Teisėjų ir advokatų profesinė etika

48 psl. / 11807 žod.

Ištrauka

Šiuo metu, kai stebime išaugusį dėmesį teismų vaidmeniui ir svarbai, kuri suvokiama kaip svarbiausias šalies institucijų demokratinio funkcionavimo garantas nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu lygiu, būsimų teisėjų mokymų prieš jiems pradedant eiti teisėjo pareigas ir kvalifikacijos kėlimo darbo metu klausimai yra labai svarbūs.
Naujausias Atviros Lietuvos fondo finansuotas tyrimas atskleidė, kad neigiamas požiūris į teisėjus ir teismus dažniausiai atsiranda dėl atsainaus procedūrinių reikalavimų ir etikos normų pažeidinėjimo, nes būtent dėl šios priežasties žmonės teismuose pasigenda teisingumo. Tyrimas paneigė plačiai paplitusią nuomonę, kad didelis visuomenės nepasitikėjimas teismais užprogramuotas pačioje jų prigimtyje, kadangi pralaimėjusioji pusė visada lieka nepatenkinta. Jeigu teisėjas elgiasi pagal procedūrinio teisingumo reikalavimus, tai net ir tada, kai sprendimas žmogui nepalankus, vis tiek pripažįstama, kad su juo buvo elgiamasi teisingai.
Teisėjų darbas reikalauja ne tik gerai išmanyti įstatymus, domėtis valstybės tarnybos įstatymų leidyba, bet ir neapsieina be nuolatinės protinės įtampos ir dėmesio. Šį darbą dirbti gali tik tvirtų moralinių įsitikinimų, nepriklausomi ir kvalifikuoti teisės specialistai. Labai svarbu geri bendravimo ir organizaciniai gebėjimai, taip pat tokios asmeninės savybės kaip analitinis mąstymas, gera atmintis ir greitas mąstymas, teisingumas, tolerantiškumas, moralumas, nepriklausomumas, nepaperkamumas, fizinis pajėgumas, gera sveikata įtakoja darbo kokybę, nešališkumą kiekvienos bylos atžvilgiu.
Teisingumo klausimas yra vienas iš pagrindinių socialinių konfliktų metu iškylančių klausimų. Procedūrinio teisingumo sąvoka yra susijusi ne su sprendimo rezultatais, o su sprendimo priėmimo proceso ypatybėmis. Teisėtumas yra apibūdinamas kaip teisingumo elementas, labiau susijęs su įstatymų taikymu negu su turiniu. Teisminio ginčo nagrinėjimo metu teisėjo priimtas sprendimas ir ginčo nagrinėjimo būdas gali būti įvertintas kaip daugiau ar mažiau teisingas. Pirmasis vertinimas yra skirstymo teisingumo, antrasis – procedūrinio teisingumo.

Darbo objektas – teisėjų etika.
Darbo tikslas – išsiaiškinti teisėjų etikos principus aptariant teorinius aspektus ir atliekant tyrimą.
Darbo uždaviniai:
1. Apžvelgti etikos sampratą bei charakteristiką.
2. Analizuoti teisėjų etikos kodeksą.
3. Aptarti etinius priėmimo į teisėjų pareigas kriterijus.
4. Atskleisti teisėjų elgesio principus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ETIKOS SAMPRATA4
 • 1.1. Etikos charakteristika4
 • 1.2. Lietuvos etikos infrastruktūrą koordinuojančios institucijos5
 • 2. TEISĖJŲ ETIKOS KODEKSAS7
 • 2.1. Teisėjų profesijos ypatybės7
 • 2.2. Priėmimo į teisėjų pareigas tvarka etiniu aspektu9
 • 3. ETINIAI PRIĖMIMO Į TEISĖJŲ PAREIGAS KRITERIJAI11
 • 4. TEISĖJŲ ELGESIO PRINCIPAI13
 • 4.1. Teisėjų elgesys, susijęs su tiesioginių pareigų atlikimu13
 • 4.2. Teisėjų elgesys, nesusijęs su tiesioginių pareigų atlikimu14
 • 4.3. Teisėjų garbės teismas15
 • 4.4. Teisėjų etikos drausmės komisija17
 • 5. ADVOKATŲ ETIKOS KODEKSAS19
 • 5.1 Advokatų profesijos ypatybės19
 • 5.2 Priėmimo į advokatų pareigas tvarka etiniu aspektu21
 • 6. ADVOKATŲ VEIKLOS PRINCIPŲ REIKŠMĖ23
 • 7. ADVOKATO IR KLIENTO BENDRADARBIAVIMAS ETINIU ASPEKTU29
 • 7.1. Kliento paslapties neatskleidimas29
 • 7.2. Advokato ir kliento etiškas bendradarbiavimas31
 • 8. TEISĖJŲ IR ADVOKATŲ DARBO ETINIU ASPEKTU VERTINIMO TYRIMAS35
 • 8.1. Vertinimo faktorių analizė35
 • IŠVADOS45
 • LITERATŪRA47
 • SUMMARY49

Reziumė

Autorius
irmerna
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Teisė
Kaina
€11.91
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
2011 m.
Apimtis
48 psl.

Susiję darbai

Programinės įrangos autorių teisės ir jų apsauga

Teisė Referatas 2002 m. smilinggirl88
Kompiuterių programos –tai autorių teisių įstatymo saugoma kūrinių rūšis, išreikšta skaitmenine forma. Kompiuterių programos pradėjo gyvuoti sukūrus kompiuterį. Plintant programų įrangai atsirado poreikis...

Lietuvos advokatūra, kaip Lietuvos teisėsaugos institucija

Teisė Referatas 2015 m. aliona
Šiuolaikinės Lietuvos teisės sistemoje Advokatūra kaip teisėsaugos institucija pradėjo formuotis po Nepriklausomybės atkūrimo. Šiandien Lietuvos advokatūra įgyvendina Advokatų savivaldą. Į Lietuvos advokatūra vadinamą...

Etika teisinėse derybose

Teisė Referatas 2018 m. laisve
Išgirdus žodį „derybos“ tikriausia daug kam sužmėžuoja ne kartą laikraščiuose ar per žinias matytas vaizdas, kai kostiumuoti besišypsantys politikai ar verslininkai spaudžia vienas...