Rinkodaros veiklos kontrolė „Ararat“ viešbutyje

51 psl. / 12409 žod.

Ištrauka

TEMOS AKTUALUMAS. Plėsti turimą rinką ir ieškoti naujų - daug pastangų reikalaujantis darbas. Rinkodara - ūkinė veikla, kuria siekiama patenkinti vartotojų poreikius. Rinkodara apima viską, kas vyksta nuo produkto pagaminimo iki jo pateikimo vartotojui. Kitaip tariant, tai viskas, kas daroma, kad produktas būtų parduotas.
Viešbutis susiduria su problema, kaip pateikti savo produktą. Tačiau pirmiausia reikia jį įvertinti. Geriausi metodai ir sumaniausia reklama žlugs, jei produktas nepateisins vartotojų poreikių. Norint teisingai įvertinti visuminį viešbučio produktą, reikia įvertinti viską, kas įvyksta nuo svečio atvykimo iki išvykimo.
Kontrolė labai reikšminga ir sudėtinga vadybos funkcija. Kiekvienas vadovas, nepaisant jo rango, privalo kontroliuoti, nes tai įeina į jo pareigas net tada, kai specialiai to jam niekas nepavedė. Todėl kontrolė negali virsti tik kontrolieriumi paskirto vadovo ir jo pavaldinių prerogatyva. Kontrolė yra pagrindinis vadybos elementas: ji lydi planavimą ir organizavimą.
Kiekviena organizacija privalo laiku pastebėti savo klaidas ir jas ištaisyti, kad jos nesutrukdytų siekti tikslų. Kontrolė turi remti ir skatinti viską, kas organizacijoje yra gero. Iš kontrolės teikiamos informacijos vadovai mato, kur pasiekta pažanga ir kur patirta nesėkmė. Kontrolė duoda tam tikrą garantiją, kad organizacija savo tikslus pasieks.
Šiandien, kai pasaulis yra prislėgtas krizės, ir pritraukti vartotoją darosi vis sudėtingiau. Rinkodaros veiklos kontrolė užima vis aktualesnę poziciją organizacijos sėkmės siekimo ilgame ir sudėtingame kelyje. Nepriekaištinga rinkodaros veikla bei tiksli jos kontrolė padės organizacijai ne tik išlikti bet ir pasiekti naujų aukštumų, kurios be abejo yra vienas pagrindinių jos tikslų. Konkreti ir griežta rinkodaros veiklos kontrolė - verslo ilgaamžiškumo garantas!
DARBO PROBLEMA:
1. Kokia yra rinkodaros veiklos kontrolė „Ararat“ viešbutyje?
2. Kaip yra vykdoma rinkodaros veiklos kontrolė „Ararat“ viešbutyje?
3. Kaip įtakoja „Ararat“ viešbučio veiklą rinkodaros kontrolė?
DARBO OBJEKTAS. Rinkodaros veiklos kontrolė.
DARBO TIKSLAS. Išsiaiškinti rinkodaros veiklos kontrolės sistemą „Ararat“ viešbutyje.
DARBO UŽDAVINIAI.
1. Pateikti rinkodaros sampratą;
2. Pateikti viešbučio rinkodaros sampratą;
3. Pateikti kontrolės, valdymo kontrolės, rinkodaros kontrolės bei kontrolės sistemos įmonėje sampratą;
4. Išsiaiškinti ir įvertinti kaip yra vykdoma rinkodaros veiklos kontrolė „Ararat“ viešbutyje.
DARBE TAIKOMI TYRIMO METODAI.
 Mokslinės literatūros analizė.
 Teisės aktų analizė.
 Dokumentų analizė.
 Anketinė apklausa.
 Interviu.
Darbo struktūra.
Darbas sudarytas iš trijų dalių:
Pirmoje dalyje apžvelgiama mokslinė literatūra lietuvių, anglų bei rusų kalbomis. Buvo naudotasi šių autorių literatūra: Bagdonas, E., Kazlauskienė E. (2001). Biznio įvadas.; Dudėnas, R. ( Sud.). (2006). Rinkodara.; Grecevičius, P., Armaitienė, A., Junevičienė, O., Labanauskaitė, D., Lukšaitienė, A., Slušnys, E., Vaidelys A. (2002). Turizmas.; Miknius, R. (2007). Viešbučio valdymas.; Miknius, R. (1999). Svetingas viešbutis – svetingas verslas.; Svetikienė, I. (2002). Turizmo marketingas.; Stoner, J. A. F., Freeman, E., Gilbert D. R., Jr. (2001). Vadyba.; Жулидов, С. Б. (2006). The Hotel Business., ir kitų autorių literatūra.
Antroje dalyje pristatomas „Ararat“ viešbutis bei jo veikla. Taip pat atliekamas tyrimas, kurio tikslas – išsiaiškinti kaip yra vykdoma rinkodaros veiklos kontrolė viešbutyje. Tam tikslui pasiekti atliekama anketinė apklausa bei interviu.
Trečioje dalyje pateikiami tyrimo rezultatai, išvados bei rekomendacijos.
Profesinės veiklos sritys, kuriose demonstruojamos profesinės kompetencijos:
Rinkos tyrimas:
Mokėti naudotis informaciniais šaltiniais
Gebėti analizuoti, sisteminti ir vertinti tyrimų duomenis
Gebėti priimti sprendimus
Įmonės (padalinio) veiklos organizavimas pagal verslo pobūdį:
Gebėti organizuoti nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje ar jos padaliniuose
Gebėti užtikrinti veiklos kokybę
Verslo būklės kontrolė:
Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją
Mokėti pateikti informaciją apskaitos vartotojams
Mokėti valdyti ir kontroliuoti materialinius ir finansinius šaltinius
Turizmo įmonės veiklos organizavimas:
Mokėti planuoti ir organizuoti turizmo paslaugų įmonės veiklą
Gebėti taikyti rinkos ekonomikos ir marketingo žinias turizmo paslaugų įmonės veikloje
Turizmo paslaugų įmonės veiklos kontrolė ir optimizavimas:
Gebėti atlikti turizmo paslaugų ekonominį įvertinimą
Gebėti sukurti turizmo įmonės kontrolės sistemą


