Kita / Turizmas

Ekonominis turizmo poveikis šaliai: Lietuvos atvejis

0 atsiliepimų
Autorius:
Pastaruosius 50-imt metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai ir tampa svarbiu ūkio ekonomikos sektoriumi šalyje, nes ši ūkio šaka yra svarbus darbo vietų ir pajamų kūrimo šaltinis. Turizmo sektorius generuoja vis daugiau pajamų, bei įneša didesnį indelį į šalies ekonomiką, prisidėdamas prie bendro vidaus produkto (toliau BVP) kūrimo. Turizmo ekonominis poveikis yra svarbus aspektas šalies ekonominės plėtros srityje, ekonominio augimo skatinimui bei priimant svarbius valdymo sprendimus. Ištirti ekonomikos poveikį naudojamos įvairios analizės, analizuojami įvairūs rodikliai, renkami statistiniai duomenys. Siekiant išnagrinėti turizmo poveikio šalies ekonomikai formas ir įvertinti jų teigiamas ir galimas neigiamas pasekmes, būtina žinoti turizmo mastą ir išlaidas bei nustatyti jų teikiamą naudą šalies ekonomikai.
Turizmui generuojant vis daugiau pajamų ir įnešant vis didesnį indėlį į ekonomiką, šalims ypač aktualu žinoti turizmo daromų poveikių įtaką savo šalies ekonomikai, išmatuoti turizmo daromą poveikį bei imtis reikiamų priemonių teigiamo poveikio skatinimui.
Darbo problema : nepakankamai investuojama į turizmo veiklą ir regioninę plėtrą.
Darbo objektas : ekonominis turizmo poveikis šaliai.
Darbo tikslas : Išanalizuoti turizmo ekonominio poveikio rodiklius, jo mastą, jam naudojamas analizes bei ištirti turizmo agentūrų veiklos poveikio dydį Lietuvai.
Darbo uždaviniai:
1. Atskleisti turizmo kaip ekonominio veiksnio sampratą nustatant turizmo ekonominio poveikio rodiklius, ekonominio poveikio rūšis bei analizes
2. Nustatyti turizmo sektoriaus pridėtinės vertės apskaičiavimo būdus bei įvertinti turizmo ekonominio poveikio naudą Lietuvai
3. Išanalizuoti Lietuvos ir Latvijos šalių ekonominio poveikio statistinius duomenis, juos palyginti ir nustatyti skirtumus bei pasiūlyti problemų sprendimo būdus
4. Ištirti ekonominių poveikių svarbą turizmo įmonių atžvilgiu bei įvertinti jų indėlį šalies ekonomikai.
5. Ištirti pagrindinius ekonominius rodiklius kelionių organizatorių atžvilgiu bei nustatyti daromą poveikį Lietuvos ekonomikai

Darbo struktūra: darbas susideda iš keturių dalių. Pirmoje dalyje atskleidžiama turizmo kaip ekonominio veiksnio samprata bei ekonominiai rodikliai, jų skaičiavimo metodai bei svarba, kuri grindžiama Lietuvos ir užsienio valstybių mokslininkų pagrįstais kriterijais. Antroje dalyje aprašomi bei palyginami Lietuvos ir Latvijos turizmo ekonomikos statistiniai duomenys. Trečiojoje dalyje aptariama kiekybinio tyrimo metodologija bei patiekiami šio tyrimo rezultatai. Ketvirtojoje dalyje pateikiama kokybinio tyrimo metodologija bei rezultatai

Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė; anketinė respondentų apklausa; statistinių duomenų analizė; duomenų pateikimas; duomenų analizė aprašomuoju ir loginiu metodu.
Sunkumai. Rašant darbą informacijos šaltinių buvo rasta nemažai, tačiau juose informacija pateikta nesistemingai ir didžioji dalis literatūros pateikta užsienio kalbomis.
Darbo praktinė reikšmė: nustatytos problemos sprendimo būdai gali būti panaudoti gerinant Lietuvos, kaip turizmo traukos centro, įvaizdžio kūrimą bei turizmo ekonominio įnašo į šalies ekonomiką didinimą.
Darbe remtasi: moksline literatūra, straipsniais, vadovėliais, internetinių tinklalapių informacija bei tyrimo medžiaga.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14232 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. TURIZMO EKONOMINIO POVEIKIO TEORINIAI ASPEKTAI
 • 1.1. Turizmo, kaip ekonominio veiksnio, samprata
 • 1.2. Turizmo industrijos poveikio ekonomikai rodikliai
 • 1.3. Turizmo ekonominiai poveikiai ir analizės
 • 1.4. Turizmo sektoriaus pridėtinės vertės matavimo principai
 • 1.5. Turizmo ekonominio poveikio šaliai vertinimas
 • 2. TURIZMO EKONOMINIŲ RODIKLIŲ POVEIKIO ŠALIES EKONOMIKAI STATISTINIAI DUOMENYS
 • 2.1. Lietuvos turizmo pajamos ir išlaidos
 • 2.2. 2011m. trumpa Lietuvos turizmo apžvalga
 • 2.3. 2012m. pirmojo pusmečio trumpa Lietuvos turizmo apžvalga
 • 2.4. Latvijos turizmo ekonominių statistinių duomenų vertinimas
 • 2.5. Lietuvos ir Latvijos pagrindinių turizmo ekonominių vertinimas
 • 3. EKONOMINIŲ POVEIKIŲ SVARBOS BEI ĮTAKOS ŠALIES EKONOMIKAI TURIZMO ĮMONIŲ DARBUOTOJŲ POŽIŪRIU KIEKYBINIS TYRIMAS
 • 3.1. Ekonominių poveikių svarbos bei įtakos šalies ekonomikai turizmo įmonių darbuotų požiūriu tyrimo metodologija
 • 3.2. Darbuotojų apklausos rezultatai
 • 4. PAGRINDINIŲ EKONOMINIŲ RODIKLIŲ VERTINIMAS TURIZMO ORGANIZATORIŲ VEIKLOJE KOKYBINIS TYRIMAS
 • 4.1. Pagrindinių ekonominių rodiklių vertinimas kokybinio tyrimo metodologija
 • 4.2. Kelionių organizatorių apklausos rezultatai
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS
 • SUMMARY
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai
Kursinis darbas Turizmo poveikis Lietuvos ekonomikai

