Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo analizė

0 atsiliepimų
Autorius:
Nevyriausybinių organizacijų kūrimosi procesas pastaraisiais metais Lietuvoje žymiai paspartėjo. Padidėjo ir jų įtaka. Tą iš dalies lėmė ir besikeičiantis valstybės institucijų ir savivaldybių požiūris į nevyriausybines organizacijas.
Nevyriausybinės organizacijos kuriasi piliečių iniciatyva ir tvarkosi savivaldos pagrindais. Dauguma šių organizacijų stengiasi būti nepriklausomos nuo valdžios, kritiškai vertina valdžios politiką įvairiose srityse, kelia savo reikalavimus, teikia pasiūlymus įvairioms problemoms spręsti. Neretai nevyriausybinės organizacijos nurodo valstybės klaidas, vykdomos politikos trūkumus.
Kita vertus, per nevyriausybines organizacijas savivaldybės turi galimybę teikti daug naujų, unikalių paslaugų, kurių kitos institucijos neteikia ir teikti neketina. Nevyriausybinės organizacijos yra tarsi eksperimentinė bazė, kur galima patikrinti tas naujas paslaugas, jų efektyvumą ir realizavimo galimybes. Tai ypatingai pasakytina apie socialinių paslaugų sferą.
Savivaldybėse konstruktyviai bendradarbiaujant su nevyriausybinėmis organizacijomis, geriau galėtų būti išaiškinamos opiausios gyventojų problemos ir poreikiai, galima būtų tiksliau nustatyti finansavimo prioritetus. Bendradarbiavimas turėtų būti ne chaotiškas, o sistemingas ir tikslingas. Tuo tikslu savivaldybėse turėtų būti parengtos bendradarbiavimo su nevyriausybinėmis organizacijomis strategijos ar koncepcijos.
Būtina įsidėmėti ir tai, kad nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių santykiai nesibaigia vien finansinės paramos ar socialinių paslaugų kontraktų klausimais. Savivaldybės yra arčiausiai piliečių esanti, todėl labai svarbi demokratijos grandis. Būtent per nevyriausybines organizacijas piliečiai gali organizuotai atstovavimą visuomenės interesams ir lūkesčiams bei daryti įtaką priimant sprendimus.
Dėl šių priežasčių nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo sistemos analizė įgyvendinant partnerytės projektus yra aktuali ir svarbi problema.
Darbo tikslas – išnagrinėti socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo procesą, įgyvendinant partnerystės projektus.
Darbo uždaviniai:
1. Išstudijuoti mokslinę ir metodinę literatūrą ir aprašyti nevyriausybinių organizacijų ypatumus, jų vietą teikiant socialines paslaugas, svarbą savivaldybių veiklai.
2. Atskleisti nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimo esmę, ypatumus, sėkmes ir kliūtis.
3. Tyrimų pagalba atskleisti nevyriausybinių organizacijų požiūrį į bendradarbiavimo su savivaldybėmis praktiką, pagrindines bendradarbiavimo problemas.
4. Pateikti rekomendacijas, kokiomis priemonėmis ir būdais būtų galima optimizuoti nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimo sistemą.
Darbo objektas – nevyriausybinės organizacijos.
Darbo dalykas – socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimas.
Hipotezė – nevyriausybinių organizacijų ir Vilniaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sistema netenkina nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo poreikio.
Tyrimo metodai:
1. Mokslinės literatūros analizė
2. Nevyriausybinių organizacijų darbuotojų anketinė apklausa
3. Duomenų apdorojimas matematiniais – statistiniais metodais.
Darbo tipas:
Apimtis:
11818 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Įvadas2
 • I. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SĄVOKA, ESMĖ IR VIETA VISUOMENĖJE4
 • 1.1 Nevyriausybinių organizacijų samprata4
 • 1.2 Nevyriausybinių organizacijų sistema Lietuvoje, atstovavimo formos6
 • 1.3 Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimo reikšmė8
 • 2. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO TEORINIS PAGRINDAS11
 • 2.1 Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybės bendradarbiavimo esmė ir ypatumai11
 • 2.2 Bendradarbiavimo modelio charakteristika13
 • 2.3 Socialinių paslaugų teikimas ir projektų įgyvendinimas partnerystės principu16
 • 2.4 Efektyvios bendradarbiavimo sistemos tarp nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių17
 • 3. NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ POŽIŪRIO Į BENDRADARBIAVIMO PRAKTIKĄ SU SAVIVALDYBĖMIS TYRIMAS22
 • 3.1. Tyrimo metodai22
 • 3.2. Tyrimo duomenų analizė23
 • 3.2.1 Respondentų požiūris į savivaldybės indėlį remiant nevyriausybinių organizacijų veiklos sritis23
 • 3.2.2 Veiksniai, įtakojantys savivaldybės ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo galimybes27
 • 3.3.3 Nevyriausybinių organizacijų požiūris į savivaldybės paramą ir jos pakankamumą43
 • Išvados52
 • Rekomendacijos53
 • SANTRAUKA54
 • SUMMARY55
 • Literatūra56
 • PRIEDAI59

