Naujausios apgyvendinimo paslaugų tendencijos Lietuvoje

50 psl. / 11788 žod.

Ištrauka

Rekreacijos samprata labai plati. Kiek yra žmonių, tiek ir rekreacijos tipų, nes kiekvienas turi skirtingus trūkumus, skirtingą psichofizinę būseną, pomėgius ir norus.
Kasdien mes stebime naujus mokslininkų atradimus, besivystantį ir besikeičiantį pasaulį, tad ir apgyvendinimo srityje mes ieškome naujovių, pilnai patenkinančių mūsų rekreacinius, turistinius bei masinius poreikius.
Tik labai geras žmogaus pažinimas, sugebėjimas įvertinti psichologinę būseną, pajausti dvasios ir fizinius subtilumus leidžia rekreacijos organizatoriui teikti taip ir tokias paslaugas, kurios pažadintų žmogaus norą daugiau pažinti, keliauti, domėtis aplinka, bendrauti. (Grecevičius P., 2002, 17 p.)
Darbo aktualumas. Pastaruoju metu pasaulyje pastebėta neįprastų viešbučių atsiradimo tendencija. Mokslinėje literatūroje lietuvių kalba toks netradicinio apgyvendinimo būdo sąvoka dar nėra pateikta. Tačiau kaip bepavadintume tokius viešbučius – ypatingais, keistais, madingais – šie viešbučiai siūlo nakvynę ypatingomis sąlygomis, visiškai kitokiomis nei standartiniuose tarptautinių tinklų viešbučiai. Ši neįprasta apgyvendinimo forma traukia svečius originalia atmosfera ir ypatingu interjeru. Ypatingi viešbučiai – tokie, kur dėmesys kreipiamas į netipišką dizainą. Tokia kūrybinė veikla pritraukia turistų srautus bei skatina paslaugų sektoriaus plėtrą. Europoje dabar priskaičiuojama daugiau nei 250 neįprastų viešbučių, Lietuvoje tai naujausia apgyvendinimo paslaugų tendencija.
Darbo problema. Kokios naujausios apgyvendinimo paslaugų tendencijos yra Lietuvoje ir kokias dar gali įžvelgti.
Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti naujausias apgyvendinimo paslaugų tendencijas Lietuvoje.
Darbo objektas. Naujausios apgyvendinimo paslaugos Lietuvoje.
Darbo uždaviniai:
1. Pateikti rekreacijos sampratą;
2. Pateikti apgyvendinimo įmonių sampratą ir kvalifikaciją;
3. Pateikti neįprastų viešbučių Europoje rūšis, vartotojų motyvaciją, tokių viešbučių vystimąsi Lietuvoje;
4. Išanalizuoti ir įvertinti naujausias apgyvendinimo paslaugas ir jų vystimąsi Lietuvoje.
Darbe taikomi tyrimo metodai.
• Mokslinės literatūros analizė.
• Dokumentų analizė.
• Teisės aktų analizė.
• Analizė – vertinimas.
Darbe buvo naudotasi Dobson S., Swarbrooke J., Horner S. anglų kalba išleistais teoretikų leidiniai. Lietuvių teoretikų Grecevičiaus P., Armaitienės A., Urbio A., Vainienės J., Dautartaitė A., Norvaišienė P., Miknius R., Svetikienė I., ir kitų autorių išleistais darbais, Lietuvos Respublikos teisės aktais. Atlikta analizė, kad įvertinti naujas apgyvendinimo paslaugų tendencijas Lietuvoje.


Turinys

 • Santrauka3
 • Summary4
 • Įvadas5
 • 1. APGYVENDINIMO ĮMONIŲ SAMPRATOS IR NAUJAUSIŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TENDENCIJŲ LIETUVOJE TEORIJOS ANALIZĖ7
 • 1.1. Rekreacijos samprata7
 • 1.1.1. Veiksniai įtakojantys žmogaus rekreaciją8
 • 1.1.2. Turizmas kaip rekreacijos sudėtinė dalis10
 • 1.1.2 Vartotojų rekreacinių poreikių tenkinimas12
 • 1.2. Apgyvendinimo įmonių samprata ir klasifikavimas13
 • 1.2.1. Neįprasti viešbučiai Europoje, jų rūšys21
 • 1.3. Neįprastų viešbučių vartotojų motyvacija ir tipai26
 • 1.4. Neįprastų viešbučių vystimasis Lietuvoje29
 • 2. NAUJAUSIŲ APGYVENDINIMO PASLAUGŲ TENDENCIJŲ LIETUVOJE
 • ANALIZĖ32
 • 2.1. Tyrimo metodologija32
 • 2.2. Tyrimo imties charakteristika33
 • 2.3. Naujausių apgyvendinimo paslaugų tendencijų Lietuvoje vertinimas33
 • 2.4. Naujausių apgyvendinimo paslaugų tendencijų Lietuvoje vertinimo apibendrinimas43
 • Išvados ir pasiūlymai45
 • Terminų ir sąvokų žodynas48
 • Literatūros sąrašas49
 • Priedų sąrašas

Reziumė

Autorius
magnolija
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 7, 2013
Publikuotas
2012 m.
Apimtis
50 psl.

Susiję darbai

Lažybų ir lošimo paslaugos Lietuvoje

Vadyba Referatas 2012 m. geisa
Temos aktualumas. Kasmet didėja lošimų organizavimo vietų skaičius, atsiranda naujos lošimo rūšys, didėja lošimų pasiūla ir prieinamumas. Taip pat didėja asmenų, turinčių priklausomybę...