Ekonomika ir verslas / Ekonomika

Darnaus vystymosi principų įgyvendinimas ES struktūrinės paramos programoje

0 atsiliepimų
Autorius:
Darnaus vystymosi strategines nuostatas - „Darbotvarkę 21“ pasaulio valstybių ir vyriausybių vadovai 1992 m. patvirtino Jungtinių Tautų Aplinkos ir plėtros konferencijoje Rio de Žaneire, Brazilijoje.

Darnus vystymasis reiškia, kad dabarties kartos poreikiai turėtų būti tenkinami nekeliant pavojaus ateities kartų galimybei patenkinti savuosius 1.

Stojimo į Europos Sąjungos (toliau tekste – ES) sutartyje 2 Lietuva prisiėmė įsipareigojimą įgyvendinti ES Darnaus vystymosi strategiją „Darni Europa geresniam pasauliui: Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategija (originale: A Sustainable Europe for a Better World: A European Union Strategy for Sustainable Development) 3, tuo pagrindu dauguma darnaus vystymosi strateginių nuostatų buvo integruota į Valstybės ilgalaikės raidos strategiją 4 ir kitas šakines strategijas (pvz. Ilgalaikę (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategiją 5; Nacionalinę energetikos strategiją 6 ir kt.).
Nacionalinės ilgalaikės raidos strategijos pagrindu buvo rengiamas 2004-2006 m. ES struktūrinės paramos strategija - Lietuvos 2004–2006 metų bendrasis programavimo dokumentas 7, kuriuose kaip horizontalusis prioritetas buvo įtrauktas ir darnaus vystymosi prioritetas.

Baigiamajame magistro darbo hipotezė: įgyvendinant darnaus vystymosi nuostatas Lietuvoje esminės įtakos turėjo ES 2004-2006 metų struktūrinė parama.

Darbo tikslas – įvertinti, 2004-2006 metų ES struktūrinės paramos poveikį darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimui Lietuvoje.

Darbo tikslui pasiekti keliami tokie uždaviniai:

1. Analizuojant ES ir Lietuvos Respublikos strateginius dokumentus įvertinti darnaus vystymosi aprėptį Lietuvos 2004–2006 metų bendrajame programavimo dokumente.

2. Suformuluoti kriterijus ir įvertinti Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento darnaus vystymosi horizontaliojo prioriteto įgyvendinimą.

3. Įvertinti darnaus vystymosi nuostatų įgyvendinimo prielaidas įgyvendinant 2007 – 2013 m. ES struktūrinės paramos strategiją ir pateikti jos veiksmingesnio įgyvendinimo rekomendacijas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14000 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • SANTRUMPOS3
 • ĮVADAS4
 • 1. Darnaus vystymosi ir ES struktūrinės paramos politinis prielaidos11
 • 1.1. Darnaus vystymosi politikos raidos istorinė apžvalga JT ir ES kontekste .11
 • 1.2. ES struktūrinės paramos politinės prielaidos13
 • 2. Darnaus vystymosi aprėptis BDP ir atitikimo ES ir Lietuvos strateginių dokumentų nuostatoms
 • analizė15
 • 2.1. Lietuvos darnaus vystymosi politikos gairės15
 • 2.2. Darnaus vystymosi tikslai ir uždaviniai BPD laikotarpiu16
 • 2.3. 2004-2006 m. BPD tikslų ir uždavinių atitikimas ES ir nacionaliniams strateginiams
 • dokumentams20
 • 2.4. Kitų BPD horizontaliųjų prioritetų (regionų plėtros, lygių galimybių ir informacinės
 • visuomenės) atitikimas darnaus vystymosi nuostatoms22
 • 3. Darnaus vystymosi įgyvendinimo analizė 2004-2006 m. programavimo laikotarpiu24
 • 3.1. Tikslų ir uždavinių atitikimas tikslinių grupių poreikiams24
 • 3.2. Darniam vystymuisi skirta išlaidų dalis BPD27
 • 3.3. BPD taikytos priemonės skatinančios darnaus vystymosi įgyvendinimą28
 • 3.4. Darnaus vystymosi įgyvendinimo koordinavimas ir priežiūra31
 • 3.5. Rodikliai ir jų įgyvendinimas34
 • 4.Darnaus vystymosi įgyvendinimo prielaidos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos laikotarpiu
 • 39
 • 4.1. Politinės prielaidos39
 • 4.2. Įgyvendinimo prielaidos45
 • Išvados49
 • Rekomendacijos51
 • Literatūros sąrašas53
 • Santrauka58
 • Summary60

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje
Referatas Darnus vystymasis ir švaresnė gamyba. Darnaus vystymosi principų diegimas maisto pramonėje

Darbo aktualumas, naujumas: Pastaruoju metu daug kalbama apie gamtos išsaugojimą, kadangi žmogaus veikla kelia gamtai [...]

Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė
Kursinis darbas Visuotinės kokybės vadybos ir darnaus vystymosi koncepcijų esmė

Visuotinės kokybės vadyba yra palyginti naujas dalykas ne tik mūsų šalyje, bet ir visame pasaulyje.

Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas Lietuvoje
Kursinis darbas Aplinkos ir darnaus vystymosi politikos įgyvendinimas Lietuvoje

Temos aktualumas. Ekonomikos plėtra, augantys visuomenės poreikiai bei žalojama aplinka sukėlė didelį valstybių susirūpinimą. Buvo [...]

Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje
Prezentacija Darnaus vystymosi samprata ir raida pasaulyje ir Lietuvoje

§Darnus vystymasis yra suprantamas kaip kompromisas tarp aplinkosauginių, ekonominių ir socialinių visuomenės tikslų, sudarantis galimybes [...]

Fiskalinė politika, jos principai, įgyvendinimas ir vertinimas Lietuvoje
Kursinis darbas Fiskalinė politika, jos principai, įgyvendinimas ir vertinimas Lietuvoje

Valstybės fiskalinė politika – tai valstybės valdymo, kurį galima apibrėžti kaip valdžios įtaką valstybės piliečių [...]

UAB „Rojus“ veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas
Kursinis darbas UAB „Rojus“ veiklos programos rengimas ir įgyvendinimas

TEMOS AKTUALUMAS. Žmogus apie trečdali savo darbingo amžiaus praleidžia darbe, tai yra darbinėje aplinkoje. Tad [...]

UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje
Diplominis darbas UAB “Draugaukim” plėtra naudojant ES paramą verslo vystymui kaimo vietovėje

Temos aktualumas. Pasaulinė praktika rodo, jog smulkus ir vidutinis verslas yra varomoji ekonomikos jėga. Smulkios [...]

Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas
Kursinis darbas Europos Sąjungos struktūrinės paramos poveikio tiesioginių užsienio investicijų pritraukimui Lietuvoje vertinimas

Temos aktualumas: jau 2000 m. Lisabonoje vykusiame viršūnių susitikime Europos Sąjungos vyriausybių vadovai nustatė pagrindinį [...]

Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai ir prioritetai
Referatas Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijos pagrindiniai bruožai ir prioritetai

Tai gamtos mokslų krypties, aplinkotyros dalyko darbas. Vertino dėstytoja Dagiliūtė. Darbo įvertinimas-10. Dėstytoja pagyrė už [...]

Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė
Diplominis darbas Darnaus vystymosi politikos vertinimas gero valdymo kontekste: Baltijos šalių lyginamoji analizė

Temos aktualumas. Dėl intensyvėjančios gamybos bei aplinkos taršos, augančių visuomenės poreikių ir ekonomikos plėtros, pasaulio [...]

Darnaus vystymosi integravimas į žemės ūkį
Referatas Darnaus vystymosi integravimas į žemės ūkį

Kuomet Lietuva nepriklausė jokiai sąjungai, kuomet ji buvo nepriklausoma nuo kitų šalių žemės ūkio sritis [...]

Darnaus turizmo vystymasis Italijoje
Prezentacija Darnaus turizmo vystymasis Italijoje

›Turizmas daro įvairiapusę įtaką žmonėms, bendruomenėms, regionams ir valstybėms. Didėjantys vietos ir užsienio turistų srautai [...]

Ram: purpose, operating principle, parameters
Prezentacija Ram: purpose, operating principle, parameters

Random access memory (RAM) is a form of computer data storage. A random access device [...]

R. Šteinerio pedagoginė sistema. Valdorfo mokyklos principai, struktūra
Rašinys R. Šteinerio pedagoginė sistema. Valdorfo mokyklos principai, struktūra

Lietuvoje sparčiai plinta Valdorfo arba kitaip Šteinerio mokyklos, sistemos įkūrėjo filosofo, ugdytojo,architekto, dramaturgo,naujo judesio meno [...]

Kraujodaros sistema, struktūra, funkcijos, vystymosi ypatumai
Prezentacija Kraujodaros sistema, struktūra, funkcijos, vystymosi ypatumai

—Kraujas neretai priskiriamas prie jungiamųjų audinių, kadangi turi daug tipų ląstelių ir daug tarpląstelinės medžiagos.