Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Kompleksinio verslo steigimas ir vystymas Lietuvoje Airijos pavyzdžiu

0 atsiliepimų
Autorius:
Temos aktualumas.
Verslo įmonės nepriklausomai nuo jų dydžio yra visuotinai pripažįstamos kaip ekonominio ir socialinio vystymosi plėtros variklis, o jų plėtra – būtina užimtumo ir tarptautinio konkurencingumo augimo prielaida. Lisabonos strategijoje įmonės, ypač mažos ir vidutinės, yra pavadintos atramos tašku, siekiant paversti Europos Sąjungą „konkurencingiausia ir dinamiškiausia žinių pagrindu augančia ekonomika pasaulyje, kurioje darni ekonominė plėtra būtų suderinta su didesniu ir geresnės kokybės užimtumu ir tvirtesne socialine sanglauda“ (Lisabonos strategija).Verslo kūrimo ir vystymo klausymai šiuo metu aktualūs vis platesnei interesų grupei: verslininkams, vadybos ir ekonomikos specialistams, Vyriausybės atstovams, politikams. Aktualiausiu klausimu šioje diskusijoje laikomas kaip šiuo metu Lietuvoje sukurti tokią verslo aplinką, kuri skatintų verslininkus didinti gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų konkurencingumą. Ekonominis verslo vaidmuo reiškiasi kiekybiniu indėliu į ekonomikos augimą ir įtaka makroekonominiams rodikliams. Esminis šalies konkurencingumo veiksnys yra palankios verslo sąlygos. Verslo sąlygos yra tarsi šalies potencialas, kurį stiprinant galima pasiekti aukštesnį konkurencingumo lygį. Kitais žodžiais tariant, konkurencingumas tai ne tik verslo sąlygos, bet ir jų sėkmingas realizavimas. Verslo sąlygos apibūdina bendrą aplinką, kurioje veikia įmonė. Todėl labai svarbu besivystančioms šalims analizuoti stipria ekonomika ir geromis verslo sąlygomis pasižyminčių šalių praktika, kad būtų galima pritaikyti geros praktikos pavyzdžius. Airijos šalies ekonominio vystymosi pavyzdys suteikia puikią galimybę išanalizuoti verslo sąlygas ir sulyginti jas su Lietuvos, siekiant išskirti tuos veiksnius, kuriuos reikėtų tobulinti. Šiame dešimtmetyje pasirodė ne viena knyga apie Airijos sėkmės priežastis ir jos fenomeną. Nors nemažai autorių pabrėždavo ne tik vyriausybių nuopelnus, kuriant ekonomikos augimui palankią aplinką, bet ir sėkmės ar palankiai susiklosčiusių aplinkybių svarbą, tačiau atrodo, jog Airijos iškilimas į turtingiausių ES valstybių būrį galėjo prisidėti prie patikėjimo, jog šalis apsaugota nuo ekonomikos nuosmukių. Galbūt analogija ir nėra visiškai tinkama, bet atrodo, jog Lietuvoje nuo 2000 m. nuolat augant ekonomikai, daugelis politikų taip pat buvo patikėję, kad tai tęsis dar ilgai. Bent tiek, kiek reikia, kad būtų perrinkti. Šis pastebėjimas nėra vien į praeitį nukreiptas moralizavimas. Jis labai aiškiai rodo, kad valstybei norint ne tik išlikti esamoje padėtyje konkurencingumo ir gyvenimo kokybės atžvilgiu lyginantis su kitomis šalimis, bet ir pakilti aukštyn pagal įvairius rodiklius, ko siekia Pažangos strategiją rengianti Lietuva, reikia nuolat ir sutartinai stengtis. O sutarimo ir nuoseklumo Lietuvoje, švelniai tariant, trūksta.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10749 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • TURINYS
 • ĮVADAS
 • 1. VERSLO STEIGIMO IR VYSTYMO SĖKMĘ ĮTAKOJANTYS VEIKSNIAI………
 • 1.1. Verslo sąlygų sąvokos raidos apžvalga………………………………………………………
 • 1.2. Vidiniai įmonių konkurencingumą lemiantys veiksniai………………
 • 1.2.1. Verslo aplinkos dinamikos analizė ………………………………………………………
 • 1.2.2. PEST analizės panaudojimas verslo aplinkos tyrimuose…………………………………
 • 1. 3. Svarbiausi naujos įmonės sėkmės veiksniai………………………………………………….
 • 1.4. Rinkos sąlygų analizės metodo taikymo ypatumai…………………………………………
 • 1.5. Verslo sąlygos ir sėkmės veiksniai Airijoje……………………………………………
 • 2. VERSLO STEIGIMAS IR VYSTYMAS LIETUVOJE AIRIJOS PAVYZDŽIU………
 • 2.1. Tyrimo metodinė dalis………………………………………………………………………
 • 2.2. Verslo aplinkos Airijoje ir Lietuvoje tyrimas ir verslo sąlygų palyginimas………………
 • 2.2.1.Verslo sąlygų palyginimas Airijoje ir Lietuvoje………………………………………….
 • 2.3. Empirinis verslo steigimo ir vystymo sąlygų tyrimas Lietuvoje…………………………
 • 3. TYRIMO REZULTATŲ ANALIZĖ IR PAGRINDIMAS
 • 4.VERSLO STEIGIMO IR TOBULINIMO KRYPTYS LIETUVOJE REMIANTIS AIRIJOS PAVYZDŽIU
 • IŠVADOS …………………………………………………………………
 • LITERATŪRA………………………………………………………………………………….

