Ekonomika ir verslas / Vadyba

“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

0 atsiliepimų
Autorius:
pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali.
Darbo tikslas – ištirti produktų pardavimų kilimą ir produktų pardavimų mažėjimą, produktų paskistymo efektyvumą, atsižvelgiant į dabartinę rinką.
Remiantis tikslu, pagrindiniai darbo uždaviniai yra šie:
 Atlikti literatūros šaltinių analizių apžvalgą.
 Pagrysti „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstimo efektyvumą
 Apibendrinti „Z“ įmonės darbo specifikos ypatumus.
 Atlikti „Z“ įmonės klientų poreikių tyrimą.
 Įvertinti „Z“ įmonės klientų norus, motyvus ir jų, kaip prekybos partnerių lygį.
 Atlikti rezultatų palyginamąją analizę pagal klientų amžių, išsilavinimą, bendradarbiavimo stažą su „Z“ įmone.
 Apibendrinti „Z“ įmonės paskirstimo kanalų poveikį produktų pardavimo kelimui, tyrimo duomenis.
 Remiantis tyrimo rezultatais pateikti išvadas ir siūlymus.

Šio darbo hipotezė – reklamos įmonėje šiuo metu dirba motyvuotos ir kūrybiškos asmenybės.
Darbo objektas - „Z“ įmonės darbuotojų darbo motyvacija ir kūrybiškumo lygis.

Baigiamajame darbe remtasi „Z“ įmonės duomenų baze, naujausiais literatūros ir informacijos šaltiniais, Vilniaus kolegijos dėstytojų metodiniais darbais, bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos metodiniais nurodymais. Anketų duomenys apdoroti naudojant statistinius metodus. Duomenų analizė buvo atlikta kompiuterinės programos Excel pagalba.
Baigiamajame darbe demonstruojamos šios profesinės kompetencijos:
1. Gebėti vertinti įstaigos veiklą.
2. Gebėti pateikti informaciją (už įstaigos ribų).
3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
4. Gebėti organizuoti įstaigos (padalinio) darbą.
5. Gebėti motyvuoti darbuotojus.
6. Gebėti įvertinti darbuotojų vaidmenį.
7. Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais.
8. Išmanyti teisinius valstybės administravimo reguliavimo pagrindus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
9409 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. MOTYVACIJOS IR KŪRYBIŠKUMO SĄSAJOS TEORINIS ASPEKTAS5
 • 1.1.1. A. Maslow poreikių hierarchija7
 • 1.1.2. A. Maslow poreikių teorijos panaudojimas valdyme8
 • 1.1.3. A. Maslow teorijos trūkumai8
 • 1.1.4. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija9
 • 1.1.5. F. Herzberg teorijos taikymas valdyme10
 • 1.1.6. F. Herzberg teorijos trūkumai10
 • 1.1.7. Motyvacijos sampratos ir motyvavimo teorijų apibendrinimas13
 • 1.2. Kūrybiškumo samprata ir pagrindiniai terminai14
 • 1.2.1. Kūrybiškumo psichologinės ypatybės15
 • 1.2.2. Kūrybiškumo proceso dinamika15
 • 1.2.3. Kūrybingos asmenybės bruožai16
 • 1.2.4. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai17
 • 1.2.5. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai18
 • 1.2.6. Kūrybiškumą skatinantys metodai19
 • 1.3. Reklamos įmonių darbo specifika20
 • 1.3.1.Darbuotojų motyvavimo sąsaja su kūrybiškumu21
 • 2. ,,N” ĮMONĖS DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR KŪRYBIŠKUMO PRAKTINIS
 • ASPEKTAS23
 • 2.1. ,,N” įmonės pristatymas23
 • 2.2. ,,N” įmonės pasiekimai ir leidiniai23
 • 2.3. Motyvacijos tyrimo duomenys ,,N” įmonėje25
 • 2.4. Tyrimo organizavimas ir metodai25
 • 2.5. ,,N” įmonės darbuotojų darbo motyvacija31
 • 2.6. ,,N” įmonės darbuotojų kūrybiškumo lygio įvertinimas39
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI41
 • ZUSAMMENFASSUNG44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo teoriniai aspektai AB “Kauno dujotiekio statyba”

Apie žmogiškuosius išteklius bendrovėse šnekama ir galima išgirsti labai dažnai, tai jau nebe naujiena, tačiau [...]

