“X” įmonės darbuotojų motyvacijos ir kūrybiškumo praktinis aspektas

46 psl. / 9409 žod.

Ištrauka

pasirinkta tema UAB „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstymo efektyvumas yra aktuali.
Darbo tikslas – ištirti produktų pardavimų kilimą ir produktų pardavimų mažėjimą, produktų paskistymo efektyvumą, atsižvelgiant į dabartinę rinką.
Remiantis tikslu, pagrindiniai darbo uždaviniai yra šie:
 Atlikti literatūros šaltinių analizių apžvalgą.
 Pagrysti „Z“ įmonės produktų pardavimo paskirstimo efektyvumą
 Apibendrinti „Z“ įmonės darbo specifikos ypatumus.
 Atlikti „Z“ įmonės klientų poreikių tyrimą.
 Įvertinti „Z“ įmonės klientų norus, motyvus ir jų, kaip prekybos partnerių lygį.
 Atlikti rezultatų palyginamąją analizę pagal klientų amžių, išsilavinimą, bendradarbiavimo stažą su „Z“ įmone.
 Apibendrinti „Z“ įmonės paskirstimo kanalų poveikį produktų pardavimo kelimui, tyrimo duomenis.
 Remiantis tyrimo rezultatais pateikti išvadas ir siūlymus.

Šio darbo hipotezė – reklamos įmonėje šiuo metu dirba motyvuotos ir kūrybiškos asmenybės.
Darbo objektas - „Z“ įmonės darbuotojų darbo motyvacija ir kūrybiškumo lygis.

Baigiamajame darbe remtasi „Z“ įmonės duomenų baze, naujausiais literatūros ir informacijos šaltiniais, Vilniaus kolegijos dėstytojų metodiniais darbais, bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos metodiniais nurodymais. Anketų duomenys apdoroti naudojant statistinius metodus. Duomenų analizė buvo atlikta kompiuterinės programos Excel pagalba.
Baigiamajame darbe demonstruojamos šios profesinės kompetencijos:
1. Gebėti vertinti įstaigos veiklą.
2. Gebėti pateikti informaciją (už įstaigos ribų).
3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
4. Gebėti organizuoti įstaigos (padalinio) darbą.
5. Gebėti motyvuoti darbuotojus.
6. Gebėti įvertinti darbuotojų vaidmenį.
7. Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais.
8. Išmanyti teisinius valstybės administravimo reguliavimo pagrindus.


Turinys

 • ĮVADAS2
 • 1. MOTYVACIJOS IR KŪRYBIŠKUMO SĄSAJOS TEORINIS ASPEKTAS5
 • 1.1.1. A. Maslow poreikių hierarchija7
 • 1.1.2. A. Maslow poreikių teorijos panaudojimas valdyme8
 • 1.1.3. A. Maslow teorijos trūkumai8
 • 1.1.4. F. Herzberg dviejų veiksnių teorija9
 • 1.1.5. F. Herzberg teorijos taikymas valdyme10
 • 1.1.6. F. Herzberg teorijos trūkumai10
 • 1.1.7. Motyvacijos sampratos ir motyvavimo teorijų apibendrinimas13
 • 1.2. Kūrybiškumo samprata ir pagrindiniai terminai14
 • 1.2.1. Kūrybiškumo psichologinės ypatybės15
 • 1.2.2. Kūrybiškumo proceso dinamika15
 • 1.2.3. Kūrybingos asmenybės bruožai16
 • 1.2.4. Kūrybiškumą slopinantys veiksniai17
 • 1.2.5. Kūrybiškumą skatinantys veiksniai18
 • 1.2.6. Kūrybiškumą skatinantys metodai19
 • 1.3. Reklamos įmonių darbo specifika20
 • 1.3.1.Darbuotojų motyvavimo sąsaja su kūrybiškumu21
 • 2. ,,N” ĮMONĖS DARBUOTOJŲ MOTYVACIJOS IR KŪRYBIŠKUMO PRAKTINIS
 • ASPEKTAS23
 • 2.1. ,,N” įmonės pristatymas23
 • 2.2. ,,N” įmonės pasiekimai ir leidiniai23
 • 2.3. Motyvacijos tyrimo duomenys ,,N” įmonėje25
 • 2.4. Tyrimo organizavimas ir metodai25
 • 2.5. ,,N” įmonės darbuotojų darbo motyvacija31
 • 2.6. ,,N” įmonės darbuotojų kūrybiškumo lygio įvertinimas39
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI41
 • ZUSAMMENFASSUNG44
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS45

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2012
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
46 psl.

Susiję darbai

Įmonės “X” valdymo analizė

Vadyba Referatas murka0
Oficialus organizacijos „X” pavadinimas nėra nurodomas, nes taip galima surinkti ir atskleisti daugiau darbui reikalingos informacijos. Pirmoji namų darbo užduotis. Joje aptariamos pasirinktos...

Baigiamoji praktikos ataskaita UAB “Eurokos”

Vadyba Praktikos ataskaita 2013 m. honey
Baigiamoji praktika yra svarbi prekybos vadybos studijų programos dalis. Praktikos metu studentai panaudoja studijų metu įgytas teorines žinias ir įgauna naudingos patirties. Šią...