Tikslieji ir gamtos mokslai / Informatika

Aviacinių paslaugų įmonės valdymo informacinės sistemos projektavimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, darbą vykdyti efektyviai ir išlaikyti konkurencingumą, būtinas operatyvus resursų panaudojimas, jų valdymas įmonės viduje. Informacijai valdyti ir kaupti skirtos kompiuterizuotos informacinės sistemos yra tikslingas koncepcijos įgyvendinimas tvarkant informacinius srautus.
Temos aktualumas ir naujumas. Paslaugų teikimas aviacijos srityje – ne tik pelninga, bet ir labai rizikinga verslo sritis, kuri reikalauja nemažų investicijų ir efektyvaus procesų valdymo. Natūralu, jog procesų valdymui ir sėkmingam veiklos vykdymui reikalingos informacinės sistemos, kurios yra skirtos automatizuoti remontuojamų orlaivių apskaitą, orlaivio įgulos narių apmokymo, nuomos apskaitą, klientų, detalių pirkimo ir paslaugų pardavimo valdymą. Būtent šių procesų stabilumo užtikrinimas yra labai svarbus šiame darbe nagrinėjamos įmonių grupės veiklai. Stabilaus procesų valdymo svarbą iliustruoja bankrutavusios Lietuvoje aviacines paslaugas teikusios įmonės „FlyLAL“ pavyzdys – netinkamai valdant įmonėje vykstančius procesus, ji pateko į sunkią ekonominę padėtį, atnešusią didelę žalą įmonės kreditoriams. Šios įmonės pagrindu buvo įkurta dabartinė AB „AviaSolutionsGroup“ įmonių grupė, kuri, priešingai nei buvusioji, planuoja įdiegti informacines sistemas kiekviename iš įmonių grupės padalinių. Sistema palengvintų paslaugų valdymo procesus, sumažintų veiklos riziką ir padidintų įmonės konkurencingumą.
Darbo objektas – įmonė AB „AviaSolutionsGroup“, įsteigta 2009 metais bankrutavusios įmonių grupės „FlyLALGroup“ pagrindu. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – aviacinės paslaugos. Ši paslaugų sfera apima įvairaus tipo paslaugas, teikiamas aviacijos verslui – pradedant lėktuvų remontu ir technine priežiūra, baigiant pilotų ir įgulos mokymu. Plataus asortimento aviacines paslaugas teikiančių įmonių efektyviai veiklai užtikrinti reikalingos automatizuotos apskaitos ir valdymo informacinės sistemos. Sėkmingai įdiegus šias sistemas, jos didina įmonės konkurencingumą – palengvina paslaugų valdymo procesus, veikla tampa efektyvesnė, taip pat sumažinamos įmonės išlaidos, susijusios su procesų valdymu.
Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – suprojektuoti aviacinių paslaugų informacinę sistemą. Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai:
1. Išanalizuoti paslaugų ir aviacinių paslaugų teorinius aspektus.
2. Išnagrinėti įmonės AB „AviaSolutionsGroup“ veiklą ir struktūrą.
3. Išanalizuoti esamų informacinių sistemų panaudojimą įmonėje.
4. Suprojektuoti informacinės sistemos modulius, kurie skirti lėktuvų remonto apskaitai ir valdymui AB „AviaSolutionsGroup“ įmonėje „FL Technics“ bei pilotų paieškos ir nuomos apskaitai ir valdymui tos pačios įmonių grupės įmonėje „AviationCV.com“.
Darbo struktūra. Bakalauro darbas sudarytas iš įvado, trijų pagrindinių dalių, išvadų ir siūlymų, santraukos anglų kalba (angl. summary), literatūros ir kitų šaltinių bei priedų.