Darbuotojų motyvacijos tyrimas AB “Šiaulių energija”
Referatas Darbuotojų motyvacijos tyrimas AB “Šiaulių energija”

Šiuo metu Lietuvos darbdaviai vis dažniau atkreipia dėmesį į savo darbuotojus, jų lūkesčius bei pasitenkinimą [...]

UAB “x” atliktos praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita UAB “x” atliktos praktikos ataskaita

Praktikos darbo ataskaitą sudaro dvi dalys, pirmoje iš jų stengiamasi apžvelgti bei įvertinti bendrą įmonės [...]

Praktikos ataskaita UAB “Mažeikių nafta”
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita UAB “Mažeikių nafta”

Istorija 1964 m. buvusiosios Tarybų Sąjungos valstybinis Naftos ir chemijos komitetas pradėjo svarstyti naftos [...]

Praktikos ataskaita UAB “New vision Baltija”
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita UAB “New vision Baltija”

Praktikos vieta: Vilnius, UAB „New Vision Baltija“. Praktikos trukmė: Nuo 2012 m. balandžio 8 d. iki 2012 birželio [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui [...]

Įmonės “X” valdymo analizė
Referatas Įmonės “X” valdymo analizė

Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos [...]

PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai
Referatas PC tinklo Rimi teoriniai ir praktiniai rinkodaros aspektai

Spartūs besitransformuojančios aplinkos pokyčiai verčia įmonės mokėti būti ne tik lanksčioms, bet ir siekiant išsilaikyti [...]

“Expo Vakarai” įmonės analizė
Referatas “Expo Vakarai” įmonės analizė

Iš SWOT analizės darome išvadą, jog įmonė gali pastoviai tobulėti ir [...]

Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai
Diplominis darbas Alkoholio reklamos poveikis x įmonės darbuotojų elgsenai

Tyrimo uždaviniai: 1. Apibrėžti reklamos sampratą. 2. Aptarti vartotojų pasirinkimą lemiančius veiksnius. 3. Ištirti alkoholio [...]

“Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė
Referatas “Ebay” įmonės atvejo tyrimo analizė

1995 m. rugsėjo mėn. PierreOmidyar, Silicio slėnio programuotojas, gimęs Paryžiuje, greitosiomis sukūrė namų tinklalapį, kuris [...]

“Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė
Referatas “Mary Kay” įmonės rinkodaros veiklos analizė

Kiekviena įmonė išsiskiria savo teikiamomis paslaugomis ar produktais rinkoje. Vienos įmonės pataiko į rinkos segmentą [...]

Profesinės praktikos analizė “Kempinski hotel cathedral square” viešbutyje
Praktikos ataskaita Profesinės praktikos analizė “Kempinski hotel cathedral square” viešbutyje

Profesinę svetingumo praktiką atlikau5 žvaigždučių viešbutyje „KempinskiHotelCathedralSquare“ Vilniuje, šalia Katedros aikštės. Šis viešbutis yra prabangiausias [...]

Profesinės veiklos praktika: “LŽUŪ” struktūrinis padalinys „LŽUŪ mokomasis ūkis“
Praktikos ataskaita Profesinės veiklos praktika: “LŽUŪ” struktūrinis padalinys „LŽUŪ mokomasis ūkis“

Lietuvos žemės ūkio universiteto Mokomasis Ūkis (toliaus – Ūkis) įkurtas 1992 metais kaip ūkiskaitinis padalinys.

Įmonės “X” planavimo principai
Kursinis darbas Įmonės “X” planavimo principai

Temos aktualumas. Pasak Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R „planavimas – ypatinga sprendimų rūšis, nukreipta [...]