Tikslieji ir gamtos mokslai / Ekologija

Vandens apsauga

0 atsiliepimų
Autorius:
Vandens ekologinė reikšmė yra labai didelė. Greta to, kad vanduo sudaro net apie 70% gyvų organizmų svorio, jis yra terpė svarbiems biologiniams procesams. Be to, įsigrauždamas vienoje vietoje ir susikaupdamas kitoje, vanduo skatina geologinius pokyčius. Jis išnešioja ištirpusias druskas bei dujas, taigi tarpininkauja paskirstant maisto medžiagas. Galų gale, svarbiausią vaidmenį ekosistemose vanduo atlieka kaip energijos pernešimo ir panaudojimo tarpininkas.
Visi gyvybiškai svarbūs procesai vyksta vandeniniuose organinių medžiagų tirpaluose. Vanduo svarbus kraujo gamybai, maisto virškinimui ir pasisavinimui, organizmo šilumos balanso palaikymui, medžiagų apykaitos produktų pašalinimui ir t.t. Fiziologiniams procesams palaikyti būtina nuolat atstatyti iš organizmo pašalintą vandens kiekį. Sumažėjus organizme vandens 1 – 2%, jaučiamas troškulys, netekus 5% vandens, aptemsta sąmonė, o netekus 12 - 20% , organizmas žūva.
Žmonių daugėjimas pasaulyje lemia vis intensyvesnį gamtos išteklių naudojimą ir aplinkos taršą. Žmonių veikla daro poveikį aplinkai, kuris dažnai būna neigiamas, ir šios veiklos padariniai ne visada nuspėjami. Ne išimtis ir mūsų pasirinktas paviršinio vandens objektas – Kruojos upė, kurios didžiausia problema yra tarša.
Darbo tikslas - aptarti ES vandens apsaugos politiką ir jos įgyvendinimą Lietuvoje, išanalizuoti pasirinktos savivaldybės teritorijos geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemas. Įvertinti vandens telkinio būklę
Darbo uždaviniai:
- Išanalizuoti ES vandens apsaugos politiką;
- Aptarti ES vandens apsaugos teisės aktų sistemos raidą;
- Pateikti Lietuvos vandens apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;
- Įvertinti Radviliškio rajono savivaldybės esamą geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo sistemas;
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
17558 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. ES VANDENS APSAUGOS POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMAS LIETUVOJE4
 • 1.1. ES vandens apsaugos teisės aktų sistemos raida ir struktūra5
 • 1.1.1. Pirmasis etapas – teisės kūrimas ir politikos formavimas7
 • 1.1.2. Antrasis etapas: direktyvų efektyvumo įvertinimas7
 • 1.1.3. Trečiasis etapas: direktyvų integralumo svarba ir analizė8
 • 1.2. Lietuvos įsipareigojimai įgyvendinant ES teisės aktų reikalavimus vandens apsaugos srityje8
 • 1.3. Lietuvos vandens apsaugą reglamentuojantys teisės aktai10
 • 1.3.1. Geriamojo vandens tiekimas, vandens kokybė, vandenviečių apsauga, šachtinių šulinių įrengimas ir eksploatavimas11
 • 1.3.2. Nuotekų surinkimas, išvalymas, išleidimas20
 • 1.3.3. Paviršinio vandens telkinių apsauga, stebėsena, vandens kokybės reikalavimai31
 • 2. NUOTEKOS, JŲ TVARKYMO ĮRENGINIAI IR ESAMA JŲ BŪKLĖ RADVILIŠKIO SAVIVALDYBĖJE46
 • 2.1. Gerimojo vandens duomenys50
 • 2.2. Radviliškio nuotėkų valymo įrenginiai51
 • 2.3. Paviršinės nuotekos62
 • 2.3. Baseinai ir pabaseiniai64
 • 2.4. Potencialiai pavojingi taršos židiniai66
 • LITERATŪRA:68
 • PRIEDAI69

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vandenys, jų tarša ir apsauga
Referatas Vandenys, jų tarša ir apsauga

gamtos apsaugos referatas.tema VANDENYS, JŲ TARŠA IR APSAUGA.

Vandens taršos ir apsaugos būklė
Referatas Vandens taršos ir apsaugos būklė

Žmogaus organizme yra 65 - 70% vandens. Organizme esančiame vandenyje vyksta medžiagų apykaita, įvairios cheminės [...]

Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga
Referatas Atskirų aplinkos objektų apsaugos teisinio reguliavimo pagrindai. Vandens apsauga

Sena kaip pasaulis, bet tikra tiesa – be vandens mūsų planetoje nebūtų gyvybės. Vanduo yra [...]

Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Kursinis darbas Aitros upės baiseno vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svrabus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai svarbu juos racionaliai naudoti [...]

Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Juostos upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Vandens ištekliai yra labai svarbus kiekvienos šalies gamtos turtas, todėl labai aktualu juos racionaliai naudoti [...]

Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Rašės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

Viena aktualiausių dabarties problemų – apsaugoti mus supančią aplinką nuo užteršimo. Tobulinant vandens išteklių, kaip [...]

Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga
Laboratorinis darbas Ažytės upės baseino vandens išteklių naudojimas ir apsauga

AŽYTĖS UPĖS BASEINO GAMTINĖS SĄLYGOS IR HIDROGRAFINIS TINKLAS Upė – tai gamtinė tėkmė, tekanti išgraužta vaga [...]

Gamtinė-geografinė ir ekonominė-teisinė pasaulinio vandenyno charakteristika
Referatas Gamtinė-geografinė ir ekonominė-teisinė pasaulinio vandenyno charakteristika

Darbe yra aprašomas Atlanto vandenyno kompleksinis įvertinimas [...]

Šeima. Tilvikiniai (scolopacidae), vandens paukščių biologija
Referatas Šeima. Tilvikiniai (scolopacidae), vandens paukščių biologija

Paukščiai yra vienintelė stuburinių grupė išskyrus šiksnosparnius, gebanti ne tik sklandyti, bet ir skraidyti.

Gamtos apsaugos referatas. Atliekos, jų susidarymas ir apskaita
Referatas Gamtos apsaugos referatas. Atliekos, jų susidarymas ir apskaita

Gamtos apsaugos referatas. ATLIEKOS, JŲ SUSIDARYMAS IR APSKAITA [...]

Dirvožemiai ir jų apsauga
Referatas Dirvožemiai ir jų apsauga

gamtos apsaugos referatas. tema dirvožemiai ir jų apsauga.

Vandenilis
Prezentacija Vandenilis

10 skaidrių ilgio prezentacija apie vandenilį.

Vandens garavimo šilumos nustatymas
Laboratorinis darbas Vandens garavimo šilumos nustatymas

DARBO TIKSLAS: Rasti vandens garavimo šilumą . Įvertinti eksperimento paklaidą. DARBO PRIEMONĖS: kalorimetras, kolba vandeniui [...]

Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė
Diplominis darbas Kiškių, kaip medžiojamosios faunos, naudojimo ir apsaugos Kėdainių rajone analizė

Siekdamas savo tikslų, kurie dažnai neatitinka natūralių gyvūnų poreikių, žmogus keičia gyvūnų gyvenamąją aplinką bei [...]

Vandenynų tarša naftos produktais
Prezentacija Vandenynų tarša naftos produktais

Pristatymas apie vandenynų taršą naftos produktais. Trumpai ir konkrečiai paminėti naftos patekimo į vandenynus šaltiniai [...]