Vandens apsauga

80 psl. / 17558 žod.

Ištrauka

Vandens ekologinė reikšmė yra labai didelė. Greta to, kad vanduo sudaro net apie 70% gyvų organizmų svorio, jis yra terpė svarbiems biologiniams procesams. Be to, įsigrauždamas vienoje vietoje ir susikaupdamas kitoje, vanduo skatina geologinius pokyčius. Jis išnešioja ištirpusias druskas bei dujas, taigi tarpininkauja paskirstant maisto medžiagas. Galų gale, svarbiausią vaidmenį ekosistemose vanduo atlieka kaip energijos pernešimo ir panaudojimo tarpininkas.
Visi gyvybiškai svarbūs procesai vyksta vandeniniuose organinių medžiagų tirpaluose. Vanduo svarbus kraujo gamybai, maisto virškinimui ir pasisavinimui, organizmo šilumos balanso palaikymui, medžiagų apykaitos produktų pašalinimui ir t.t. Fiziologiniams procesams palaikyti būtina nuolat atstatyti iš organizmo pašalintą vandens kiekį. Sumažėjus organizme vandens 1 – 2%, jaučiamas troškulys, netekus 5% vandens, aptemsta sąmonė, o netekus 12 - 20% , organizmas žūva.
Žmonių daugėjimas pasaulyje lemia vis intensyvesnį gamtos išteklių naudojimą ir aplinkos taršą. Žmonių veikla daro poveikį aplinkai, kuris dažnai būna neigiamas, ir šios veiklos padariniai ne visada nuspėjami. Ne išimtis ir mūsų pasirinktas paviršinio vandens objektas – Kruojos upė, kurios didžiausia problema yra tarša.
Darbo tikslas - aptarti ES vandens apsaugos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje, išanalizuoti pasirinktos savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemas. Įvertinti vandens telkinio būklę
Darbo uždaviniai:
- Išanalizuoti ES vandens apsaugos politiką;
- Aptarti ES vandens apsaugos teisės aktų sistemos raidą;
- Pateikti Lietuvos vandens apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;
- Įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės esamą geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemas;


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ES VANDENS APSAUGOS POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE4
 • 1.1. ES vandens apsaugos teisės aktų sistemos raida ir struktūra5
 • 1.1.1. Pirmasis etapas – teisės kūrimas ir politikos formavimas7
 • 1.1.2. Antrasis etapas: direktyvų efektyvumo įvertinimas7
 • 1.1.3. Trečiasis etapas: direktyvų integralumo svarba ir analizė8
 • 1.2. Lietuvos įsipareigojimai įgyvendinant ES teisės aktų reikalavimus vandens apsaugos srityje8
 • 1.3. Lietuvos vandens apsaugą reglamentuojantys teisės aktai10
 • 1.3.1. Geriamojo vandens tiekimas, vandens kokybė, vandenviečių apsauga, šachtinių šulinių įrengimas ir eksploatavimas11
 • 1.3.2. Nuotekų surinkimas, išvalymas, išleidimas20
 • 1.3.3. Paviršinio vandens telkinių apsauga, stebėsena, vandens kokybės reikalavimai31
 • 2. NUOTEKOS, JŲ TVARKYMO ĮRENGINIAI IR ESAMA JŲ BŪKLĖ RADVILIŠKIO SAVIVALDYBĖJE46
 • 2.1. Gerimojo vandens duomenys50
 • 2.2. Radviliškio nuotėkų valymo įrenginiai51
 • 2.3. Paviršinės nuotekos62
 • 2.3. Baseinai ir pabaseiniai64
 • 2.4. Potencialiai pavojingi taršos židiniai66
 • LITERATŪRA:68
 • PRIEDAI69

Reziumė

Autorius
irmerna
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Ekologija
Kaina
€14.55
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Kov 26, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
80 psl.

Susiję darbai

Vandens taršos ir apsaugos būklė

Ekologija Referatas donatak
Žmogaus organizme yra 65 - 70% vandens. Organizme esančiame vandenyje vyksta medžiagų apykaita, įvairios cheminės reakcijos, nes vanduo yra daugelio medžiagų tirpiklis. Vandens...

Aplinkos apsauga "Oda ir Ko" įmonėje

Ekologija Referatas 2010 m. mokytoja
Odų rauginimas - tai žaliavos apdorojimas, t. y. žaliavinio kailio ar odos, arba puvios medžiagos, pavertimas oda, arba stabilia medžiaga, ir jos apdailinimas...