Pirmoje darbo dalyje paaiškinama bendra paslaugų samprata, jų savybės, pateikiama aviacinių paslaugų klasifikacija ir konkrečių aviacinių paslaugų rūšių specifika. Taip pat pateikiamos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO (angl. InternationalCivilAviationOrganisation) ekspertų ateities prognozės šiai verslo sferai. Pirmosios darbo dalies tikslas – išnagrinėjus paslaugų bendrai ir aviacinių paslaugų ypatybes bei apžvelgus aviacijos verslo prognozes, išanalizuoti aviacinių paslaugų verslo ir jame taikomų sprendimų specifiką.
Antroje darbo dalyje nagrinėjama AB „AviaSolutionsGroup“ veikla – pateikta organizacinė įmonės valdymo struktūra, atliekama šiuo metu įmonėje naudojamos informacinės sistemos analizė. Įvardinamos problemos, kylančios bendrovėje vykstančių procesų valdyme ir iškeliamas tikslas rasti problemų sprendimo būdus, įdiegiant informacinę sistemą.
Trečioje darbo dalyje pristatomas lėktuvų remonto ir lėktuvų pilotų paieškos ir nuomos apskaitos ir valdymo informacinės sistemos projektas. Projekte aprašomi projektuojami informacinės sistemos moduliai, informaciniai, matematiniai ir technologiniai modeliai. Juose yra pristatomos pradinės ir rezultatinės informacijos struktūros, skaičiavimų formulės ir duomenų apdorojimo technologinio proceso schemos – duomenų srautų diagramos.
Tyrimo metodai ir naudota literatūra. Darbe naudojami mokslinės literatūros, internetinių šaltinių analizės ir sintezės metodai. Remtasi informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo literatūra, įvairiaisinformaciniais straipsniais paslaugų ir aviacinių paslaugų tema, paskaitų medžiaga.
Darbo rezultatai, jų nauda ir taikymo sritys. Sukurtos programos panaudojimas praktikoje ne tik paspartina, bet ir palengvina darbą su įmonėje vykstančiais procesais: užsakymų, pirkimų, pardavimų, žmogiškųjų išteklių valdymu, paslaugų savikainos skaičiavimą. Įdiegta sistema leidžia įmonių grupės padaliniams sumažinti išlaidas, skirtas valdyti šiuos procesus.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
16237 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Paslaugos samprata5
 • 1.2. Paslaugų charakteristikos7
 • 1.3. Aviacinės paslaugos11
 • 1.4. Prognozės aviacijos paslaugų rinkai18
 • 2. AB „AVIA SOLUTIONS GROUP“ VEIKLOS ANALIZĖ24
 • 2.1. Veiklos apibūdinimas24
 • 2.2. Esamos informacinės sistemos analizė31
 • 3. ĮMONĖS INFORMACINĖS SISTEMOS MODULIŲ PROJEKTAVIMAS35
 • 3.1. Uždavinio lėktuvų remonto ekonominė organizacinė esmė35
 • 3.2. Informacinis uždavinio modelis36
 • 3.2.1. Rezultatiniai duomenys36
 • 3.2.2. Pradiniai duomenys38
 • 3.3. Matematinis uždavinio modelis ir sprendimas39
 • 3.3.1. Rezultatiniai rodikliai39
 • 3.3.2. Pradiniai rodikliai40
 • 3.3.3. Skaičiavimo formulės40
 • 3.3.4. Duomenų apdorojimo technologija43
 • 3.4. Uždavinio pilotų paieškos ir nuomos ekonominė organizacinė esmė48
 • 3.5. Informacinis uždavinio modelis48
 • 3.5.1. Rezultatiniai duomenys48
 • 3.5.2. Pradiniai duomenys50
 • 3.6. Matematinis uždavinio modelis ir sprendimas51
 • 3.6.1. Rezultatiniai rodikliai51
 • 3.6.2. Pradiniai rodikliai51
 • 3.6.3. Skaičiavimo formulės52
 • 3.6.4. Duomenų apdorojimo technologija53
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI57
 • SUMMARY58
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI59
 • PRIEDAI61

