Ekonomika ir verslas / Vadyba

Darbuotojų motyvavimo sistemos tobulinimas

0 atsiliepimų
Autorius:
Dabartiniu metu Lietuvoje yra daug įvairių įmonių, kurios vykdo veiklą ir tikisi iš tos veiklos gauti pelną. Didžioji dalis gaunamų pajamų iš verslo priklauso nuo to, kaip įmonės darbuotojai atlieka savo pareigas. Įmonės savininkas, norėdamas, kad jo verslas klestėtų, turi išsirinkti gerus ir kvalifikuotus darbuotojus. Tačiau tai dar nesuteikia garantijos, kad tas darbuotojas nepaliks įmonės, gavęs geresnį pasiūlymą apie didesnį užmokestį ar geresnes darbines sąlygas ir karjeros galimybes. Taip pat negalima žinoti ir to, ar darbuotojas yra pakankamai motyvuotas atlikti savo pareigas, panaudodamas visus savo sugebėjimus ir galimybes.
Lietuvos įmonės, norėdamos konkuruoti su išsivysčiusių pasaulio šalių įmonėmis, turi rasti būdus, kaip didinti darbuotojų motyvaciją ir kuo geriau panaudoti darbuotojų potencialą.
Pasaulyje buvo atlikti teoriniai ir praktiniai tyrimai, įrodantys darbuotojų motyvacijos įtaką organizacijos rezultatams ir pastangai. Labai svarbus taikomosios motyvacijos aspektas, įtaka darbo rezultatams. Tyrimais nustatyta, kad vienu svarbiausių ūkinio subjekto efektyvumo veiksnių yra darbuotojų elgesio modifikavimas.
Psichologai teigia, kad žmogus turi poreikį, kai jaučia fiziologinį arba psichologinį ko nors trūkumą. Motyvacijos teorijos bandė suklasifikuoti šiuos poreikius pagal tam tikrus kriterijus. Visus poreikius galima klasifikuoti į dvi grupes: pirminius ir antrinius.
Pirminiai poreikiai yra fiziologinės kilmės, paprastai įgimti. Tai maisto, vandens, oro, miego ir kt. poreikiai.
Antriniai poreikiai yra psichologinės kilmės, pvz., pasisekimo, pagarbos, prisirišimo, valdžios, priklausomumo poreikiai. Šie poreikiai paprastai suvokiami, sukaupus patirtį.

Temos aktualumas:
Darbdavys, norėdamas pasiekti maksimalius vykdomos veiklos rezultatus, turi atkreipti savo dėmesį į tai, kokiomis priemonėmis jis galėtų sutelkti visus darbuotojus siekti įmonės tikslų. Motyvacija itin svarbus veiksnys, skatinantis asmenis suderinti savo asmeninius tikslus su įmonės tikslais, kadangi geras įmonės rezultatas galėtų turėti įtakos ir darbuotojo geresniam pasisekimui ir pripažinimui. Nors verslininkai sako, kad darbuotojus labiausiai skatina organizacijos vidinė atmosfera, darbuotojų atstovai tvirtina, jog svarbiausia motyvacija - pinigai. Kvalifikuoti darbuotojai vis dažniau renkasi perspektyvią įmonę, o mažiau kvalifikuoti - didesnę algą. Įmonių vadovai ir ekspertai pripažįsta, kad finansinę sėkmę dažnai lemia žmogiškieji ištekliai. Savo darbuotojais besirūpinančios kompanijos bent kartą per metus stengiasi ištirti mikroklimatą ir darbuotojų lojalumą įmonei.
Darbo objektas:
Darbuotojų skatinimas ir motyvacija.
Darbo tikslas:
Atlikti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo svarbos analizę iš teorinės pusės ir praktinės - UAB „“ įmonėje.
Darbo uždaviniai:
• Išanalizuoti darbuotojų skatinimo ir motyvavimo svarbą šiuolaikiniame verslo pasaulyje.
• Išsiaiškinti motyvacijos teorijas ir žmogaus poreikių poveikį skatinimui ir motyvavimui.
• Aptarti materialinio skatinimo būdus.
• Atskleisti moralinio skatinimo būdus.
• Išanalizuoti UAB „“ motyvavimo sistemą ir pateikti išvadas bei pasiūlymus.
Darbo struktūra:
Darbą sudaro trys pagrindinės dalys:
• Pirmoji dalis – teorinė dalis, kurioje pateikiau darbuotojų motyvavimo metodų, pasitenkinimo darbu veiksnių ir pasekmių analizę.
• Antroji dalis – analitinė dalis, kurioje pateikiau materialinio ir moralinio skatinimo būdų ir jų poveikio valdymui analizę, susisteminau anketinės apklausos duomenis.
• Trečioji dalis – tai dalis, kurioje pateikiau UAB „“ motyvavimo sistemos analizę.
Darbe naudojami metodai:
• mokslinės literatūros analizė;
• periodinių leidinių, straipsnių analizė;
• anketinė anoniminė apklausa;
• gautų duomenų susisteminimas ir analizė.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
8952 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • 1. TIRIAMOS SITUACIJOS CHARAKTERISTIKA
 • 1.1. UAB “”charakteristika
 • 1.2. Problemos pagrindimas
 • 1.3. Personalo motyvavimo teoriniai aspektai
 • 1.3.1. Personalo motyvacijos esmė ir turinys
 • 1.3.2. Personalo motyvacijos procesai
 • 2. TYRIMO METODIKA
 • 3. TYRIMAI IR JŲ REZULTATAI
 • 3.1. UAB “” motyvavimo proceso analizė
 • 3.2. UAB ” motyvacijos sistemos tyrimo rezultatai
 • 3.3. Motyvacijos sistemos tobulinimas
 • 3.4. Ekonominiai skaičiavimai
 • IŠVADOS
 • LITERATŪRA
 • PRIEDAI

