Pajamų ir sąnaudų įtaka pelningumui didinti UAB „Luitas“

62 psl. / 13569 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo tema – „Pajamų ir sąnaudų įtaka pelningumui didinti UAB „Luitas“. Ji skirta įvertinti įmonės pajamas ir sąnaudas. Tai aktualu, kadangi kiekvienos įmonės tikslas – gauti kuo didesnį pelną. Tai padaryti galima tik išanalizavus jos finansinius rodiklius ir pateikus pasiūlymus šiam tikslui įgyvendinti.
Teorinėje baigiamojo darbo dalyje „Pajamų ir sąnaudų teorinė analizė“ nagrinėjamas pajamų ir sąnaudų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka, įmonės veiklos finansinis vertinimas bei pelningumo didinimo būdai.
Atlikta pajamų ir sąnaudų teorinė analizė parodė, jog jų pripažinimo ir nustatymo tvarkos žinojimas bei apskaitos atlikimas pagal įstatymus labai svarbu kiekvienai įmonei. Tačiau įmonėse būtina atlikti ir veiklos finansinę analizę t.y. įvertinti jos pelningumo bei sąnaudų lygio rodiklius. Pelningumo rodikliai geriausiai apibūdina įmonės rezultatus, ir pagal šiuos rodiklius yra sprendžiama apie tai, kokią realią naudą gaus akcininkai ir investitoriai, rizikuodami investuoti savo kapitalą. Tuo tarpu sąnaudų lygio rodikliai parodo konkrečių įmonės veiklos sričių efektyvumą. Iš jų lygio galima spręsti, kaip taupiai naudojami ištekliai įmonėje ir konkrečiuose padaliniuose.
Analitinėje dalyje „Pajamų ir sąnaudų įtakos pelningumui didinti UAB „Luitas“ pateikiama trumpa įmonės charakteristika, atliekama pajamų ir sąnaudų analizė, pelningumo rodiklių dinamika bei pateikiami būdai, kaip padidinti įmonės pelningumą.
Atlikus UAB „Luitas“ analizę buvo nustatyta, jog įmonės pelningumas kasmet mažėja. Tam įtakos turėjo spartesnis sąnaudų, o ne pajamų augimas. Svarbiausią vaidmenį lėmė pardavimo pajamos bei pardavimo savikaina.
Buvo nustatyta, jog įmonės pardavimo savikainos nebus galimybės sumažinti. Tam įtakos turi kasmet brangstantys pesticidai, trąšos, sėklos bei kitos žemės ūkio kultūrų auginimui reikalingos žaliavos. Tai pat svarbų vaidmenį vaidina ir klimato sąlygos. Netinkamos oro sąlygos didina kultūrų savikainą, tuo pačiu mažina ir pajamas. Pardavimo pajamas galima būtų padidinti padidinus vasarinių rapsų ir sumažinus miežių pasėlių plotus. Tada padidėtų ir įmonės pelningumas.


Turinys

 • ĮVADAS6
 • 1. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ TEORINĖ ANALIZĖ8
 • 1.1. Pajamų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka8
 • 1.2. Sąnaudų dydžio nustatymas ir pripažinimo tvarka13
 • 1.3. Įmonės veiklos finansinis vertinimas17
 • 1.3.1. Pelningumo rodikliai17
 • 1.3.2. Sąnaudų lygio rodikliai20
 • 1.4.Pelningumo didinimo būdai23
 • 2. PAJAMŲ IR SĄNAUDŲ ĮTAKA PELNINGUMUI DIDINTI UAB „LUITAS“25
 • 2.1. UAB „Luitas“ charakteristika25
 • 2.2. UAB „Luitas“ pajamų ir sąnaudų analizė27
 • 2.2.1. Pajamų ir sąnaudų dinamikos analizė27
 • 2.2.2. Pajamų ir sąnaudų sudėties analizė31
 • 2.2.3. Pajamų ir sąnaudų straipsnių dinamikos analizė38
 • 2.3. Pelningumo rodiklių dinamika53
 • 3. PELNINGUMO DIDINIMO BŪDAI UAB „LUITAS“56
 • IŠVADOS IR PASIŪLYMAI60
 • LITERATŪRA62
 • PRIEDAI

Reziumė

Autorius
bambakliukas
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 9, 2013
Publikuotas
2007 m.
Apimtis
62 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
Mažai panaudota literatūrinių šaltinių

Susiję darbai

Sezoniškumo įtaka prekiu paklausos prognozavimui

Vadyba Referatas 2009 m. ausruks
SEZONIŠKUMO ĮTAKA PREKIŲ PAKLAUSOS PROGNOZAVIMUI. "Šiame darbe aptarsime teorinius prekių paklausos modelius bei jos pokyčius nulemiančius veiksnius. Taip pat bus analizuojamas konkrečios firmos...

Pelningumas ir jo didinimas UAB "X"

Vadyba Kursinis darbas 2010 m. guoba
Ekonominis sunkmetis verčia siekti, kad kiekvienas įmonės ūkinis ir finansinis veiksmas būtų efektyvus. Tai, savo ruožtu, reikalauja gana įvairių, o neretai ir sudėtingų...

UAB „X“ pardavimų didinimo galimybės  

Vadyba Diplominis darbas 2015 m. guoba
Temos aktualumas ir naujumas.  Pardavimai  yra viena svarbiausių  bet kurio verslo sričių. Pardavimų  funkcijos dėka   įmonė  siekia  rinkodaros  planuose nustatytų  tikslų ir uždavinių. ...