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Informacijos sistemų projektavimas. „Pasirinktos veiklos kompiuterizavimas
Referatas Informacijos sistemų projektavimas. „Pasirinktos veiklos kompiuterizavimas"

Darbo tikslas – kompiuterizuoti vertimų ofiso veiklą. Uždaviniai: Panaudos atvejų diagramos pagalba pavaizduoti esamą situaciją ir ją [...]

Informacijos sistemų projektavimas. Praktika
Praktikos ataskaita Informacijos sistemų projektavimas. Praktika

Kilmė Temą pasirinkau „Internetinis automobilių antikvariatas“, nes tokio pabūdžio sistemų nėra. Manau, kad toks projektas galėtų [...]

Gamybinės įmonės
Kursinis darbas Gamybinės įmonės "Priekaba" informacinės sistemos kūrimas

Šiuo metu labai aktuali problema – duomenų kaupimas ir spartus apdorojimas, nes jų kiekiai ir [...]

Informacijos sistemų projektavimo praktika
Praktikos ataskaita Informacijos sistemų projektavimo praktika

Šiais laikais kiekviena organizacija sparčiai plečiasi, siekia vis didesnių tikslų, bei juos įgyvendina. Sunku būtų [...]

Inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos projektavimo praktiniai darbai
Laboratorinis darbas Inžinerinės infrastruktūros informacinės sistemos projektavimo praktiniai darbai

1. Vamzdžio tinklo sistemos nustatymas 2. Slėgį sumažinančio vožtuvo statinė analizė 3. Praplėsto periodo analizė 4. Gaisrinio vandens [...]

Automatizuoto informacinių sistemų projektavimo galimybių tyrimas
Kursinis darbas Automatizuoto informacinių sistemų projektavimo galimybių tyrimas

Šiuolaikinių technologijų pasaulyje labai sparčiai didėja informacinių technologijų integracija į verslo, mokslo ar kitas industrijos [...]

Įmonės valdymo optimizavimas panaudojant santykių su klientais valdymo sistemas
Diplominis darbas Įmonės valdymo optimizavimas panaudojant santykių su klientais valdymo sistemas

Ekonominio marketingo aplinka verslo sektoriuje po truputį pradeda keistis iš orientacijos į produktą į orientaciją [...]

Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas
Kursinis darbas Gamybinės įmonės veiklos (maisto gamyba - paslaugos) organizavimas ir valdymas

Temos aktualumas. Lietuvoje labai sparčiai vystosi smulkių ir vidutinių įmonių verslas. Besikuriančios įmonės dažnai neranda [...]

Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas
Diplominis darbas Banko informacinės sistemos valdymas bei administravimas

Šiais laikais sparčiai kintančiame pasaulyje, kuomet vartotojų poreikiai ir pageidavimai keičiasi labai greitai, tik tos [...]

Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė
Kursinis darbas Įmonės UAB “Kūbas” strateginio valdymo sistemos analizė

Temos aktualumas. Strategijos esmė - rasti tinkamiausią būdą geriausiems rezultatams pasiekti ir padidinti bendrą įmonės [...]

Valdymo apskaitos informacijos rengimo sistema ir jos panaudojimas
Referatas Valdymo apskaitos informacijos rengimo sistema ir jos panaudojimas

Vystantis ūkinei veiklai informacinė apskaitos sistema vis labiau pradėjo sąveikauti su ūkinės (ne finansinės informacijos [...]

AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema
Referatas AB „ORLEN Lietuva“ šiluminėje elektrinėje reikšmingų aplinkosaugos aspektų valdymo sistema

Procesų valdymu yra vadinamas toks proceso organizavimas, kuris užtikrina šio proceso užduotą charakterį. Automatinis valdymas – [...]

Šiuolaikinės automatinės valdymo sistemos projektavimas
Laboratorinis darbas Šiuolaikinės automatinės valdymo sistemos projektavimas

            Perinamojo proceso pobūdis priklauso nuo dominuojančių polių, t.y. esančių arčiausiai menamosios ašies. Nuo polių [...]

Įmonės strateginio valdymo sistema
Referatas Įmonės strateginio valdymo sistema

Strateginis valdymas visada susijęs su perspektyva, t. y. Strategija keliama ateičiai, nors ji naudojama ir [...]

Automobilių remonto įmonės apskaitos informacinė sistema
Kursinis darbas Automobilių remonto įmonės apskaitos informacinė sistema

Tikslas: Išmokti įvertinti įmonėje egzistuojančią informacijos apdorojimo sistemą. Gebėti išanalizuoti ir aprašyti pasirinktą dalykinę sritį.