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. INFORMACIJOS ŠALTINIŲ APŽVALGA6
 • 1.1. Rinkodaros samprata6
 • 1.1.1. Rinkodaros koncepcija8
 • 1.1.2. Rinkodaros tikslai, uždaviniai ir funkcijos8
 • 1.2. Viešbučio rinkodara9
 • 1.2.1. Rinkodaros veiksniai10
 • 1.3. Kontrolė15
 • 1.3.1. Kontrolės procedūra16
 • 1.3.2. Valdymo kontrolė17
 • 1.3.3.Rinkodaros kontrolė18
 • 1.3.4. Kontrolės sistema įmonėje19
 • 1.4. Vartotojų poreikių tenkinimas20
 • 2. DARBO METODAI IR PRIEMONĖS22
 • 2.1. Įmonės pristatymas. Interviu su komplekso „Ararat“ savininku Garnik Kazarian22
 • 2.1.1. Skirtumas tarp ApartHotel ir viešbučio savokų22
 • 2.2. „ARARAT“ rinkodaros veiklos kontrolės tyrimo metodika23
 • 2.3. „ARARAT“ paslaugų kokybės tyrimo metodika24
 • 3. DARBO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS26
 • 3.1. „ARARAT“ rinkodaros veiklos kontrolės tyrimo metodologija26
 • 3.2. „ARARAT“ rinkodaros veiklos kontrolės tyrimo rezultatų analizė35
 • 3.3. „ARARAT“ paslaugų kokybės tyrimo metodologija37
 • 3.4. „ARARAT“ paslaugų kokybės tyrimo rezultatų analizė42
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS45
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS48
 • ANOTACIJA LIETUVIŲ KALBA50
 • ANOTACIJA ANGLŲ KALBA51
 • PRIEDAI52

Reziumė

Autorius
magnolija
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€13.36
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 13, 2013
Publikuotas
2009 m.
Apimtis
51 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Ačiū. Aš manau, kad geras darbas neviską peržvelgiau iki pabaigos.

Susiję darbai

Kontrolės valdymas viešbutyje “Jūratė”

Vadyba Kursinis darbas 2008 m. jusala
Darbo tikslas – ištirti viešbučio “Jūratė” kontrolės valdymo sistemą. Norint įgyvendinti užsibrėžtą tikslą reikia atlikti šiuos uždavinius: 1. Apžvelgti kontrolės valdymo analizę teoriniu...

Kontrolė įmonės veikloje

Vadyba Referatas 2012 m. studentas151
Kontrolė yra būtina vadybos dalis. Klestinčios įmonės turi gerai apgalvotas ir nuodugniai suplanuotas kontrolės sistemas. Įvairios vadybos sistemos – biudžeto sudarymas, planavimas, atlyginimų...

Įmonės inovacinė veikla

Vadyba Kursinis darbas 2011 m. guoba
Kas tai yra inovacija apibrėžti sudėtinga. Įmonių vadovai naujoves klasifikuoja pagal dvi dimensijas: naujumas įmonei, t.y. nauji produktai (paslaugos), įgalinantys įmonę įeiti į...