Skaitmeninis privatumas e.komercijoje

51 psl. / 14558 žod.

Ištrauka

Darbo aktualumas: pastaruoju metu virtualioji internetinė erdvė vis aktyviau ateina į mūsų kasdienį gyvenimą. Šiuolaikinės technologijos neiškeliant kojos iš namų leidžia atlikti beveik visus įmanomus komercinius veiksmus: apsipirkti, atlikti bankinius veiksmus, atlikti mokėjimus už kasdienes paslaugas bei prekes.

Vis dėlto, nors elektroninė komercija turi daug pliusų ir yra itin patogi tiek vartotojui, tiek prekyba užsiimantiems asmenims, tačiau taip pat sukelia ir tam tikrų problemų. Internetas tapo erdve, kur asmens privatumas ir duomenų apsauga tapo itin aktualia problema. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, jog Jungtinėse Amerikos Valstijose asmens duomenų pažeidimo nusikaltimai internetinėje erdvėje per pastaruosius kelerius metus išaugo beveik dvigubai.[1] Aktyvus žmonių įsitraukimas į elektroninę prekybą, naudojimasis socialiniais tinklais ir asmeninės informacijos dalijimasis virtualiojoje erdvėje nulėmė tai, jog asmeniniai duomenys iš esmės tapo labiau pasiekiami ir prieinami, ne tik nusikalstama veikla užsiimantiems asmenims, bet ir įmonėms, kurios renka, klasifikuoja bei analizuoja asmenų privačius duomenis taip juos pasitekdamos savo komercinių tikslų įgyvendinimui. Tačiau kylą klausimas, iki kokio lygio šios įmonės gali ir turi teisę rinkti bei naudoti informaciją apie interneto vartotojus? Ar tai nepažeidžia interneto vartotojų asmeninio privatumo teisių? Jei taip, jokios yra taikomos priemonės sprendžiant elektroninio privatumo problemą. Kita grėsmių, iškylančių internetinėje erdvėje grupė yra neteisėtų asmeninių duomenų pasisavinimas ir jų panaudojimas nusikalstamiems tikslams problema. E. komercija užsiimančios įmonės turi aktyviai spręsti šią problemą ir užtikrinti, jog naudodamasis jų paslaugomis klientas bus saugus dėl asmeninių duomenų apsaugos ir jie nepaklius asmenims, kurie šie duomenis panaudos neteisėtai siekiant pasiavinti svetimą turtą ar atlikti kitą nusikalstamą veiklą.

Darbo problema: naudojimasis elektroninės erdvės teikiamomis paslaugomis bei pramogomis pastaraisiais metais išaugo ligi šiol neregėtais mastais. Vis dėlto, kartu su tuo iškyla asmenų duomenų apsaugos ir privatumo problema: kiek ir kokius klientų duomenis elektorinės įmonės gali naudoti savo komerciniams tikslams bei kokiomis priemonės e. komercija užsiimančios įmonės stengiasi užtikrinti asmenų privačių duomenų apsaugą nuo trečiųjų asmenų nelegalaus šių duomenų pasisavinimo ir panaudojimo.

Darbo objektas: privačių asmens duomenų apsauga elektroninės prekybos procesuose.

Darbo tikslas: ištirti, kokias skaitmeninio privatumo bei duomenų apsaugos užtikrinimo priemones taiko elektronine prekyba užsiimančios įmonės ir kaip šias priemones vertina vartotojai.

Darbo uždaviniai:

 1. Ištirti elektroninės komercijos srityje skaitmeniniam privatumui kylančias grėsmes bei galimas jų pasekmes,
 2. Išanalizuoti teorinius elektroninių parduotuvių puslapių kokybės vertinimo modelius skaitmeninio privatumo apsaugos apsektu,
 3. Sukurti teorinį elektroninių parduotuvių puslapių kokybės vertinimo modelį, įtraukiantį skaitmeninio privatumo apsaugą kaip elektroninės parduotuvės puslapio kokybės vertinimo kriterijų.
 4. Ištirti skaitmeninio privatumo apsaugos užtikrinimą elektroninėje parduotuvėje.

