“Kauno pienas” pelningumo analizė

57 psl. / 10800 žod.

Ištrauka

Temos aktualumas: Kiekviena įmonė susiduria su tam tikromis finansinėmis problemomis, todėl įmonių vadovai ir finansininkai turi ieškoti optimaliausių pelningumo didinimo galimybių.
Problema:Turto pelningumo didinimo galimybės.
Darbo tikslas: Įvertinti Lietuvos pieno bendrovių pelningumą lemiančius veiksnius.
Darbouždaviniai:
1. Išnagrinėti teorinius pieno perdirbimo sektoriaus rinkos ypatumus;
2. Atlikti Lietuvos pieno bendrovių finansinę analizę;
3. Įvertinti Lietuvos pieno bendrovių pelningumo didinimo galimybes.
Darbo objektas – Lietuvos pieno bendrovių pelningumas.
Darbo metodai:Darbe panaudoti vertikaliosios, horizontaliosios ir santykinių rodikliųanalizės būdai, mokslinės literatūros analizė, palyginamoji įmonių finansinių rodiklių analizė grafinis vaizdavimas.
Darbo struktūra ir apimtis. Baigiamąjį darbą sudaro keturios dalys. Viso darbą sudaro 44 lapai. Paruošta 10 lentelių, 10 paveikslų ir 11 priedų. Pirmoje dalyje –aprašyta AB “Rokiškio sūris”, AB “Vilkyškių pieninė” ir AB “Žemaitijos pienas” bendrovių charakteriska.Antroje dalyje. pateikiami teoriniai aspektai – apžvelgti literatūriniai finansinių santykinių rodiklių analizės šaltiniai, palygintos skirtingų autorių nuomonės, bei horizontali ir vertikali analizė. Trečioje dalyje pateikiami skaičiavimai aprašyti teorinėje dalyje. Visi skaičiavimai pateikti lentelių ir paveikslų forma. Baigiamojoje darbo dalyje suformuluotos išvados, pateikti priedai.


Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1. PIENO PERDIRBIMO ĮMONIŲ CHARAKTERISTIKA8
 • 1.1. AB “Rokiškio sūris" įmonės aprašymas8
 • 1.2. AB „Vilkyškių pieninė“ įmonės aprašymas9
 • 1.3. AB „Žemaitijos pienas” įmonės aprašymas10
 • 2. FINANSINĖS ANALIZĖS TEORINIAI ASPEKTAI12
 • 2.1. Finansiniai santykiniai rodikliai12
 • 2.1.1. Pardavimo pelningumo rodikliai13
 • 2.1.2. Turto pelningumo rodikliai14
 • 2.1.3. Kapitalo pelningumo rodikliai14
 • 2.1.4. Mokumo rodikliai15
 • 2.1.5. Veiklos efektyvumo rodikliai16
 • 2.2. Horizontalioji analizė17
 • 2.2.1. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė17
 • 3. ĮMONIŲ FINANSINĖ ANALIZĖ18
 • 3.1. Horizontalioji analizė18
 • 3.1.1. Horizontalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė18
 • 3.1.2. Horizontalioji balanso ataskaitos turto analizė20
 • 3.1.3. Horizontalioji balanso ataskaitos nuosavybės ir įsipareigojimų analizė21
 • 3.2. Vertikalioji analizė23
 • 3.2.1. Vertikalioji pelno (nuostolio) ataskaitos analizė23
 • 3.2.2. Vertikalioji balanso ataskaitos turto analizė23
 • 3.2.3. Vertikalioji balanso ataskaitos nuosavybės ir įsipareigojimų analizė25
 • 3.3. Finansinių santykinių rodiklių analizė27
 • 3.3.1. Pelningumo rodiklių analizė27
 • 3.3.2. Mokumo rodikliai32
 • 3.3.3. Veiklos efektyvumo rodikliai34
 • 3.3.4. Pelningumo veiksnių įvertinimas36
 • 4. PELNINGUMO DIDINIMO PASIŪLYMAI38
 • IŠVADOS40
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS41
 • PRIEDAI42

Reziumė

Autorius
brigita99
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Finansai
Kaina
€11.43
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 10, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
57 psl.

Susiję darbai

“Lietuvos dujų” finansinė analizė

Finansai Referatas 2010 m. fruitella
Temos aktualumas: Finansinė analizė yra viena iš aktyviausių įmonės valdymo sistemos funkcijų. Ji padeda nustatyti įmonės veiklos finansinius aspektus, įvertinti esamą padėtį ir...

Bendrovės “X” finansinės veiklos analizė

Finansai Kursinis darbas 2013 m. amber
Finansinė analizė – vienas iš geriausių būdų tinkamai įvertinti įmonės finansinę informaciją - ji padeda suvokti įmonėje vykstančius reiškinius ir procesus. Įmonėse nuolat...