Ekonomika ir verslas / Rinkodara

Naujo produkto įvedimas į rinką

1 atsiliepimas
Autorius:
Nuolat atsiranda naujos idėjos, kurių pasekmė būna naujų paslaugų bei prekių atsiradimas. Tai visiems suprantamas reiškinys greitu tempu besivystančiame pasaulyje. Nauji produktai tai galimybė užsidirbti ir tapti rinkos lyderiu.
Suinteresuoti vartotoją ir atspėti jo poreikius padeda kruopštus planavimas, reklamos pateikimo būdai. Naujo produkto įvedimo į rinką proceso eiga priklauso nuo prekės ar paslaugos pobūdžio. Kiekvieną produktą įvedame ir reklamuojame skirtingai, bet principai išlieka tie patys ir norint sėkmingai įgyvendinti savo strategijas reikia mokėti tinkamai įvertinti rinką ir paruošti gera verslo planą.
Temos aktualumas. Darbo teorinį reikšmingumą atspindi teiginiai, nusakantys perspektyvas ir naudą įvedinėjant naujus produktus į rinką. Tai vienas svarbiausių prekės ar paslaugos gyvavimo etapų, nes neteisingai pateikus produktą nebus antro šanso, dėl konkurencinės aplinkos susidomėjimo. Išaiškinus produkto privalumus bei trūkumus daugumai verslininkų tampa lengviau dalyvauti konkuruojančios rinkos aplinkoje. Žinant visas teigiamas ir neigiamas produkto savybes, galima konkrečiau prognozuoti bei numatyti sėkmę ir galimus baigčių variantus. Teorinės žinios viena svarbiausių sėkmingo planavimo rezultatyvumo siekimo dalis, be kurios neapsieina įvedančios naujas prekes įmonės.
Temos ištirtumas. Yra daug literatūros kurioje nagrinėjamos prekės ar paslaugos įvedimo ir pateikimo strategijos. Rinkodaros knygų autoriai pakankamai dažnai aprašo savo knygose naujų produktų įvedimo į rinką strategijas ir proceso eigą. Naujų produktų įvedimas yra plačiai nagrinėjamas tiek užsienio tiek Lietuvos autorių tokių kaip M. Kraučionienė (2005), P. Kotler (2000), G. Armstrong (2000), R. Dudėnas (2006), J. Vijeikis (2003), V. Pranulis (2000) ir daug kitų. Dėl daugumos autorių įvedimo procesų detalaus aprašymo galima manyti, jog yra tam tikri pagrindai kuriais nuolat reikia vadovautis, nes per pastaruosius dešimtmečius knygose buvo sukaupta pakankamai daug naudingų patarimų.
Darbo problema. Naujo produkto įvedimo į rinką procesas gali vykti skirtingai. Priklausomai nuo prekės ar paslaugos, įmonė sukuria planą, pagal kurį ieško geriausios įvedimo strategijos. Kai kurios įmonės nekreipia dėmesio į kruopštaus planavimo privalumus ir bando kurti produktus nežinant tiksliai, kiek jie išsilaikys rinkoje, ar bus paklausa. Analizuojant UAB „Eksponentė“ naują produktą, iškyla klausimų apie vartotojų požiūrį ir įvertinimus, plėtros galimybes, nustatytą kainą ir pan. Pagrindiniai klausimai įvedinėjant naują produktą išlieka klasikiniai: koks vartotojų segmentas gali būti suinteresuotas produktu, kaip tai padaryti, kokios produkto rinkoje perspektyvos, kokie trūkumai bus pastebėti vartotojais. Apibendrinant galima teigti, kad produkto sėkmė rinkoje priklauso nuo įmonės tinkamai panaudotų galimybių ir strategijos.
Darbo objektas. UAB „Eksponentė“ naujo produkto įvedimas į rinką.
Darbo tikslas. Išanalizuoti naujo produkto įvedimo į rinką procesą.
Darbo uždaviniai:
1. Apibrėžti naujo produkto ir rinkos sąvokas.
2. Išnagrinėti aplinkos veiksnius įvedant naują produktą į rinką.
3. Išanalizuoti naujo produkto įvedimo į rinką procesą.
4. Išanalizuoti UAB „Eksponentė“ naujo produkto įvedimo į rinką sprendimus.
5. Išaiškinti sunkumus ir pateikti pasiūlymus įvedant naują produktą.
Darbo tyrimo metodai. Darbe naudoti tyrimo metodai yra: analizė, anketavimas, palyginimas, sintezė.
Darbo hipotezė. Vartotojų poreikių tenkinimas, atsižvelgiant į jų pastabas, padės kurti kokybiškesnį produktą.
Darbo struktūra. Darbo struktūrą sudaro trys pagrindinės dalys – konceptualioji, kurioje pateikiamos autorių mintys, jų paliginimai ir kita teorinė medžiaga. Analitinė – tiriamoji, kurioje pateikiamas darbo objekto empirinis tyrimas bei analizė. Šioje darbo dalyje gaunami tyrimo rezultatai anketavimo ar kitais budais, apdorojami duomenys, interpretuojami ir vertinami. Paskutinioji yra konstruktyvioji – joje apibrėžiamos galimybės bei konkretūs siūlymai analizuotos padėties gerinimui įvedant naują produktą į rinką UAB „Eksponentė“ įmonėje.
Darbo apimtis: 60 puslapių, 22 paveikslai, 5 lentelės, 1 priedas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
15105 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ ŽODYNAS5
 • ĮVADAS8
 • 1. NAUJO PRODUKTO ĮVEDIMO Į RINKĄ TEORINĖ ANALIZĖ10
 • 1.1 Naujo produkto ir rinkos sampratos analizė10
 • 1.2 Aplinkos veiksnių analizė įvedant naują produktą į rinką14
 • 1.3 Produkto įvedimo į rinką proceso analizė22
 • 1.4 Rinkodaros komplekso sprendimai įvedant naują produktą į rinką28
 • 2. UAB „EKSPONENTĖ“ NAUJO PRODUKTO ĮVEDIMO Į RINKĄ ANALIZĖ35
 • 2.1 UAB „Eksponentė“ įmonės pristatymas35
 • 2.2 UAB „Eksponentė“ naujo produkto įvedimo į rinką procesas36
 • 2.3 Įmonės naujo produkto įvedimo į rinką empirinio tyrimo metodologija40
 • 2.4 Įmonės naujo produkto įvedimo į rinką tyrimo rezultatų analizė……………… ………42
 • 3. NAUJO PRODUKTO ĮVEDIMO Į RINKĄ REKOMENDACIJOS50
 • 3.1 Galimybių analizė įvedant naują produktą į rinką51
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI54
 • LITERATŪRA56

