Ekonomika ir verslas / Vadyba

Vadovavimo stiliaus įtaka UAB “Anykščių vandenys” personalo mikroklimatui

0 atsiliepimų
Autorius:
tema Vadovavimo stiliaus įtaka UAB ,,Anykščių Vandenys” personalo mikroklimatui.
Baigiamojo darbo tikslas – išsiaiškinti šioje įmonėje vyraujantį vadovavimo stilių, išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į įmonę, vadovą ir pateikti pasiūlymus kokį valdymo stilių būtų efektyviausia taikyti šioje įmonėje.
Remiantis tikslu, pagrindiniai darbo uždaviniai yra šie:
• Atlikti literatūros šaltinių apžvalgą.
• Pagrįsti valdymo stilio ir personalo mikro klimato sąsają.
• Apibendrinti UAB ,,Anykščių Vandenys” įmonės valdymo stiliaus ypatumus.
• Atlikti UAB ,,Anykščių Vandenys” personalo mikroklimato ir valdymo stiliaus tyrimą.
• Atlikti rezultatų palyginamąją analizę pagal darbuotojų amžių, UAB ,,Anykščių Vandenys” įmonėje.
• Apibendrinti UAB ,,Anykščių Vandenys” įmonės valdymo stiliaus ir personalo mikroklimato tyrimų duomenis.
• Remiantis tyrimo rezultatais pateikti išvadas ir siūlymus.

Šio darbo hipotezė - įmonėje UAB ,,Anykščių Vandenys” vyraujantis demokratinis vadovavimo stilius.
Darbo objektas – UAB ,,Anykščių Vandenys” vadovavimo stiliaus įtaka personalo mikroklimatui.
Baigiamajame darbe remtasi naujausiais literatūros ir informacijos šaltiniais, Vilniaus kolegijos dėstytojų metodiniais darbais, bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos metodiniais nurodymais. Anketų duomenys apdoroti naudojant statistinius metodus. Anketiniai duomenys apdoroti remiantis statistiniais metodais. Duomenų analizė buvo atlikta kompiuterinės su programos Excel.
Tyrimo metodai – anketavimas ir stebėjimas.


Baigiamąjame darbe demonstruojamos šios profesinės kompetencijos:
1. Gebėti vertinti įstaigos veiklą.
2. Gebėti pateikti informaciją už įstaigos ribų.
3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
4. Gebėti planuoti įstaigos (padalinio) darbą.
5. Gebėti įvertinti darbuotojų vaidmenį.
6. Mokėti naudotis informacijos šaltiniais.
7. Gebėti organizuoti ir tvarkyti raštvedybą.
8. Mokėti naudotis informacijos šaltiniais.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10074 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • VADOVAVIMO STILIŲ TEORINIS ASPEKTAS4
 • VADOVAVIMO STILIŲ KLASIFIKACIJA5
 • TRADICINIŲ IR NAUJŲJŲ VALDYMO STILIŲ KLASIFIKACIJA5
 • VADOVAVIMO STILIŲ KLASIFIKACIJA ELGESIO TEORIJOSE10
 • SITUACINIS POŽIŪRIS Į VADOVAVIMO14
 • VALDYMO STILIŲ APIBENDRINIMAS22
 • Eksploatacinis-autokratinis22
 • Geranoriškas-autokratinis23
 • Konsultacinis-demokratinis23
 • Kolegialus stilius24
 • VALDYMO STILIŲ TENDENCIJOS ORGANIZACIJOJE25
 • VADOVAVIMO STILIAUS ĮTAKOS UAB ANYKŠČIŲ VANDENYS PERSONALO MIKROKLIMATUI PRAKTINIS ASPEKTAS27
 • UAB ,,ANYKŠČIŲ VANDENYS“ REKVIZITAI28
 • SP UAB ,,ANYKŠČIŲ VANDENYS“ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA28
 • TIRIAMOS ORGANIZACIJOS VALDYMO STILIŲ TYRIMAS29
 • Darbo metodai ir priemonės30
 • Darbo rezultatai ir jų aptarimas34
 • Išvados ir siūlymai46

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui
Kursinis darbas Vadovavimo stiliaus ir motyvacijos panaudojimas “X” organizacijos veiklos efektyvumui

Šiame kursiniame darbe yra suformuluoti ir pateikti „X“ įmonės darbuotojų apie vadovo stiliaus ir motyvacijos [...]

Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė
Kursinis darbas Rizikingi vadovavimo stiliai ir jų prevencijos galimybių teorinių aspektų analizė

Temos aktualumas. Valdymas ir vadovavimas žmonėms visuomet pasireiškia per vadovų priimamų sprendimų kokybę, tikslų ir [...]

Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”
Diplominis darbas Vadovavimas ir vadovavimo stiliai AB “Rokiškio sūris”

Vadovavimas – tai vienas iš grupinių procesų, vykstančių organizacijose šalia kitų grupinių procesų, tokių kaip [...]

AB “Anykščių vynas” analizė
Referatas AB “Anykščių vynas” analizė

Savo darbe naudojausi teorine literatūra bei AB „Anykščių vynas“, internetine medžiaga. Santykinių rodyklių skaičiavimas [...]

Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”
Referatas Personalo vadyba įmonėje UAB “Sanitex”

Nepriklausomai nuo veiklos pobūdžio visos įmonės susideda iš personalo, vienose jo yra daugiau, kitose mažiau [...]

Organizacinė valdymo struktūra AB “Anykščių vynas”
Kursinis darbas Organizacinė valdymo struktūra AB “Anykščių vynas”

Žmonės jau gilioje senovėje suprato, kad susitelkę gali atlikti tokius darbus, kokių vienas žmogus nepajėgtų [...]

Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”
Kursinis darbas Ilgalaikio materialiojo turto apskaita ir analizė AB “Anykščių Vynas”

Temos aktualumas. Ilgalaikis materialusis turtas vaidina labai reikšmingą vaidmenį daugelio įmonių veikloje, nes jo neturint [...]

UAB “X” personalo kaita
Referatas UAB “X” personalo kaita

Verslininkams bei įmonių vadovams darbuotojų kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas keičiasi [...]

UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams
Diplominis darbas UAB “Dolera” įmonės rodiklių analizė ir jų įtaka veiklos rezultatams

Nuolat kintančioje aplinkoje formuojasi naujas požiūris į organizaciją kaip veiklos sistemą, kurioje darbuotojai, t. y.

AB “Anykščių vynas” strategine analizė
Kursinis darbas AB “Anykščių vynas” strategine analizė

Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei aštrioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviai veikti, jeigu jos moka apsibrėžti [...]

 Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”
Kursinis darbas Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso [...]

Ekonominės krizės įtaka AB “Vilkyšių pieninė” finansiniams rodikliams
Referatas Ekonominės krizės įtaka AB “Vilkyšių pieninė” finansiniams rodikliams

Ekonominė krizė – ryškus pasaulio, žemyno, šalies ar regiono, atskiro ekonominio objekto ar subjekto ekonominės [...]

Vadovavų vadovavimo stiliaus įtaka institucijos veiklai
Referatas Vadovavų vadovavimo stiliaus įtaka institucijos veiklai

Šiuo metu, norint sėkmingai plėtoti organizacijos veiklą, vis didesnis dėmesys kreipiamas į organizacijos veiklai įtaką [...]

UAB “Kosmelita” parduotuvių tinklo Eurokos įvaizdžio įtaka prekių pardavimui
Diplominis darbas UAB “Kosmelita” parduotuvių tinklo Eurokos įvaizdžio įtaka prekių pardavimui

Temos aktualumas. Įvairiausių sričių – filosofijos, socialinės psichologijos, politikos, rinkodaros, personalo vadybos, strateginio valdymo, komunikacijos [...]

Vadovavimo darbuotojams AB “Lietuvos draudimas” pobūdžio analizė
Diplominis darbas Vadovavimo darbuotojams AB “Lietuvos draudimas” pobūdžio analizė

Vadovavimo ir vadybos plėtros srityje vyksta pokyčiai, todėl visų grandžių organizacijų vadovai, bet kuriame karjeros [...]