on balance and gait in patients with hallux valgus. American orthopaedic foot & ankle society. Turkey.

 8. Janssen, DM., Sanders, AP., Guldemond, N., Hermus, J., Walenkamp, GH., van Rhijn, LW. (2014). A comparison of hallux valgus angles assessed with computerised plantar pressure measurements, clinical examination and radiography in patients with diabetes. Journal of foot and ankle research. Internetinis adresas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4114410/ (žiūr. 2020-04-21).

 9. Karabicak, G., Bek, N., Tiftikci, U. (2015). Short-term effects of kinesiotaping on pain and jount alignment in conservative treatment of hallux valgus. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics. Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/282664191_ShortTerm_Effects_of_Kinesiotaping_on_Pain_and_Joint_Alignment_in_Conservative_Treatment_of_Hallux_Valgus (žiūr. 2020-04-21).

 10. Kardelis, K. (2002). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. 2-asis leidimas. Kaunas. Internetinis adresas: https://www.scribd.com/doc/37948910/K-Kardelis-Mokslini%C5%B3-tyrim%C5%B3-metodologija-ir-metodai (žiūr. 2020-04-21).

 11. Kenzo, K., Wallis, J., Kase, T. (2003). Clinical therapeutic applications of the kinesio taping method. 2nd edition. The source of english eBooks in physical education and sports sience. P. 205.

 12. Kim, MH., Yi, CH., Weon, JH., Cynn, HS., Jung, DY., Kwon, OY. (2015). Effect of toe-spread-out exercise on hallux valgus angle and cross-sectional area of abductor hallucis muscle in subjects with hallux valgus. The Journal of Physical Therapy Science. IPEC Inc. P. 1019-1022. Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/276157226_Effect_of_toe-spread-out_exercise_on_hallux_valgus_angle_and_cross-sectional_area_of_abductor_hallucis_muscle_in_subjects_with_hallux_valgus (žiūr. 2020-04-21).

 13. Kim, PJ., Hatch, D., Didomenico, LA., Lee, MS., Kaczander, B., Count, G., Kravette, M. (2012). A Multicenter Retrospective Review of Outcomes for Arthrodesis, Hemi-Metallic Joint Implant, and Resectional Arthroplasty in the Surgical Treatment of End-Stage Hallux Rigidus. The journal of foot & ankle surgery. Elsevier. P. 50-56. Internetinis adresas: https://www.ankleandfootcare.com/research/1st%20mpj%20multi%20center%20study.pdf (žiūr. 2020-04-21).

 14. Koller, U., Willegger, M., Windhager, R., Wanivenhaus, A., Trnka, HJ., Schuh, R. (2014). Plantar pressure characteristics in hallux valgus feet. Journal of orthopeadic research. Austria: Wiley Online Library. Internetinis adresas: https://www.ortopaedi.dk/fileadmin/dfas/2015/hallux_valgus_jor.pdf (žiūr. 2020-04-21).

 15. Kumbrink, B. (2012). K-taping. An Illustrated Guide. Vokietija: Springer. P. 5, 106.

 16. Lee, SM., Lee, J. (2016). Effects of balance taping using kinesiology tape in a patient with moderate hallux valgus. A case report. Medicine. Internetinis adresas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5120922/ (žiūr. 2020-04-21).

 17. Lee, S., Lee, J. (2016). Effects of balance taping using kinesiology tape in a patient with moderate hallux valgus. A case report. Medicine (Baltimore). Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/310765130_Effects_of_balance_taping_using_kinesiology_tape_in_a_patient_with_moderate_hallux_valgus_A_case_report (žiūr. 2020-04-21).

 18. Mortka, K., Lisinski, P. (2015). Hallux valgus—a case for a physiotherapist or only for a surgeon? Literature review. The Journal of Physical Therapy Science. P. 3303-3307. Internetinis adresas: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4668189/ (žiūr. 2020-04-21).

 19. Moulodi, N., Kamyab, M., Farzadi, M. (2019). A comparison of the hallux valgus angle, range of motion, and patient satisfaction after use of dynamic and static orthoses. The Foot. Department of Orthotics and Prosthetics, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran: Elsevier.

 20. Pamplona, A., Santos-Filho, SD. (2018). Hallux valgus-a physiotherapy study with salt solution and ultrasound. MedCrave. P. 18-19. Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/325014900_Hallux_valgus-a_physiotherapy_study_with_salt_solution_and_ultrasound (žiūr. 2020-04-21).

