Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Valstybės tarnautojų karjeros vystymas Anykščių rajono savivaldybėje

0 atsiliepimų
Autorius:
Karjeros planavimas kaip visą gyvenimą trunkantis procesas šiuolaikinėje visuomenėje tampa ypač aktualus, nes darbo rinkos poreikių kaita darosi vis spartesnė. Žmonėms vis dažniau tenka keisti veiklos pobūdį, stengtis ne tik išlikti, bet ir būti konkurencingam bei sėkmingam darbo rinkoje. Sparti darbo rinkos poreikių kaita bei naujų gebėjimų poreikis konkurencija grįstoje rinkos ekonomikoje kelia naujus reikalavimus ir jos subjektų gebėjimams gauti tokių žinių, kurios leistų ne tik išlikti, bet ir laimėti konkurencinę kovą.
Nagrinėjama problema: Kaip Lietuvoje savivaldybės lygmenyje vystoma valstybės tarnautojų karjera ? Pasirinktoji tirti problema yra sąlygota Lietuvos Respublikoje vykstančių pasikeitimų. Iki šiol valstybės institucijų veikla ir dirbančių jose kompetencija, valstybės strateginių tikslų suvokimas ir sugebėjimas juos įgyvendinti toli gražu ne visada atitinka šiuolaikinius reikalavimus. Kol kas Lietuvos viešajame sektoriuje vyrauja tradicinė karjeros samprata, darbuotojams nesudaromos palankios sąlygos vystyti savo karjerą.
Temos aktualumas. Dabartiniu visuomenės raidos laikotarpiu išsivysčiusių valstybių piliečiai tikisi vis geresnių valdžios įstaigų veiklos rezultatų ir nebetoleruoja jų neefektyvumo ar neproduktyvumo. Tai skatina valdžią nuolat ieškoti naujų viešojo administravimo sistemos efektyvumo ir produktyvumo didinimo būdų, ir todėl vis labiau įsigali moderniojo viešojo administravimo doktrinos, kurios kelia naujus reikalavimus valstybės tarnautojams. Karjeros vystymas yra neatskiriama bet kurios valstybės tarnybos žmogiškųjų išteklių valdymo sistemos dalis. Lietuvos viešojo administravimo plėtros iki 2010 m. strategijoje valstybės tarnautojų karjeros planavimo sistema yra laikoma vienu iš prioritetų, modernizuojant žmogiškųjų išteklių valdymą, formuojant profesionalią ir stabilią, atitinkančią ES taikomus kriterijus, valstybės tarnybą.
Valstybės institucijos turi organizuoti darbą taip, kad kuo efektyviau tenkintų piliečių poreikius bei teiktų jiems reikalingas paslaugas. Greitai kintanti socialinė, ekonominė, kultūrinė aplinka ir tam tikri politiniai veiksniai daro tiesioginę įtaką piliečių poreikiams. Todėl valstybės tarnautojai turi neabejingai ir laiku reaguoti į šią kintančią išorinę aplinką.
Norint išsiaiškinti, kokie karjeros sistemos ypatumai egzistuoja užsienio šalyse ir Lietuvoje, atlikau keleto ES šalių viešojo sektoriaus, lyginamąją analizę. Didžiausią dėmesį savo darbe skyriau Anykščių rajono savivaldybės karjeros planavimo sistemos ypatumų analizei.
Tyrimo tikslas. Išanalizuoti valstybės tarnybos karjeros vystymo sistemos ypatumus Anykščių rajono savivaldybėje.
Tyrimo tikslui pasiekti iškėliau sau tokius uždavinius:
Analizuojant mokslinę literatūrą apibūdinti karjeros sąvoką, jos esmę ir reikšmę valstybės tarnybai;
Pateikti valstybės tarnautojų karjeros vystymo galimybes pagal Lietuvos Respublikos valstybės
tarnybos įstatymą bei pagal parengtą valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo projektą;
Pateikti valstybės tarnybos karjeros vystymo sistemos ypatumus ES šalyse ir Lietuvoje.
Išanalizuoti viešojo administravimo ir žmogiškųjų išteklių teorijų panaudojimo galimybes tobulinant karjeros vystymo sistemas;
Parengti tyrimo metodologiją;
Atlikti valstybės tarnybos karjeros vystymo sistemos tyrimą Anykščių rajono savivaldybėje;
Išanalizuoti gautus duomenis ir pateikti siūlymus bei išvadas.

Tyrimo objektas. Anykščių rajono savivaldybės tarnautojų karjeros vystymo sistema.

Tyrimo metodai:
Mokslinės literatūros analizė ir apibendrinimas.
Pirminių šaltinių analizė. Pirminiai šaltiniai, kurie analizuojami šiame darbe apima teisės aktus t.y. buvo remtasi pagrindiniu valstybės tarnybos karjeros sistemą reglamentuojančiu įstatymu – Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu
Antrinė duomenų analizė. Šiame darbe naudojama antrinė informacija apima mokslinius straipsnius.
Anketinė apklausa. Apklausiami Anykščių rajono savivaldybėje dirbantys valstybės tarnautojai.