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje
Diplominis darbas Personalo motyvavimo sistema ir tobulinimo galimybės x organizacijoje

Diplominiame darbe nagrinėjama tema yra labai aktuali šiuo sunkiu ekonominės krizės laikotarpiu. Niekas negali nuspėti [...]

UAB
Diplominis darbas UAB "X" motyvavimo sistemos tobulinimo galimybės

Temos aktualumas. Jau nuo senų laikų egzistuoja aforizmas, kad sėkminga kompanijos veikla yra jos darbuotojų [...]

Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida
Diplominis darbas Darbuotojų motyvavimas kaip klientų aptarnavimo kokybės užtikrinimo prielaida

Vadybos studijų metu teko įsitikinti, jog organizacijos pagrindas yra žmonės, kurie yra pagrindiniai organizacijų nariai [...]

Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Organizacijos aprūpinimo materialiniais ištekliais sistemos tobulinimas

Viena iš svarbiausių įmonės sėkmingą egzistavimą užtikrinančių veiklos sričių yra joje funkcionuojanti aprūpinimo sistema. Verslo [...]

Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą
Diplominis darbas Darbuotojų kvalifikacijos tobulinimas, kaip veiksnys, tiesiogiai įtakojantis UAB „X“ veiklą

Įmonės darbuotojų mokymas ir kvalifikacijos kėlimas yra priemonė panaudoti ir gerinti turimą darbuotojų profesinę kvalifikaciją [...]

Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme
Referatas Darbuotojų ugdymo sistema – esminis faktorius žmogiškųjų išteklių strateginiame valdyme

Žmogus neįkainojama būtybė, kuri siekia gyvenimo gerovės ne tik sau, bet ir kitiems. Kasdien dirba [...]

Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje
Referatas Personalo motyvavimo sistema LR susisiekimo ministerijoje

Šiuo laiku darbo užmokestis ir piniginis įvertinimas yra ypač svarbiu motyvaciniu veiksniu tada, kai nėra [...]

VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema
Referatas VĮ „Oro navigacija“ personalo motyvavimo sistema

Darbo užmokestis tradiciškai laikomas pagrindine darbuotojų motyvavimo priemone, nors išsivysčiusiose šalyse materialiniai stimulai palaipsniui praranda [...]

Darbuotojų motyvavimas
Referatas Darbuotojų motyvavimas

Iš senovės žinoma, kad apgalvotai paveikus žmones, galima pasiekti savo tikslus. Norėdami įgyvendinti savo sprendimus [...]

Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas Uab „Irnukas“ planavimo sistemos tobulinimas

Temos aktualumas. Planavimą galėtume įsivaizduoti kaip garvežį, traukiantį organizavimo, vadovavimo ir kontrolės traukinį. Planavimas - [...]

UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB “Sagauta” santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas. Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas
Tyrimas Maironio lietuvių literatūros muziejaus darbuotojo mokymas ir tobulinimas

Maironio lietuvių literatūros muziejus yra respublikinė biudžetinė įstaiga, kaupianti, sauganti, tirianti, konservuojanti, restauruojanti ir populiarinanti [...]

UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas
Diplominis darbas UADBB „SAGAUTA“ santykių su klientais valdymo sistemos tobulinimas

Darbo aktualumas.Santykių su klientais ir tiekėjais valdymo sistemos (toliau bus naudojamas sutrumpinimasCRM, angl. „Customer Relationship [...]

Gydytojų motyvavimo įvertinimas ir tobulinimas
Diplominis darbas Gydytojų motyvavimo įvertinimas ir tobulinimas

Darbuotojų motyvacija yra ar bent turi būti vienas iš svarbiausių klausimų direktoriams, vadovams, personalo vadovams [...]

Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų
Kursinis darbas Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų

Temos formuluotė. Konfliktų valdymas ir tobulinimas tarp darbuotojų Kelmės Jono Graičiūno gimnazijoje. Tyrimo problema. Kaip valdomi [...]