Pagarba žmogaus gyvybei ir apsisprendimo laisvė (eutanazija, abortas)

65 psl. / 21217 žod.

Ištrauka

„Medicinos etikos pasaulėžiūrinė tradicija arba kitaip vadinama – pagarbos gyvybei etika, iškelia individualios žmogaus gyvybės saugotinumą. Žmogaus gyvybė yra ir turi būti saugotina, tokį požiūrį išreiškia pagarbos gyvybei etikos principai bei įstatymai. Jos apsaugą turi užtikrinti įstatymai bei teisės aktai. Pati svarbiausia, prigimtinė žmogaus teisė – teisė į gyvybę. Lietuvoje ši teisė garantuojama LR Konstitucijos 19 straipsnis.“

„Pirmoji ir viena seniausių medicinos etikos tradicijų yra laikoma Hipokratiškoji tradicija. Hipokratiškoji tradicija yra įvardijama kaip pamatinė – siekusi apsaugoti žmones, jų gyvybes, bei įpareigoti gydytojus dirbti atsakingai, nepiktnaudžiauti savo darbu, nedaryti blogo. Gyvybė čia suvokiama kaip aukščiausia vertybė. Žmogaus gyvybės atžvilgiu Hipokrato priesaikos esmė daryti gerą ir nekenkti.“ „...Ženevos deklaracijoje buvo kur kas griežčiau apibrėžtos medikų kompetencijos bei jų santykis su pacientu. Šioje deklaracijoje nurodoma, kad paciento sveikata medikui turi būti svarbiausias dalykas. Taip pat labai reikšminga ir tai, kad šioje deklaracijoje pabrėžiama, jog „giliausia pagarba“ gyvybei turi būti jaučiama nuo to momento kai tik gyvybė užsimezga.“

„...Autonomija Milliui – tai mąstymo ir veiksmo laisvė. Žmogus privalo turėti galimybę priimti savo sprendimą taip, kaip jis to nori. Vadinasi, kad esant reikalui jis gali priimti sprendimą nutraukti savo ar vaisiaus gyvybę. Remiantis utilitarizmo etika, eutanazija ir abortas gali būti pateisinami tuo atveju, jei jie yra atliekami siekiant gero tikslo. Utilitarizmo etika yra grindžiama geradariškumu.“


Turinys

 • TURINYS:
 • GYVYBĖ KAIP VERTYBĖ
 • 1.1    Žmogaus gyvybės vertinimo raida istoriniu atžvilgiu
 • 1.2 Gyvybės vertė medicinoje
 • 1.3   Žmogaus laisvė rinktis ir moralinė atsakomybė
 • EUTANAZIJA
 • 2.1 Eutanazijos istorinė raida ir teorinės koncepcijos
 • 2.2 Eutanazijos taikymas
 • 2.3 Eutanazija ir kitos alternatyvos
 • 2.4 Eutanazijos problematika filmuose „Jūros gelmėse“ ir “Neliečiamieji”
 • ABORTAS
 • 3.1 Aborto raida ir istorija, abortą sukeliančios technologijos ir jų moraliniai aspektai
 • 3.2 Aborto taikymas – moralinių dilemų keliantis procesas
 • 3.3 Vaisius - asmuo, individas, turintis teises?
 • 3.4 Abortų verslas ir medikų moralumas
 • 3.5 Aborto liekanų panaudojimo moraliniai aspektai
 • 3.6   Aborto teisėtumas ir statistiniai duomenys
 • PAMOKOS PLANAS
 • 4.1    Pamokos plano analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS:
 • SANTRAUKA
 • SUMMARY
 • PRIEDAS NR.1
 • PRIEDAS NR.2
 • PRIEDAS NR.3
 • PRIEDAS NR.4
 •  
 •  

Literatūros sąrašas

LITERATŪROS SĄRAŠAS: 1. Evans D., Evans M. Padorus pasiūlymas – klinikinių tyrimų etikos priežiūra. Vilnius: Charibdė, 1999.

 2. Gefenas E. Eutanazija. Vilnius: Filosofijos ir sociologijos institutas, 1995.

 3. H.A.M.H.J. ten Have, E.van Leeuwen. Medicinos etika. Vilnius: Charibdė, 2003.

 4. Jogėlienė B. Žmogaus bioetikos klausimai. Vilnius: Saulabrolis, 1998.

 5. Kantas I.. Dorovinės metafizikos pagrindai. Vilnius: Mintis, 1980.

 6. Kubler-Ross E. Apie mirtį ir mirimą. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2001.


7. Kuhse H. and Singer P. Bioethics an anthology. Blackwell publishing, 2006. 1. Liubarskienė Z.. Medicinos etikos kodeksai., Kaunas, 2002.

 2. Morrison Eileen E. Health care ethics – critical for 21st century. United States of America, Maloyy, Inc, 2008.

 3. Nathanson B. Dievo palytėjimas. Vilnius: Katalikų pasaulis, 2000.

 4. O‘Neill O. Autonomy and trust in Bioethics. United Kingdom, Cambridge University, 2002.

 5. Rogers A. , Denis Durand de Bousinger. Bioetika Europoje. Vilnius: Kultūra, 2001.

 6. Stankus J. Aborto žala. Vilnius: Mokslas, 1982.

 7. Wullf H.R., Pedersen S.A., Rosenberg R. Medicinos filosofija. Vilnius: Charibdė, 2001.

 8. Žibaitis R. Albertas Šveiceris: „Pagarbos gyvybei etika“. Vilnius: Filosofijos ir sociologijos institutas, Lietuvos etinės kultūros draugija „Ethos”, 1997.