Darbo struktūra: darbas sudarytas iš trijų pagrindinių dalių. Pirmoje ir antroje teorinėse darbo dalyse yra analizuojami ir aptariami šią sritį jau tyrinėjusių autorių darbai. Tiriamojoje dalyje yra sisteminami ir analizuojami giluminio interviu ir vartotojų apklausos metu surinkti duomenys bei atliekama konkrečios internetinės parduotuvės puslapio analizė. Galiausiai išvadose yra aptariami darbo rezultatai bei pagrindines išvados, pateikiami pasiūlymai.

Tyrimo metodai: atliekant darbo tyrimą bus taikomi giluminio interviu, vartotojų apklausos metodai bei tinklapio analizė.

Pagrindiniai darbe naudojami moksliniai straipsniai ir autoriai: darbas remiasi jau anksčiau atliktų mokslininkų tyrimais elektroninės prekybos ir skaitmeninių duomenų privatumo srityje - Sengupta ir Mazumdar, Niranjanamurthy ir Dharmendra darbais apie elektronines grėsmes ir asmeninių duomenų apsaugą internetinėje erdvėje, M. Stall, ir B. Woodruff, Chang ir Chen, Ghandour A. ir Deans K. darbais apie elektroninę komerciją ir elektroninės prekybos puslapių kokybės vertinimo metodikas.

[1] CIVILKA M., ŠLAPIMAITĖ, L. Asmens duomenų samprata elektroninėje erdvėje, Teisė, 96, 2005, 126-148.


Turinys

 •  
 • ĮVADAS.5
 • SKAITMENINIS PRIVATUMAS IR JAM KYLANČIOS GRĖSMĖS E.KOMERCIJOJE.7
 • 1.1.     Privačių duomenų apsaugos grėsmės e. komercijoje.8
 • 1.2.     Klientų segmentavimo ir privatumo grėsmės internetinėje erdvėje klausimas.15
 • SKAITMENINIO PRIVATUMO APSAUGA KAIP E.KOMERCIJOS ĮRANKIŲ KOKYBĖS KRITERIJUS 19
 • 2.1.     Elektroninės prekybos puslapių kokybės vertinimo modeliai19
 • 2.2.     Naujas elektroninės parduotuvės puslapio kokybės vertinimo modelis28
 • SKAITMENINIO PRIVATUMO UŽTIKRINIMAS ACUS COMPLEMENTOS ELEKTRONINĖJE PARDUOTUVĖJE31
 • 3.1.     Tyrimo metodai31
 • 3.2.     Tyrimo rezultatų aptarimas.33
 • 3.2.1.      Giluminio  interviu su Acus Complementos elektroninės parduotuvės savininkais ir administratoriais rezultatai33
 • 3.2.2.      Vartotojų skaitmeninio privatumo vertinimo apklausos rezultatų aptarimas.40
 • 3.2.3.      Acus Complementos elektroninės parduotuvės puslapio  analizė.45
 • 3.3.     Tyrimo išvados.47
 • IŠVADOS.48
 • BIBLIOGRAFINIŲ NUORODŲ SĄRAŠAS.49
 • PRIEDAI51
 • Priedas – klientų apklausos klausimynas.51
 •  

Literatūros sąrašas


 1. CHANG Hsin Hsin, SU Wen Chen, Consumer perception of interface quality, security, and loyalty in electronic commerce, Information & Management, 46, 2009, 411–417.

 2. CHONG H., CATES D., Validity of Delone and Mclean ’s E-Commerce Model in B2C Student Loan Industry, Journal of International Technology and Information Management, 19,1, 2010, 75-96.

 3. CIVILKA M., ŠLAPIMAITĖ, L. Asmens duomenų samprata elektroninėje erdvėje, Teisė, 96, 2005, 126-148.

 4. CORBITT B. ir kt Trust and e-commerce: a study of consumer perceptions, Electronic Commerce Research and Applications, 2, 203–215.

 5. EID I. M. Determinants of E-Commerce Customer Satisfaction, Trust, and Loyalty in Saudi Arabia, Journal of Electronic Commerce Research, 12 (1), 2011, 78 – 93.

 6. GHANDOUR A., DEANS K., Measuring eCommerce Website Success, 19th Australasian Conference on Information Systems, 2008.

 7. GOLDFARB A. Economic and Business Dimensions Online Advertising, Behavioral Targeting, and Privacy, Viewpoint, 2011, 54, 24-27.

