Aviacinių paslaugų įmonės valdymo informacinės sistemos projektavimas

113 psl. / 16237 žod.

Ištrauka

Norint užtikrinti sėkmingą įmonės veiklą, darbą vykdyti efektyviai ir išlaikyti konkurencingumą, būtinas operatyvus resursų panaudojimas, jų valdymas įmonės viduje. Informacijai valdyti ir kaupti skirtos kompiuterizuotos informacinės sistemos yra tikslingas koncepcijos įgyvendinimas tvarkant informacinius srautus.
Temos aktualumas ir naujumas. Paslaugų teikimas aviacijos srityje – ne tik pelninga, bet ir labai rizikinga verslo sritis, kuri reikalauja nemažų investicijų ir efektyvaus procesų valdymo. Natūralu, jog procesų valdymui ir sėkmingam veiklos vykdymui reikalingos informacinės sistemos, kurios yra skirtos automatizuoti remontuojamų orlaivių apskaitą, orlaivio įgulos narių apmokymo, nuomos apskaitą, klientų, detalių pirkimo ir paslaugų pardavimo valdymą. Būtent šių procesų stabilumo užtikrinimas yra labai svarbus šiame darbe nagrinėjamos įmonių grupės veiklai. Stabilaus procesų valdymo svarbą iliustruoja bankrutavusios Lietuvoje aviacines paslaugas teikusios įmonės „FlyLAL“ pavyzdys – netinkamai valdant įmonėje vykstančius procesus, ji pateko į sunkią ekonominę padėtį, atnešusią didelę žalą įmonės kreditoriams. Šios įmonės pagrindu buvo įkurta dabartinė AB „AviaSolutionsGroup“ įmonių grupė, kuri, priešingai nei buvusioji, planuoja įdiegti informacines sistemas kiekviename iš įmonių grupės padalinių. Sistema palengvintų paslaugų valdymo procesus, sumažintų veiklos riziką ir padidintų įmonės konkurencingumą.
Darbo objektas – įmonė AB „AviaSolutionsGroup“, įsteigta 2009 metais bankrutavusios įmonių grupės „FlyLALGroup“ pagrindu. Pagrindinė įmonės veiklos sritis – aviacinės paslaugos. Ši paslaugų sfera apima įvairaus tipo paslaugas, teikiamas aviacijos verslui – pradedant lėktuvų remontu ir technine priežiūra, baigiant pilotų ir įgulos mokymu. Plataus asortimento aviacines paslaugas teikiančių įmonių efektyviai veiklai užtikrinti reikalingos automatizuotos apskaitos ir valdymo informacinės sistemos. Sėkmingai įdiegus šias sistemas, jos didina įmonės konkurencingumą – palengvina paslaugų valdymo procesus, veikla tampa efektyvesnė, taip pat sumažinamos įmonės išlaidos, susijusios su procesų valdymu.
Darbo tikslas ir uždaviniai. Darbo tikslas – suprojektuoti aviacinių paslaugų informacinę sistemą. Tikslui pasiekti buvo suformuluoti šie uždaviniai:
1. Išanalizuoti paslaugų ir aviacinių paslaugų teorinius aspektus.
2. Išnagrinėti įmonės AB „AviaSolutionsGroup“ veiklą ir struktūrą.
3. Išanalizuoti esamų informacinių sistemų panaudojimą įmonėje.
4. Suprojektuoti informacinės sistemos modulius, kurie skirti lėktuvų remonto apskaitai ir valdymui AB „AviaSolutionsGroup“ įmonėje „FL Technics“ bei pilotų paieškos ir nuomos apskaitai ir valdymui tos pačios įmonių grupės įmonėje „AviationCV.com“.
Darbo struktūra. Bakalauro darbas sudarytas iš įvado, trijų pagrindinių dalių, išvadų ir siūlymų, santraukos anglų kalba (angl. summary), literatūros ir kitų šaltinių bei priedų.
Pirmoje darbo dalyje paaiškinama bendra paslaugų samprata, jų savybės, pateikiama aviacinių paslaugų klasifikacija ir konkrečių aviacinių paslaugų rūšių specifika. Taip pat pateikiamos tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO (angl. InternationalCivilAviationOrganisation) ekspertų ateities prognozės šiai verslo sferai. Pirmosios darbo dalies tikslas – išnagrinėjus paslaugų bendrai ir aviacinių paslaugų ypatybes bei apžvelgus aviacijos verslo prognozes, išanalizuoti aviacinių paslaugų verslo ir jame taikomų sprendimų specifiką.
Antroje darbo dalyje nagrinėjama AB „AviaSolutionsGroup“ veikla – pateikta organizacinė įmonės valdymo struktūra, atliekama šiuo metu įmonėje naudojamos informacinės sistemos analizė. Įvardinamos problemos, kylančios bendrovėje vykstančių procesų valdyme ir iškeliamas tikslas rasti problemų sprendimo būdus, įdiegiant informacinę sistemą.
Trečioje darbo dalyje pristatomas lėktuvų remonto ir lėktuvų pilotų paieškos ir nuomos apskaitos ir valdymo informacinės sistemos projektas. Projekte aprašomi projektuojami informacinės sistemos moduliai, informaciniai, matematiniai ir technologiniai modeliai. Juose yra pristatomos pradinės ir rezultatinės informacijos struktūros, skaičiavimų formulės ir duomenų apdorojimo technologinio proceso schemos – duomenų srautų diagramos.
Tyrimo metodai ir naudota literatūra. Darbe naudojami mokslinės literatūros, internetinių šaltinių analizės ir sintezės metodai. Remtasi informacinių sistemų projektavimo ir kūrimo literatūra, įvairiaisinformaciniais straipsniais paslaugų ir aviacinių paslaugų tema, paskaitų medžiaga.
Darbo rezultatai, jų nauda ir taikymo sritys. Sukurtos programos panaudojimas praktikoje ne tik paspartina, bet ir palengvina darbą su įmonėje vykstančiais procesais: užsakymų, pirkimų, pardavimų, žmogiškųjų išteklių valdymu, paslaugų savikainos skaičiavimą. Įdiegta sistema leidžia įmonių grupės padaliniams sumažinti išlaidas, skirtas valdyti šiuos procesus.