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems
Kursinis darbas Savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimas teikiant socialines paslaugas neįgaliesiems

Temos aktualumas: Šiuolaikinėje visuomenėje nevyriausybinės organizacijos tampa neatsiejama dalis, kurios vaidmuo labai platus, apimantis daugumą [...]

Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje
Kursinis darbas Nevyriausybinių organizacijų ir savivaldybių bendradarbiavimas, teikiant socialines paslaugas Lietuvoje

Iškart po Lietuvos Respublikos nepriklausomybės atkūrimo LR vyriausybė išleido nutarimą „Dėl nevyriausybinių institucijų, dalyvaujančių [...]

Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos
Diplominis darbas Socialinių paslaugų nevyriausybinių organizacijų veiklos kokybės matavimo problemos

Darbo aktualumas. Nevyriausybinės organizacijos šiuolaikinėje visuomenėje įgyja vis didesnę reikšmę. Viešojo administravimo sektoriui jos yra [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2012 - 2014 metų biudžetų analizė

Biudžetas – lėšų ar kitų materialinių išteklių visuma, skirta disponavimui; planas, pagal kurį bus skirstomos [...]

Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė
Referatas Vilniaus miesto savivaldybės 2014 – 2016 metų biudžetų analizė

Savivaldybės biudžetas yra savivaldybės tarybos tvirtinamas savivaldybės biudžeto pajamų ir asignavimų planas biudžetiniams metams. Kiekviena savivaldybė [...]

Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė
Diplominis darbas Nevyriausybinių organizacijų situacijos Liietuvoje analizė

Temos aktualumas ir problema. Vienas iš svarbiausių atviros visuomenės bruožų - nevyriausybinių organizacijų, kurios aktyviai [...]

Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita. Vilniaus miesto savivaldybė

Baigiamoji praktika yra tokia studijų proceso dalis, kurios metu studentas turi galimybė praktiškai pritaikyti studijų [...]

Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė
Tyrimas Šiaulių miesto, Kelmės ir Pakruojo raj. savivaldybių tinklapių analizė

Analizuojami 3 pasirinktų savivaldybių tinklapiai, remiantis bendraisiais reikalavimais, kurie keliami valstybės ir savivaldybių institucijų ir [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė
Diplominis darbas Krizę išgyvenančių moterų, teikiamų socialinių paslaugų Airijoje ir Lietuvoje analizė

Nepriklausomai nuo šalies rasės, lyties, pajamų ir daug kitokių faktorių, kiekvienas žmogus susiduria su problemomis.

Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams
Tyrimas Klaipėdos miesto savivaldybėje teikiamų paslaugų kokybė piliečiams

Tyrimo problema . Amerikoje buvo atliktas tyrimas, kuris buvo aprašytas žurnalo „Sage journals“ straipsnyje The [...]

Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas
Prezentacija Elektroninės viešosios paslaugos Kauno miesto savivaldybėje: aplinkos apsauga ir teritorijų planavimas

Kauno miesto savivaldybės puslapyje yra skiltys, kuriose galima sužinoti reikalingą informacija. Būtent dvi iš jų [...]

Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė
Diplominis darbas Socialinio darbo kaip socialinių paslaugų neįgaliesiems (vaikams ir jaunuoliams) kokybės vertinimo struktūros charakteristikos analizė

Temos aktualumas: socialinis darbas Lietuvoje per pastaruosius dvidešimt metų tapo aktualia mokslinių tyrimų ir praktinės [...]

Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje
Kursinis darbas Socialinių paslaugų teikimo analizė protinę negalią turinčių suaugusiųjų įstaigoje

Pastaruoju metu mūsų šalyje vyksta didelės permainos socialinėje srityje. Šioje demokratinėje ir pilietinėje visuomenėje vis [...]