 8. GOU M., A Comparative Study on Consumer Right to Privacy in E-Commerce, Modern Economy, 2012, 3, 402-407.

 9. HUDRASYA, H., LARESSA, A., Measuring the Effectiveness of Marketing Communication Using AISAS ARCAS Model, Journal of Business and Management, 1(5), 2012, 352 – 364.

 10. KAUR K. ir kt. E-Commerce Privacy and Security System Journal of Engineering Research and Applications, 5(5), 2015, 63-73.

 11. MANYIKA, J.; CHUI, M.; BROWN, B.; BUGHIN, J.; DOBBS, R.; ROXBURG., Ch.; BYERS, A., H, Big data: the next frontier for innovation, competition, and productivity. McKinsey Global Institute. 2011, 2

 12. MAOR Weinberger, DAN Bouhnik, MAAYN Zhitomirsky-Geffet, Factors Affecting Students’ Privacy Paradox and Privacy Protection Behavior, Open Information Science, 2017; 1: 3–20.

 13. MILIŠAUSKAS Paulius, Elektroninės komercijos, naudojant didžiuosius duomenis, rinkodaros modelis, Magistro baigiamasis darbas, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2014, 28.

 14. NEAMA G., ALASKAR R., ALAKANDARI M., Privacy, security, risk, and trust concerns in e-commerce, 2016, Conference Paper.

 15. NIRANJANAMURTHY M. ir DHARMENDRA C. The study of E-Commerce Security Issues and Solutions, International Journal of Advanced Research in Computer and Communication Engineering, 7, 2013

 16. ORACLE WHITE PAPAER, An Enterprise Architect’s Guide to Big Data, 2016 http://www.oracle.com/technetwork/topics/entarch/articles/oea-big-data-guide-1522052.pdf (žiūrėta 2018.02.24).

 17. SENGUPTA A. ir MAZUMDAR C. e-Commerce security – A life cycle approach, Sadhana 30,2, 2005, 119–140.

 18. SHAZIA Y. ir kt. Cryptography Based E-Commerce Security: A Review, International Journal of Computer Science Issues, 9(2), 2012.

 19. SMITH J. H., DINEV T., XU H., Information Privacy Research: an Interdisciplinary Review, Theory and Review, 35(4), 2011, 989 – 1015.

 20. STALL M. J., BARNES W K, GARDIAL S F, PARR W C, WOODRUFF R. B. “Customer-value analysis helps hone strategy”, Quality Progress, (USA), Apr 1999.

 21. WEI S., LU H., An examination of the celebrity endorsements and online customer reviews influence female consumers’ shopping behavior, Computers in Human Behavior, 29, 2013, 193–201.


Reziumė

Autorius
paulauskas.pov@gmail.com
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.11
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 2, 2021
Publikuotas
2018 m.
Apimtis
51 psl.

Susiję darbai

Elektroninės komercijos prognozės ir realybės

Vadyba Referatas 2009 m. teraja
Darbo tikslas – pateikti e-komercijos perspektyvas ir tendencijas užsienyje bei Lietuvoje, išnagrinėjus jos atsiradimo bei vystymosi prielaidas, veiklos organizavimo ypatybes, pagrindinius rodiklius. Pagrindiniai...

Elektroninė komercija

Vadyba Referatas caramelle
Elektroninė komercija iš esmės keičia verslo sampratą. Svarbiausia yra idėjos, inovacijos ir kūrybiškumas. Elektroninėje erdvėje susidaro galimybės kurti naudą ir vartotojui, ir pardavėjui...

Privatumo socialiniuose tinkluose analizė

Vadyba Referatas 2011 m. megakriu
Temos aktualumas. Virtualių socialinių tinklų (Social Network Sites, SNS) toliau tekste (VST) banga, įsisiūbavusi vakaruose, milžinišku greičiu pasiekė visą pasaulį ir Lietuvą. Šis...

Elektroninė komercija

Vadyba Referatas 2016 m. periferium
Elektroninė komercija. Elektroninės komercijos samprata ir sandara. Elektroninės komercijos formos: elektroninės parduotuvės, aukcionai, ryšiai tarp institucijų. Elektroninės komercijos saugumas.