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Verslo organizavimo formos Lietuvoje
Referatas Verslo organizavimo formos Lietuvoje

Didelę reikšmę verslininkystės raidai turi jos aplinka: ekonominė, politinė, socialinė. Šiandieninė mokesčių, privatizavimo, muitų [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė, vystimosi problemos ir tendencijos Lietuvoje

Smulkus ir vidutinis verslas – neatsiejama kiekvienos šalies ekonomikos dalis. Tai vienas iš svarbiausių ekonomikos [...]

Verslo draudimo Lietuvoje analizė
Kursinis darbas Verslo draudimo Lietuvoje analizė

Temos aktualumas - Saugumas yra vienas iš svarbiausių žmogaus poreikių. Bet saugumas svarbus ne tik [...]

Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje
Diplominis darbas Moterų verslo plėtros skatinimas Lietuvoje

Moterų verslo plėtros Lietuvoje skatinimo problema susijusi ne tik su sparčiomis ir fundamentinėmis pastarųjų metų [...]

Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas
Diplominis darbas Finansinių sprendimų priėmimas vertinant Lietuvos komercinių bankų išduodamų paskolų verslo klientams sąlygas

Problemos aktualumas. Daugelis Lietuvos įmonių egzistuoja vos vieną dešimtmetį, atrodytų lyg ir ilgai, įmonių vadovai [...]

Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje
Praktikos ataskaita Verslo informacijos vadybos profesinė praktika lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje

Atliktos profesinės praktikos pavadinimas - „Verslo infomacijos vadybos profesinė praktika“. Praktikos tikslas – atlikti organizacijos [...]

Lietuvos verslo struktūra
Prezentacija Lietuvos verslo struktūra

Verslininkai ir verslo įmonės yra atviros sistemos. Jų veikla priklauso nuo aplinkos veiksnių – mokesčių [...]

Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Šeimos verslo modeliai ir vystymo perspektyvos

Temos aktualumas. Smulkus ir vidutinis verslas vaidina svarbų vaidmenį šalies ekonomikoje. Dėka šios svarbios ekonominės grupės [...]

UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje
Diplominis darbas UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios [...]

Verslo organizavimo formos Lietuvoje
Prezentacija Verslo organizavimo formos Lietuvoje

Darbas mokytojo buvo įvertintas 10. Informacija buvo panaudota iš interneto. Viskas aiškiai pasakoma. [...]

Faktoringas ir forfeitingas Lietuvos verslo kontekste
Referatas Faktoringas ir forfeitingas Lietuvos verslo kontekste

Temos aktualumas. Šiai dienai vienas iš pagrindinių sprendimų, galinčių sumažinti vėluojančio atsiskaitymo riziką ir kartu [...]

Privataus darželio steigimo verslo planas
Verslo planas Privataus darželio steigimo verslo planas

Šiuo metu tinkamas vaiko ugdymas yra ypač svarbus daugumai tėvų. Darželiai, kurių ugdymo programos išsiskiria [...]

Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos ir ES šalių darbo rinkų analizė: vystymosi tendencjos, prognozės, perspektyvos

Paprastai darbo rinka suvokiama kaip politikos sritis, apsprendžiama konkrečiais socialiniais ir visuomeniniais – politiniais sprendimais [...]

„Kraft foods Lietuva“ marketingo kompleksas
Referatas „Kraft foods Lietuva“ marketingo kompleksas

Mūsų darbo tikslas yra išanalizuoti ir susipažinti su marketingo veikla tam tikrose organizacijose. Šiuo darbu [...]

Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje
Referatas Smulkaus ir vidutinio verslo būklė Lietuvoje

Ko gero kiekvieną dieną dauguma žmonių susiduria su smulkiu ir vidutiniu verslu. Kai kurie žmonės [...]