Turinys

 • ĮVADAS3
 • 1. PASLAUGŲ TEORINIAI ASPEKTAI5
 • 1.1. Paslaugos samprata5
 • 1.2. Paslaugų charakteristikos7
 • 1.3. Aviacinės paslaugos11
 • 1.4. Prognozės aviacijos paslaugų rinkai18
 • 2. AB „AVIA SOLUTIONS GROUP“ VEIKLOS ANALIZĖ24
 • 2.1. Veiklos apibūdinimas24
 • 2.2. Esamos informacinės sistemos analizė31
 • 3. ĮMONĖS INFORMACINĖS SISTEMOS MODULIŲ PROJEKTAVIMAS35
 • 3.1. Uždavinio lėktuvų remonto ekonominė organizacinė esmė35
 • 3.2. Informacinis uždavinio modelis36
 • 3.2.1. Rezultatiniai duomenys36
 • 3.2.2. Pradiniai duomenys38
 • 3.3. Matematinis uždavinio modelis ir sprendimas39
 • 3.3.1. Rezultatiniai rodikliai39
 • 3.3.2. Pradiniai rodikliai40
 • 3.3.3. Skaičiavimo formulės40
 • 3.3.4. Duomenų apdorojimo technologija43
 • 3.4. Uždavinio pilotų paieškos ir nuomos ekonominė organizacinė esmė48
 • 3.5. Informacinis uždavinio modelis48
 • 3.5.1. Rezultatiniai duomenys48
 • 3.5.2. Pradiniai duomenys50
 • 3.6. Matematinis uždavinio modelis ir sprendimas51
 • 3.6.1. Rezultatiniai rodikliai51
 • 3.6.2. Pradiniai rodikliai51
 • 3.6.3. Skaičiavimo formulės52
 • 3.6.4. Duomenų apdorojimo technologija53
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI57
 • SUMMARY58
 • LITERATŪRA IR KITI ŠALTINIAI59
 • PRIEDAI61

Reziumė

Autorius
r.siugzda@gmail.com
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Informatika
Kaina
€13.83
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 18, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
113 psl.

Susiję darbai

Informacinių sistemų saugumas

Informatika Referatas 2012 m. vidmantas.pauza
Šiuolaikinėje visuomenėje informacijos sauga įgyja vis didesnę reikšmę. Sistemų saugumas yra vienas svarbiausių klausimų, kurį turi išspręsti šiuolaikinė visuomenė. Jis apima jų konfidencialumo,...

Populiariausių informacinių sistemų apžvalga

Informatika Referatas 2011 m. choko
Sakoma, kad kompiuteris palengvina žmogaus darbą. Tai nevisiška tiesa. Žmogui jis būtų nereikalingas, jeigu nebūtų paruoštas dirbti konkretaus darbo. Taigi, norint realizuoti kompiuterio...