 9. Žižek S. Smurtas. Vilnius, DEMOS kritinės minties institutas, 2010.


Periodiniai leidiniai: 1. Albertas Milinis; Marius Jonaiti. Žmogaus gyvybė kaip teisinė vertybė ir jos apsauga romėnų teisėje. Central and Eastern European Online library. Jurisprudence (Jurisprudencija), issue: 18(3) / 2011 (P. 823).

 2. Gumbis, J. Eutanazija žmogaus teisių ir autonomijos kontekstu // Teisė. 2003. Nr. 47. P. 36 – 51

 3. Išvada dėl teisės į abortą apribojimo, siekiant apginti negimusio žmogaus gyvybę.

 4. Narbekovas A. Eutanazijos terminų vartojimo bioetikoje bei teisėje problematika Lietuvoje. Jurisprudencija, mokslo darbai, 2008 12 (114); P. 29

 5. Narbekovas A., Meilius K. Paliatyvus gydymas – alternatyva eutanazijai//Sveikatos mokslai. Vilnius, 2002, Nr. 5, p. 43-51.

 6. Narbekovas A. Eutanazijos terminų vartojimo bioetikoje bei teisėje problematika Lietuvoje Jurisprudencija: mokslo darbai. – Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 2008, Nr. 12 (114), p. 27-35

 7. Narbekovas A., Oželis R. Kamieninių ląstelių tyrimų ir panaudojimo medicininiai – moraliniai aspektai // Sveikatos mokslai. – Nr. 4(20). 2002, (P. 66).

 8. Rudalevičienė P., Narbekovas A. Kultūra, senėjimas ir eutanazijos klausimai Lietuvos


psichiatrijoje // Sveikatos mokslai. – Vilnius, 2008, T. 18, Nr. 1, p. 1527-1531. 1. Širinskienė, A. Narbekovas. Vaisiaus ir dėl anencefalijos neįgalaus kūdikio audinių ir organų paėmimo persodinimui etika // Sveikatos mokslai, 2001, Nr.3–4 (15–16). ISSN 1392 – 6373, p. 63–69.

 2. Ustilaitė S., Gudžinskienė V., Jakučiūnienė D., Petronis A., Narbekovas A., Vaitoška G., Obelienė B. Vaikų ir jaunimo rengimo šeimai programų rengimas. Vilnius, 2007.


Internetiniai šaltiniai: 1. http://www.elibrary.lt/resursai/Ziniasklaida/SAM/Sveikatos%20mokslai/sm_2002_04.pdf#page=64

 2. http://www.lcn.lt/b_dokumentai/enciklikos/evangelium-vitae.html

 3. http://civilliberty.about.com/od/abortion/tp/Pro-Life-vs-Pro-Choice.htm

 4. http://www.bioetika.lt/index.php?page=eksperimentai-su-zmonemis

 5. http://bioetika.sam.lt/index.php?-624047304

 6. http://bioetika.sam.lt/index.php?1011902314

 7. http://bioetika.sam.lt/index.php?1177966964

 8. http://katekizmas.lcn.lt/kbk1996p2003_p2008-2009gv/N181F1.html

 9. http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm

 10. http://www.questia.com/library/science-and-technology/health-and-medicine/women-s-health/abortion

 11. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-07-21-kun-andrius-narbekovas-paciam-zmogui-pavojingas-mokslas-nusikalstamas/85573

 12. http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2012-06-27-eric-fourneret-eutanazijoje-nera-geru-ir-blogu-yra-kenciantis-zmogus/84526

 13. http://theseoultimes.com/ST/?url=/ST/db/read.php?idx=7333

 14. http://www.democraticunderground.com/discuss/duboard.php?az=view_all&address=389x5766288

 15. http://anomalija.lt/2012/07/ka-galima-pagaminti-is%E2%80%A6-negimusio-kudikio/

 16. http://www.bbc.co.uk/ethics/euthanasia/overview/gooddeath.shtml

 17. http://www.xxiamzius.lt/archyvas/priedai.provita/20121123/provita_02.html

 18. http://provita.vdu.lt/pv/RzStat.htmKiti šaltiniai: 1. Alejandro Amenábar. „Mar adentro“ („Jūros gelmėse“). Biografinis/Drama. Ispanija, 2004.

 2. Olivier Nakache, Eric Toledano. „Intouchibles“ („Neliečiamieji“). Biografinis/Drama. Prancūzija, 2011.


Reziumė

Autorius
Meta.Ida
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Etika
Kaina
€16.23
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Vas 14, 2023
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
65 psl.

Susiję darbai

Laisvės (dorovinės) samprata

Etika Referatas 2011 m. evelina
Kas tai yra žmogaus laisvė, kas tai yra dorovinė laisvė, kaip ji pasireiškia visais aspektais žmonijos raidoje?. Tai klausimai, kuriuos nagrinėja ir studijuoja...

Bioetika (klonavimas,abortas)

Etika Referatas ambroževičiutė
Bioetika - tai etikos taikymas taip vadinamuose gyvybės moksluose ir biotechnologijoje. Sparčiai vystantis genetikos mokslui ir žmonėms vis labiau suvokiant gyvybę sukuriančiuosius ir...

Mediko etikos problema akistatoje su eutanazija

Etika Referatas xdomis90
Kiekvienas protingas žmogaus supranta, kad gyvybę reikia saugoti ir puoselėti. Kyla klausimas, kodėl nūdienos žmogus trokšta mirties?  Kodėl vis daugėja pasisakančių už laisvę...