 21. Plaass, C., Karch, A., Koch, A., Wiederhoeft, V., Ettinger, S., Claassen, L., Daniilidis, K., Yao, D., Stukenborg-Colsman, C. (2019). Foot and ankle surgery. Elsevier.

 22. Radwan, NL., Mohamed, MA., Ibrahim, AR. (2017). Conventional tape versus kinesiotape for hallux valgus correction. International journal of medical research & health sciences. Internetinis adresas: https://www.ijmrhs.com/medical-research/conventional-tape-versus-kinesiotape-for-hallux-valgus-correctionl.pdf (žiūr. 2020-04-21).

 23. Schmitt, G., Souza, B., Almeida, G., Comel, J. (2019). Does the Kinesio Taping Method Associated with Exercises Reduce the Hallux Valgus Angle? A Therapeutic Proposal. International Journal of Latest Engineering Research and Applications. p. 3.

 24. Shi, GG., Whalen, JL., Turner, N., Kitaoka, HB. (2020). Operative Approach to Adult Hallux Valgus Deformity: Principles and Techniques. The Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. Internetinis adresas: https://www.researchgate.net/publication/339361314_Operative_Approach_to_Adult_Hallux_Valgus_Deformity_Principles_and_Techniques (žiūr. 2020-04-21).

 25. Vitkus L., Kalesinskas, JK., Belickas, J., Nėnienė, V. (2017) Kineziterapijos efektyvumas po skitingų kryžminio raisščio reikonstrukcinių operacijų. Visuomenės sveikata. P. 46. Internetinis adresas: http://www.hi.lt/uploads/pdf/visuomenes%20sveikata/VS_2007_1(36).pdf (žiūr. 2020-04-21).

 26. Welck, MJ., Al-Khudairi, N. (2018). Imaging of hallux valgus. How to approach the deformity. Foot and Ankle Clinics. Elsevier.

 27. World Confederation for physical therapy. (2011) London. Internetinis adresas: https://www.wcpt.org/sites/wcpt.org/files/files/PS_Description_PT_Sept2011_FORMATTED_edit2013.pdf (žiūr. 2020-04-21).

 28. Wülker, N., Mittag, F. (2012). The treatment of hallux valgus. Medicine. P. 857-858.

 29. Zhang, Y., Awrejcewicz, J., Szymanowska, O., Shen, S., Zhao, X., Baker, JS., Gu, Y. (2018). Effects of severe hallux valgus on metatarsal stress and the metatarsophalangeal 1 loading 2 during balanced standing: A finite element analysis. Computers in Biology and Medicine. P. 3-4. Internetinis adresas: https://myresearchspace.uws.ac.uk/ws/portalfiles/portal/10379904/Accepted_Author_Manuscript.pdf (žiūr. 2020-04-21).

 30. Žydžiūnaitė, V. (2011). Baigiamojo darbo rengimo metodologija. Klaipėdos valstybinė kolegija. Kaunas: UAB Vitae Litera. Internetinis adresas: http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/ESFproduktai/2012_Baigiamojo_darbo_metodologija.pdf (žiūr. 2020-04-21).


Reziumė

Autorius
rmek22@gmail.com
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Mokslinė metodologija
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Sau 26, 2021
Publikuotas
2020 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Duonos saugios gamybos naujovių analizė

Mokslinė metodologija Referatas 2012 m. ruby24
Duona yra sveikiausias maisto produktas ir neįkainojamas liaudies turtas. Duonos gaminiai jau nuo gilios senovės yra vertinami. Todėl šiam darbui pasirinkau rašyti apie...

Vaistų šalutiniai poveikiai

Mokslinė metodologija Referatas 2018 m. auryt
Niekam ne paslaptis, kad vaistai turi pašalinį poveikį. Kartais tai gali būti nedidelis bėrimas arba galvos skausmas, o kartais kur kas rimtesni sveikatos...

Urbanizacijos poveikio analizė

Mokslinė metodologija Kursinis darbas 2018 m. rozinerozine
Darbe išanalizuota žemės ūkio situacija, aptarta netradicinio ūkio veikla bei įvertintas urbanizacijos poveikis Lietuvos žemės ūkiui. Pristačiusi gavau 10. Lygis- kolegija.