Autobusas su hibridine pavara

71 psl. / 10908 žod.

Ištrauka

Klasikinis automobilis su vidaus degimo varikliu dominuoja transporto sistemoje daugiau nei 120 metų. Ilgą laiką į suvartojamos energijos panaudojimą ir aplinkosaugą nebuvo kreipiamas didesnis dėmesys. Šiomis dienomis įtempta ekologinė situacija didesniuose miestuose, aukštos ir vis kylančios naftos kainos, nuolat didinami aplinkosaugos reikalavimai skatina kurti naujas ir tobulinti esamas automobilių jėgos pavaras.

Vienas iš ekologinių problemų sprendimo būdų – transporto priemonių su hibridine pavara kūrimas. Hibridinis automobilis apibrėžiamas kaip transporto priemonė, kurioje yra įrengta daugiau kaip viena energijos transformavimo ir kaupimo sistema, skirta transporto priemonės varymui ir kurioje važiavimo ar reguliavimo sistema nustato optimalų važiavimo režimą.

Baigiamajame darbe pasirinkau suprojektuoti ekonomišką M3 klasės autobusą su nuosekliąja hibridine pavara, tinkamai parenkant ir tarpusavyje suderinant sistemos komponentus: vidaus degimo variklį, elektrinį traukos variklį, energijos kaupimo įtaisus bei elektros generatorių. Mano nuomone, tai yra transporto priemonė, kuriai minėta technologija tūrėtų būti pritaikyta pirmiausia. Taip manau, nes autobusai, ypač miesto, yra vienos iš transporto priemonių, kurios į aplinką išmeta didžiausią, žmogaus sveikatai kenksmingų bei šiltnamio efektą sukeliančių, dujų kiekį. Taip pat jie yra labai neekonomiški, nes važinėdami mažais greičiais, nuolatos stodami ir pajudėdami iš vietos sunaudoja daug degalų.

Sukomponavus pastarojo tipo pavarą, apskaičiavau hibridinio autobuso judėjimo varžas ir traukos charakteristikas, kurias sudaro: galios ir traukos jėgos balansas, dinaminis faktorius, autobuso pagreitis, stabdymo laikas bei kelias. Skaičiuodamas degalų sąnaudas, pritaikiau universalų skaičiavimo metodą, pagal kurį galima apskaičiuoti visų transporto priemonių, kuriose yra įmontuotas vidaus degimo variklis, sunaudojamą valandinį degalų kiekį esant skirtingiems važiavimo režimams, kuriuos apibrėžia Europos Tarybos direktyvoje 91/441/EEB [20] esantis važiavimo ciklas. Taip pat suprojektavau hibridinio autobuso pagrindinę pavarą bei pateikiau darbo su hibridiniais bei elektriniais automobiliais saugos taisykles.


Turinys

 • ĮVADAS10
 • PASAULYJE GAMINAMŲ AUTOBUSŲ SU HIBRIDINE PAVARA ANALIZĖ11
 • 1.1. Hibridinių autobusų klasifikacija14
 • 1.2. Hibridinių ir įprastų autobusų charakteristikų palyginimas15
 • 1.3. Hibridinių autobusų privalumai ir trūkumai lyginant su įprastais autobusais17
 • 1.4. Darbo tikslo pagrindimas21
 • HIBRIDINĖS PAVAROS BEI JOS KONSTRUKCINIŲ KOMPONENTŲ PARINKIMAS22
 • 2.1. Pavaros tipo parinkimas22
 • 2.2. Pavaros konstrukcinių elementų parinkimas24
 • PROJEKTUOJAMO HIBRIDINIO AUTOBUSO TRAUKOS CHARAKTERISTIKŲ SKAIČIAVIMAS30
 • 3.1. Autobuso dinamika30
 • 3.2. Judėjimo varžų skaičiavimas34
 • 3.3. Traukos jėgos ir galios balanso skaičiavimas38
 • 3.4. Dinaminio faktoriaus skaičiavimas42
 • 3.5. Autobuso pagreičio skaičiavimas44
 • 3.6. Autobuso stabdymo kelio skaičiavimas45
 • 3.7. Autobuso stabdymo laiko skaičiavimas46
 • 3.8. Degalų sąnaudų skaičiavimas47
 • DIFERENCIALO PROJEKTAVIMAS60
 • 4.1. Projektiniai skaičiavimai60
 • 4.2. Medžiagų parinkimas64
 • 4.3. Susikabinime veikiančių jėgų skaičiavimas65
 • 4.4. Kontaktinio stiprumo skaičiavimas67
 • DARBO SAUGOS TAISYKLĖS NAUDOJANT HIBRIDINIUS BEI ELEKTRINIUS AUTOMOBILIUS70
 • IŠVADOS72
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS

Literatūros sąrašas

  1. Ehsani M., Gao y., Emadi A. Modern Electric, Hybrid electric, and Fuel Cell Vehicles. Fundamentals, Theory, and Design. 2010. CRC Press. ISBN 978-1-4200-5398-2.
  2. Gastila L. Automobiliai ir traktoriai. Teorija ir konstravimo pagrindai. 1978. Vilnius: Mokslas.
  3. Hallmark, S., Wang B., Qiu Y., Sperry B. Assessing the Costs for Hybrid versus Regular Transit Buses. 2012 . [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą:http://www.intrans.iastate.edu/publications/_documents/t2summaries/hybrid_transit_bus_tech_brief1.pdf

  1. Hibridinė technika: privalumai ir trūkumai. 2007. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.tp.cargo.lt/content.php?art_id=2158
  2. Hybrid Buses Costs and Benefits. 2007. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.eesi.org/files/eesi_hybrid_bus_032007.pdf
  3. Hybrid Electrical Vehicles. 2011. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.ae.pwr.wroc.pl/filez/20110606092353_HEV.pdf
  4. Jobson E. Hybrid technology for buses. 2010. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.tinv.dk/public/dokumenter/tinv/Konferencer%20og%20arrangementer/Afholdte%20arrangementer/A3/010910%20Drivlinie/Udrulning%20af%20hybridk%F8ret%F8jer%20-%20Edward%20Jobson.pdf
  5. Man – LION'S CITY HYBRID A37/3T, 12 Metres, Hybrid Class I, 3 Doors. 2010. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.bustocoach.com/en/content/man-lions-city-hybrid-a373t-12-metres-hybrid-class-i-3-doors
  6. Mercedes-Benz Citaro G BlueTec. 2013. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_Citaro
  7. On-road. 2013. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.man-engines.com/media/content_medien/doc/OnRoad_Bus_EN_10132_Doppelseiten_web_screen~1.pdf
  8. Product catalog|Traction motors. 2010. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.skoda.cz/cs/o-spolecnosti/spolecnosti-skoda/skoda-electric-as/Contents.2/0/E525F378620334383998389E0CC4EC64/resource.pdf
  9. Prummer M., Auer J., Shneuwly A. Ultracapacitors Drive New Efficiencies For Hybrid Systems Architectures. Maxwell Technologies SA, Switzerland 2013 [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/docs/200904_whitepaper_newelectricdriveconcepts.pdf
  10. Richarson S. 2013. Hybrid-diesel vs. CNG. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://publicsolutionsgroup.com/Websites/publicsolutionsgroup/files/Content/1417809/Transit_Hybrid-Diesel_vs._CNG.pdf
  11. Solaris Urbino 12 Eaton. 2011. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.solarisbus.com/vehicle/eaton
  12. Solaris Urbino 18 Hybrid. 2013. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.solarisbus.com/vehicle/allison
  13. Solaris – URBINO 18 HYBRID VOSSLOH, 18 Metres, Hybrid Class I, 4 Doors. 2010. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.bustocoach.com/en/content/solaris-urbino-18-hybrid-vossloh-18-metres-hybrid-class-i-4-doors
  14. Vovlo Hybrid BUS Prototype. 2013. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.volvobuses.com/SiteCollectionDocuments/VBC/Global%20site/Buses%20and%20coaches/Components%20fact%20sheets/Volvo_Hybrid_Eng1.pdf (apie volvo)
  15. 125V Heavy Transportation Module. 2013. [interaktyvus] [žiūrėta 2013 m. lapkričio 16 d.]. Prieiga per internetą: http://www.maxwell.com/products/ultracapacitors/docs/125vmodule_ds_1014696-7.pdf
  16. STR 2.06.04:2011. GATVĖS. BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 2012. [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. balandžio 8 d.]. Prieiga per internetą: http://www.vtpsi.lt/node/1459

 • 91/441/EEB Tarybos direktyva iš dalies keičianti Direktyvą 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo. 1970. [interaktyvus] [žiūrėta 2014 m. balandžio 8 d.]. Prieiga per internetą: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31970L0220&from=EN

 1. Анурьев В. И. Cправочник конструктора-машиностроителя TOM2. Москва: Машиностроение, 2001.

Reziumė

Autorius
Lemonas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Inžinerija
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 22, 2021
Publikuotas
2014 m.
Apimtis
71 psl.

Susiję darbai

Hibridinės mašinos ir jų savybės

Inžinerija Prezentacija bielyj
Hibridinis elektrinis automobilis - automobilis, naudojantis vidaus degimo variklį ir integruotą pakartotinai įkraunamą energijos saugojimo sistemą (elektros variklį).

Juostinio transporterio pavara

Inžinerija Referatas jurgute
Darbo tikslas: suprojektuoti juostinio transporterio pavarą, kurią sudaro elektros variklis ir dvilaipsnis bendraašis cilindrinis reduktorius, kurį su varikliu jungia trapeciniai diržai.Prielaidos projektavimui:...

IP potinklių sudarymas

Inžinerija Laboratorinis darbas smygolas
Darbo tikslas: turimą IP adresą padalinti į potinklius. Darbo uždaviniai: suprasti kam yra naudojama potinklio kaukė;sugebėti atskirti pagrindinę ir vartotojo parinktą tinklo...