Vadovavimo stiliaus įtaka UAB “Anykščių vandenys” personalo mikroklimatui

50 psl. / 10074 žod.

Ištrauka

tema Vadovavimo stiliaus įtaka UAB ,,Anykščių Vandenys” personalo mikroklimatui.
Baigiamojo darbo tikslas – išsiaiškinti šioje įmonėje vyraujantį vadovavimo stilių, išsiaiškinti darbuotojų požiūrį į įmonę, vadovą ir pateikti pasiūlymus kokį valdymo stilių būtų efektyviausia taikyti šioje įmonėje.
Remiantis tikslu, pagrindiniai darbo uždaviniai yra šie:
• Atlikti literatūros šaltinių apžvalgą.
• Pagrįsti valdymo stilio ir personalo mikro klimato sąsają.
• Apibendrinti UAB ,,Anykščių Vandenys” įmonės valdymo stiliaus ypatumus.
• Atlikti UAB ,,Anykščių Vandenys” personalo mikroklimato ir valdymo stiliaus tyrimą.
• Atlikti rezultatų palyginamąją analizę pagal darbuotojų amžių, UAB ,,Anykščių Vandenys” įmonėje.
• Apibendrinti UAB ,,Anykščių Vandenys” įmonės valdymo stiliaus ir personalo mikroklimato tyrimų duomenis.
• Remiantis tyrimo rezultatais pateikti išvadas ir siūlymus.

Šio darbo hipotezė - įmonėje UAB ,,Anykščių Vandenys” vyraujantis demokratinis vadovavimo stilius.
Darbo objektas – UAB ,,Anykščių Vandenys” vadovavimo stiliaus įtaka personalo mikroklimatui.
Baigiamajame darbe remtasi naujausiais literatūros ir informacijos šaltiniais, Vilniaus kolegijos dėstytojų metodiniais darbais, bei Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos metodiniais nurodymais. Anketų duomenys apdoroti naudojant statistinius metodus. Anketiniai duomenys apdoroti remiantis statistiniais metodais. Duomenų analizė buvo atlikta kompiuterinės su programos Excel.
Tyrimo metodai – anketavimas ir stebėjimas.


Baigiamąjame darbe demonstruojamos šios profesinės kompetencijos:
1. Gebėti vertinti įstaigos veiklą.
2. Gebėti pateikti informaciją už įstaigos ribų.
3. Gebėti bendrauti ir bendradarbiauti.
4. Gebėti planuoti įstaigos (padalinio) darbą.
5. Gebėti įvertinti darbuotojų vaidmenį.
6. Mokėti naudotis informacijos šaltiniais.
7. Gebėti organizuoti ir tvarkyti raštvedybą.
8. Mokėti naudotis informacijos šaltiniais.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • VADOVAVIMO STILIŲ TEORINIS ASPEKTAS4
 • VADOVAVIMO STILIŲ KLASIFIKACIJA5
 • TRADICINIŲ IR NAUJŲJŲ VALDYMO STILIŲ KLASIFIKACIJA5
 • VADOVAVIMO STILIŲ KLASIFIKACIJA ELGESIO TEORIJOSE10
 • SITUACINIS POŽIŪRIS Į VADOVAVIMO14
 • VALDYMO STILIŲ APIBENDRINIMAS22
 • Eksploatacinis-autokratinis22
 • Geranoriškas-autokratinis23
 • Konsultacinis-demokratinis23
 • Kolegialus stilius24
 • VALDYMO STILIŲ TENDENCIJOS ORGANIZACIJOJE25
 • VADOVAVIMO STILIAUS ĮTAKOS UAB ANYKŠČIŲ VANDENYS PERSONALO MIKROKLIMATUI PRAKTINIS ASPEKTAS27
 • UAB ,,ANYKŠČIŲ VANDENYS“ REKVIZITAI28
 • SP UAB ,,ANYKŠČIŲ VANDENYS“ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA28
 • TIRIAMOS ORGANIZACIJOS VALDYMO STILIŲ TYRIMAS29
 • Darbo metodai ir priemonės30
 • Darbo rezultatai ir jų aptarimas34
 • Išvados ir siūlymai46

Reziumė

Autorius
vika1
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€10.95
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 2, 2012
Publikuotas
2004 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

AB “Anykščių vynas” analizė

Vadyba Referatas lukask
Savo darbe naudojausi teorine literatūra bei AB „Anykščių vynas“, internetine medžiaga. Santykinių rodyklių skaičiavimas turi didelę reikšmę įmonės pelningam egzistavimui,nes tai pradinis veiklos...

UAB “X” personalo kaita

Vadyba Referatas 2010 m. audriul
Verslininkams bei įmonių vadovams darbuotojų kaita visuomet sukelia papildomų rūpesčių, sunkumų ir iššūkių. Personalas keičiasi dėl įvairiausių priežasčių. Dažna šalies verslo organizacija nepakankamai...

AB “Anykščių vynas” strategine analizė

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. ginteriukas
Dinamiškai kintančioje aplinkoje bei aštrioje konkurencinėje kovoje įmonės sugeba aktyviai veikti, jeigu jos moka apsibrėžti sau tikslinę orientaciją didesnei perspektyvai, parengti veiksmų bei...

Personalo ugdymas ir tobulinimas įmonėje “X”

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. gute332
Temos aktualumas. Ši tema yra aktuali, kadangi sparčiai plėtojantis naujoms technologijoms, didėja ir žmogiškojo resurso žinių reikalavimai. Norint išgauti optimalų rezultatą derinant inovativias...