Pastaruosius 50 metų turizmo industrija vystosi labai sparčiai. Kiekvienas metais vis daugiau ir daugiau žmonių [...]

Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis
Diplominis darbas Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis

Temos aktualumas. Rytų Aukštaitijos regionas laikomas didžiausiu šalies etnografiniu regionu, patraukliu savitais gamtiniais ir kultūriniais [...]

Protekcionizmas: jo nauda ir žala ekonomikai. Atvejai Lietuvos ekonomikoje
Kursinis darbas Protekcionizmas: jo nauda ir žala ekonomikai. Atvejai Lietuvos ekonomikoje

Protekcionizmas – valstybės politika nukreipta apsaugoti ar palaikyti savo gamintojus, dažniausiai protekcionizmas taikomas prekyboje. Prekyba [...]

Kooperacijų judėjimas Lietuvoje: iki Pirmojo pasaulinio karo ir po jo, pajutus  globalios ekonomikos poveikį
Referatas Kooperacijų judėjimas Lietuvoje: iki Pirmojo pasaulinio karo ir po jo, pajutus globalios ekonomikos poveikį

Savo darbe akcentuosiu būtent kooperacijos plėtą Lietuvoje iki pirmojo pasaulinio karo, noriu išsiaiškinti kaip ji [...]

Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio
Referatas Korupcijos atvejai Lietuvoje: dienraščio "Lietuvos rytas" turinio analizė

2014 metų korupcijos žemėlapio duomenimis korupcija yra viena aktualiausių problemų Lietuvoje. Autoriai korupciją apibūdina taip [...]

Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos
Diplominis darbas Lietuvos atvykstamasis turizmas ir jo perspektyvos

Temos aktualumas. Esant sparčiai atvykstamojo turizmo plėtrai pasaulyje svarbu objektyviai įvertinti šį sektorių Lietuvoje ir [...]

Mokesčių sistemos plėtimo neigiamo poveikio šalies ekonomikai analizė
Referatas Mokesčių sistemos plėtimo neigiamo poveikio šalies ekonomikai analizė

Mokesčiai yra vienas svarbiausių kiekvienos valstybės ekonomikos sudarymo organų. Lietuvos ekonomistė,  Rūta Vainienė, knygoje „Ekonomikos [...]

Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai
Kursinis darbas Diskriminacijos darbo rinkoje rūšys ir poveikis šalies ekonomikai

Spartėjant globalizacijos procesams darbuotojų įvairovė darbo rinkoje tampa įprastu reiškiniu. Vis didesnės darbuotojų įvairovės priežastimi [...]

Migrantų įsitraukimas į kilmės šalies politinį gyvenimą: Lietuvos atvejo studija
Kursinis darbas Migrantų įsitraukimas į kilmės šalies politinį gyvenimą: Lietuvos atvejo studija

Migracija — kompleksiškas ir nuolat kintantis reiškinys. Todėl ji tyrinėjama įvairiais aspektais ir formomis. Intensyvūs [...]

Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis
Diplominis darbas Lietuvos gamtiniai ir kultūriniai turizmo ištekliai: Rytų Aukštaitijos regiono atvejis

  Temos aktualumas ir problema. Rytų Aukštaitijos regionas laikomas didžiausiu šalies etnografiniu regionu, patraukliu savitais gamtiniais [...]

Turizmo įtaka šalies ekonomikai
Prezentacija Turizmo įtaka šalies ekonomikai

Ilgą laiką turizmas buvo klasifikuojami pagal motyvacinius faktorius, kurie nurodo dominuojantį motyvą, paskatinusį turi tą [...]

2007-2008 m. pasaulinės finansų krizės priežastys, veikimo mechanizmas ir poveikis įvairių šalių ekonomikoms
Referatas 2007-2008 m. pasaulinės finansų krizės priežastys, veikimo mechanizmas ir poveikis įvairių šalių ekonomikoms

Temos aktualumas: finansų ir ekonominės krizės yra ne tik pastarojo dešimtmečio reiškinys, todėl labai svarbu [...]

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Turizmo ekonominė nauda Druskininkams
Prezentacija Turizmo ekonominė nauda Druskininkams

1)Druskininkų miestas 2)Turizmo plėtra 2) Institucijos 3) Gaunamos pajamos 4)Turistų skaičių kitimai 5)Strateginiai turizmo plėtros tikslai 6) Prognozės 7)Išvados 8) Naudoti šaltiniai [...]

Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje
Prezentacija Populiariausi turizmo produktai Lietuvoje

•Turizmo produktas – prekių ir paslaugų visuma, tenkinanti turisto poreikius kelionės metu. •Tai gali būti pavieniai [...]