Nagrinėjant valstybės tarnybos karjeros vystymą visų pirma svarbu išnagrinėti teorinius aspektus, kurie aptariami užsienio ir Lietuvos autorių darbuose. Užsienio autorių ir publikacijų galima išskirti Herr E.L., Cramer S.H.,Patton W. Iš lietuvių autorių galima paminėti : A. Sakalą, V.Šilingienę, N.Petkevičiūtę.
Darbo tipas:
Apimtis:
15140 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS
 • 1. KARJERA VALSTYBĖS TARNYBOJE
 • 1.1. Pagrindinės karjeros sąvokos ir tipai
 • 1.1.1. Karjeros tipų įvairovė
 • 1.2. Valstybės tranutojo samprata
 • 1.2.1. Horizontalu valstybės tarnautojų kaitumas
 • 1.2.2. Vertikalus valstybės tarnautojų kaitumas
 • 2. KARJEROS SISTEMOS VYSTYMAS LIETUVOS VALSTYBĖS TARNYBOJE IR ES
 • 2.1. Valstybės tarnybos vystymas Lietuvoje
 • 2.2. Karjeros sistemos ypatumai Lietuvos valstybės tarnyboje
 • 2.3. Karjeros sistemos vystymo galimybės
 • 2.4. Karjeros sistemos vystymo ypatumai Europos Sąjungos šalyse
 • 2.4.1. Minimalios priėmimo į tarnybą sąlygos
 • 2.4.2. Atrankos kriterijai
 • 2.4.3. Socialinių garantijų sistema
 • 3. VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO IR ŽMOGISŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ PANAUDOJIMO GALIMYBĖS TOBULINANT KARJEROS VYSRTMO SISTEMAS
 • 3.1.Motyvacijos reikšmė karjeros vystymo sistemoje
 • 3.2. Žmogiškųjų išteklių vystymo galimybės valstybės tarnyboje
 • 4. VALSTYBĖS TARNYBOS KARJEROS VYSTYMO SISTEMOS TYRIMAS ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE
 • 4.1. Bendroji tyrimo charakteristika
 • 4.2.Tyrimo duomenų analizė
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje
Diplominis darbas Valstybės tarnautojų mokymų efektyvumas X miesto savivaldybėje

Temos aktualumas. Politinių, ekonominių, socialinių, technologinių, kultūrinių pokyčių nulemtos naujos XXI a. užduotys iš valstybės [...]

Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje
Praktikos ataskaita Praktika Šiaulių rajono savivaldybėje

Praktiką atlikau Šiaulių rajono savivaldybėje, Ekonomikos ir verslo plėtros skyriuje. Šiaulių rajono savivaldybės administracija yra [...]

Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė
Diplominis darbas Širvintų rajono savivaldybės socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų kokybės analizė

Socialinių paslaugų kokybei Lietuvoje ilgą laiką buvo beveik neskiriama dėmesio. Siekiant užtikrinti kuo greitesnę socialinę [...]

Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita
Praktikos ataskaita Praktikos Raseinių rajono savivaldybės administracijoje ataskaita

Darbo aktualumas. Sąmoningai [...]

Akmenės rajono savivaldybės veikla
Referatas Akmenės rajono savivaldybės veikla

Savivaldybės sąvoka Lietuvoje, valstybės teritorijoje, yra suprantama dviem požiūriais: platesniu ir siauresniu. Platesniuoju požiūriu – [...]

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos raida ir tolesnio vystymo perspektyvos

Maisto sauga – viena iš labiausiai aptariamų šiuolaikinių problemų. Nuo praėjusio šimtmečio šešiasdešimtųjų metų Europos [...]

Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)
Diplominis darbas Ryšių su visuomene strategijos planavimas (Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių atvejis)

Šiuo metu ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje vyksta socialiniai ir ekonominiai pokyčiai, kurie [...]

Gatvių ir kelių apšvietimas Skuodo rajono savivaldybėje
Referatas Gatvių ir kelių apšvietimas Skuodo rajono savivaldybėje

Eismo įvykiuose nukenčiantys pėstieji ir dviratininkai Lietuvoje yra viena iš opiausių problemų. Kasmet iš visų [...]

Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė
Praktikos ataskaita Kauno rajono savivaldybės pristatymas, jos valdymo funkcijų bei procesų analizė

Vietos savivalda – labai svarbi demokratijos sudėtinė dalis. Savivaldybėse užtikrintos visos galimybės įtraukti piliečius į [...]

Nedarbo lygis Lietuvoje ir Mažeikių rajono savivaldybėje per 2011 - 2013 metus
Referatas Nedarbo lygis Lietuvoje ir Mažeikių rajono savivaldybėje per 2011 - 2013 metus

Nedarbas, mažinami atlyginimai, infliacija skatina žmonių depresiją, didindama psichologinę įtampą ir nepasitikėjimą ateitimi, todėl nenuostabu [...]

Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė
Diplominis darbas Kauno rajono savivaldybės įvaizdžio ir jo valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas.Šiuolaikiniame pasaulyje vis daugiau organizacijų yra orientuotos į savo veiklos sėkmę, jos gerinimą, paslaugų [...]

Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė
Referatas Antikorupcijos komisijos Pakruojo rajono savivaldybėje veiklos 2008 - 2011 m. analizė

Šiuolaikinėje visuomenėje labai dažnai naudojamas žodis „korupcija“, tačiau neretai atsitinka taip, kad jis suprantamas ne [...]

Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų
Prezentacija Teisė gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų

Šis įstatymas nustato asmens teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų bei šios teisės [...]

Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius
Praktikos ataskaita Praktikos ataskaita: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos bendrasis skyrius

2014 m. liepos 1 d. - rugpjūčio 1 d. Klaipėdos rajono savivaldybėje atlikau pažintinę politologinę [...]

Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis
Referatas Vietos savivalda ir savivaldybių tarybų rinkimai: Druskininkų rajono savivaldybės atvejis

Savivaldybės mūsų krašte savo istoriją pradėjo skaičiuoti daugiau kaip prieš 600 metų. Savivaldą būtų galima [...]