Skaitytojų atsiliepimai

tik darbą įsigijusių klientų įvertinimai
vidutinisAI
, 2015-03-12

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Naujo produkto įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Referatas Naujo produkto įvedimo į rinką marketingo sprendimai

Šiomis dienomis vis spartėjant gyvenimo tempui tapo labai sunku įsitvirtinti rinkoje. Žmones gali sudominti tik [...]

Naujo produkto įvedimas į rinką (greito maisto užkandinė)
Referatas Naujo produkto įvedimas į rinką (greito maisto užkandinė)

Temos aktualumas: Šiame darbe aptarsime savo naujo produkto įvedimą į rinką. Mūsų įmonė „Bistro“ naujai įsikūrusi [...]

Naujo produkto įvedimas į rinką: įmonė „Flash bag“
Verslo planas Naujo produkto įvedimas į rinką: įmonė „Flash bag“

Naujo produkto įvedimas į rinką. Darbas pristatytas 2015 metais. VIKO VVF.   Šiame darbe aptarsime savo idėjos [...]

Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką
Referatas Naujo produkto kūrimas ir įvedimas į rinką

Darbo aktualumas. Inovacijas galima apibūdinti, kaip kažko seno perdarymas nauju. Taip pat, tai naujų technologijų [...]

Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas
Kursinis darbas Naujos prekės įvedimo į rinką strateginio plano rengimas

Temos aktualumas. Įmonė ar verslininkas, norėdami išlikti pilnaverčiais rinkos dalyviais, privalo žinoti taisykles ir prognozuoti [...]

Naujos paslaugos įvedimo į rinką marketingo planas
Referatas Naujos paslaugos įvedimo į rinką marketingo planas

Mano siūloma paslauga – edukacinės pamokėlės vaikams, apsilankiusiems su tėveliais tik vasaros sezono metu veikiančioje [...]

Naujos prekės - nagų lakavimo mašinos - įvedimo į rinką marketingo programa
Referatas Naujos prekės - nagų lakavimo mašinos - įvedimo į rinką marketingo programa

Norint sėkmingai integruoti naują prekę į rinką, reikia nuolat stebėti ir analizuoti aplinką, joje vykstančius [...]

Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Referatas Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai

Į rinką sieksime įvesti naują prekę – „Supamą lopšį-kėdę“.Tėvams auginti vaikus nėra labai lengva, tai [...]

Naujos prekės įvedimas į rinką
Referatas Naujos prekės įvedimas į rinką

         Marketingas yra prekių kūrimo, pasiūlos ir mainų socialinis ir valdymo procesas, orientuotas į pavienių [...]

Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai
Referatas Naujos prekės įvedimo į rinką marketingo sprendimai

Temos aktualumas. Lietuva yra koridoriaus centre tarp Rytų ir Vakarų. Geografinės padėties teikiami privalumai, moderni [...]

Naujo produkto tušinuko patentavimas, registravimas ir paleidimas į rinką
Kursinis darbas Naujo produkto tušinuko patentavimas, registravimas ir paleidimas į rinką

Šiais laikas visi vartotojai atkreipia dėmesį į kainą ir kokybę,  Taigi mes rekomenduojame visiškai naują [...]

Naujos įmonės „Hologija“ įvedimas į rinką
Referatas Naujos įmonės „Hologija“ įvedimas į rinką

Šiame 21-ajame amžiuje kuriasi vis daugiau ir daugiau naujų organizacijų, kurios į rinką atneša naujus [...]

UAB “X” šildymo katilo įvedimas į rinką
Diplominis darbas UAB “X” šildymo katilo įvedimas į rinką

Temos aktualumas. Temos aktualumą rodo prasti naujų produktų žlugimo rodikliai. Nesenai atlikti tyrimai parodė, kad [...]

Elektrinio keturračio „Segway centaur“ įvedimo į rinką analizė
Referatas Elektrinio keturračio „Segway centaur“ įvedimo į rinką analizė

Marketingas prekę traktuoja kaip apčiuopiamos ir neapčiuopiamos naudos vartotojui paketą. Jei prekės teikiama nauda skiriasi [...]

Naujo produkto įsisavinimo strategija UAB „Mantinga“ pavyzdžiu
Diplominis darbas Naujo produkto įsisavinimo strategija UAB „Mantinga“ pavyzdžiu

Šiuolaikinis pasaulis pasižymi globalizacijos procesų plėtra, kuri ekonomikoje pasireiškia per internacionalizacijos ir modernizacijos procesus, besiplečiantį [...]