57/35 nomenklatūrinio lapo georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas ir tikslumo vertinimas

79 psl. / 13224 žod.

Ištrauka

Tobulėjant skaitmeninių vaizdų gamybos technologijoms vis didesnę reikšmę įgyja šių vaizdų apdorojimas ir informacijos išgavimas iš jų. Didėjant skaitmeninių vaizdų kiekiui galima juos ne tik kaupti, bet ir juos naudojant išgauti reikalingą informaciją, atlikti įvairias vietovių pasikeitimų dėsningumų analizes bei panašius darbus [1]. Ortofotografinių vaizdų naudojimo populiarėjimas vis auga. Šių vaizdų panaudojimo galimybes plečia vis tobulėjančios programinės įrangos, pritaikytos dirbti GIS, kartografijos, fotogrametrijos ir kitose panašiose srityse. Tobulėjant aerofotografavimo ir kosminių vaizdų išgavimo prietaisams, ortofotografiniai vaizdai išgaunami vis didesne rezoliucija, kuri šiems vaizdams suteikia didesnį ryškumą ir, žinoma, tikslumą. Šiuo metu, technologijoms pasiekus pakankamai aukštą ortofotografinių vaizdų tikslumo išgavimą, šie vaizdai naudojami kaip skaitmeninis kartografinis pagrindas įvairiose planavimo, projektavimo, apskaitos ir kitose srityse. Skaitmeniniai ortofotografiniai žemėlapiai yra sėkmingai integruojami į informacines sistemas arba panaudojami kaip kartografinis pagrindas jų sukūrimui [2].
Baigiamojo darbo tyrimo objektu buvo pasirinktas M1:10000 mastelio ortofotografinis lapas, kurio nomenklatūris lapo numeris yra 57/35. Šis lapas dengia visą Kauno rajone esančią Garliavos gyvenvietę. Renkant duomenis baigiamajam darbui, šiame lape buvo atliktas georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas, naudojant ArcMap 10 programinę įrangą. Taip pat buvo atlikti pasirinktų statinių matavimai, naudojant GPNS imtuvą Trimble R4, bei atliktas tų pačių statinių dešifravimas stereovektoriniu metodu, naudojant Photomod programinę įrangą. Panaudojant surinktus duomenis, šame darbe bus ištirtas georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimo tikslumas. Šio tyrimo metu surinkti duomenys bus lyginami tarpusavyje, ieškoma paklaidas įtakojančių veiksnių. Taip pat bus nagrinėjama informacija iš įvairių literatūros šaltinių, susijusi su nagrinėjama tema ir surinkta informacija. Šio tyrimo metu bus išsiaiškinta kiek yra tikslus georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimas, naudojant kompiuterines programas objektams dešifruoti M1:10000 mastelio ortofotografiniame vaizde.
Baigiamojo darbo tikslas: Atnaujinti 57/35 nomenklatūrinio lapo georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ir įvertinti duomenų tikslumą.
Baigiamojo darbo uždaviniai:
1. Pagrįsti temos aktualumą ir apibendrinti mokslinę literatūrą, teisinius dokumentus, reglamentuojančius georeferencinio pagrindo kadastro duomenų atnaujinimą ir geodezinius matavimus;
2. Atlikti 57/35 lapo pastatų vektorizavimą ir užpildyti atributinę informaciją pagal M1:10000 specifikaciją;
3. Įvertinti georeferencinio pagrindo kadastro duomenų tikslumą fotogrametriniais metodais;
4. Atlikti pasirinktų pastatų koordinavimą geodeziniais metodais;
5. Atvaizduoti žemėlapyje 57/35 nomenklatūrinio lapo georeferencinio pagrindo kadastro duomenis ArcGIS 10 programine įranga;


Turinys

 • TURINYS2
 • BAIGIAMOJO DARBO UŽDUOTIS4
 • ANOTACIJA6
 • ANNOTATION7
 • LENTELIŲ, PAVEIKSLŲ IR PRIEDŲ SĄRAŠAI8
 • ĮVADAS10
 • PAGRINDINIŲ SĄVOKŲ, SANTRUMPŲ SĄRAŠAS IR PAAIŠKINIMAS12
 • 1. Objekto tyrimo metodika13
 • 2. TEORINĖ DALIS14
 • 2.1. Georeferencinis kadastro duomenų pagrindas14
 • 2.2. GPNS imtuvas15
 • 2.2.1. GPNS imtuvas Trimble R416
 • 2.2.2. Statinių kampų nužymėjimas naudojant GPNS imtuvą18
 • 2.2.3. Matavimų paklaidos naudojant RTK matavimo metodą19
 • 2.3. Ortotofotografinio vaizdo tikslumas22
 • 2.3.1. Trianguliacija22
 • 2.3.2. Vaizdų iškraipymai ortofografiniame žemėlapyje23
 • 2.3.3. Informacijos išgavimas iš ortofotografinio vaizdo naudojant kompiuterines programas25
 • 2.4. Photomod programinė įranga26
 • 2.5. ArcGIS programinė įranga28
 • 3. ANALITINĖ DALIS31
 • 3.1. Statinio kampų matavimas linijų pratęsimo metodu Trimble R4 GPNS imtuvu31
 • 3.2. Statinių dešifravimas M1:10000 mastelio ortofografiniame vaizde naudojant ArcGIS programinę įrangą33
 • 3.3. Statinių dešifravimas M1:10000 mastelio ortofografiniame vaizde, naudojant Photomod programinę įrangą36
 • 3.4. Statinių matavimo tikslumo vertinimas GPNS imtuvu, ArcGIS ir Photomod programomis38
 • 3.5. Surinktų duomenų analizė40
 • 3.5.1. Programinių įrangų Photomod ir ArcGIS dešifravimo tikslumas lyginant su GPNS imtuvu atliktais matavimais40
 • 3.5.2. Veiksniai įtakojantys dešifravimo tikslumą40
 • 4. GRAFINĖ DALIS53
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI57
 • INFORMACINIAI ŠALTINIAI58
 • PRIEDAI61

Reziumė

Autorius
vradvilas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Geodezija
Kaina
€12.39
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Rgs 22, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
79 psl.

Susiję darbai

Jonavos teritorijos GIS duomenų analizė

Geodezija Referatas mantoske
Arcgis (geographic information system) yra integruotas gis programinės įrangos rinkinys, skirtas pilnam geografinės informacinės sistemos sukūrimui. Arcgis desktop paketas skirtas darbui su žemėlapiais...

Topografinės nuotraukos -geodezinio pagrindo projektas

Geodezija Kursinis darbas bigr121
eodezija 2 kursinį „Topografinės nuotraukos geodezinio pagrindo projektą“ sudaro šie punktai: pradinės medžiagos analizė; LKS94 stačiakampių koordinačių tinklo braižymas ir planų lapų nomenklatūros...