Ekonomika ir verslas / Vadyba

Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

0 atsiliepimų
Autorius:
Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos turtas yra – žmonės. Juk žmonės – tai aktyvioji, varomoji įmonės jėga. Kiekviena organizacija siekdama efektyvumo, stabilaus produktų bei paslaugų kokybės užtikrinimo turėtų nepamiršti, kad skirdama daug dėmesio žmogiškiesiems ištekliams gali pasiekti laukiamo rezultato. Be abejo, organizacinėje veikloje taip pat svarbūs yra ir jos gamtiniai, materialiniai ištekliai, tačiau be žmonių pastangų nebus atliktas joks darbas.
Žmogiškieji ištekliai yra vienas esminių resursų, reikalingų bet kuriai organizacijai. Tai yra pats reikšmingiausias ir vertingiausias turtas, kurį organizacija valdo ir nuo kurio priklauso veiklos efektyvumas. Bet kurioje organizacijoje svarbiausias indėlis yra žmogiškasis elementas. Veiklos sėkmė arba nesėkmė priklauso nuo dirbančių žmonių. Todėl kalbant apie žmogiškuosius išteklius turimi omenyje valstybės tarnautojai, atliekantys įstatymų vykdymą (G. S. Batra, 1996).
Žmonių išteklių procesas susideda iš septynių pagrindinių veiklų: žmonių išteklių planavimas, verbavimas, atranka, socializacija, mokymas ir tobulinimas, veiklos vertinimas, pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas (J. A. Stoner ir kt., 2005).
I. Bakanauskienė žmogiškųjų išteklių vertinimą arba personalo valdymą apibūdina, kad tai „visuma veiklų, kurių paskirtis yra aprūpinti organizaciją (reikiamu skaičiumi ir reikiamos sudėties) darbuotojais ir užtikrinti jų efektyvų darbą bei išlaikymą“ (I. Bakanauskienė, 2008).
Vis daugiau įmonių savininkų ar vadovų supranta, jog didžiausią konkurencinį pranašumą įgyja žmogiškuosius išteklius puoselėjančios įmonės, todėl įmonės veikla bus sėkminga tada, kai jos darbuotojai bus pripažinti didžiausiu turtu įmonėje.
Temos aktualumas. Įmonės darbuotojai apibūdinami įvairiomis sąvokomis: darbo jėga, personalas, darbo ištekliai, žmonių ištekliai. Tačiau, kad ir kokia sąvoka juos bevadintume, jie yra didžiausias įmonės turtas. Personalo vadovai sprendžia esmines problemas kaip personalo kaita, motyvacija, apmokymai, personalo valdymo planai. Būtent nuo personalo pasirengimo, kvalifikacijos iniciatyvos labai priklauso įmonės vystymasis ir sėkmė. Tai aktualu ir AB „Lietuvos geležinkeliai“.
Darbo problema. Darbo jėgos pasiūlos perteklius darbo rinkoje formuoja įmonės administracijos nuomonę, kad darbuotojų jie galės bet kada rasti, kad norinčių dirbti laukia eilės, tikėtina dėlto AB „Lietuvos geležinkeliai“ skiria nepakankamai dėmesio žmogiškiesiems ištekliams ir jų vertinimui.
Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūroje.
Tyrimo uždaviniai:
• Išanalizuoti mokslinėje literatūroje ir kituose informacijos šaltiniuose pateikiamą žmogiškųjų išteklių sampratą bei jų vertinimą.
• Išanalizuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūroje darbuotojų sudėties ir struktūros bei darbuotojų kaitos rodiklius.
• Įvertinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūroje darbuotojų socialinį motyvavimą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.
• Įvertinti darbo našumo ir darbo laiko naudojimo rodiklius AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūroje.
• Padaryti išvadas ir pateikti siūlymus.
Darbo metodai:
• Mokslinės literatūros analizė.
• Įmonės dokumentų analizė.
• Bendri ekonominiai (lyginimas, skaidymas, apibendrinimas).
• Anketinė apklausa.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
12603 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS11
 • 1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMO TEORINĖ ANALIZĖ12
 • 1.1. Darbuotojų sudėties ir struktūros analizė12
 • 1.2. Žmogiškųjų išteklių analizės uždaviniai ir jų realizavimo būdai15
 • 1.3. Apsirūpinimo darbuotojais analizė16
 • 1.4. Darbuotojų paieška17
 • 1.5. Darbuotojų kaitos analizė20
 • 1.6. Darbuotojų socialinio ir kvalifikacijos kėlimo vertinimas23
 • 1.7. Darbuotojų socialinis motyvavimas26
 • 2. DARBO LAIKO ANALIZĖ28
 • 3. DARBO EFEKTYVUMO ANALIZĖ30
 • 4. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS AB ,,LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ KAUNO PARDAVIMŲ AGENTŪROJE34
 • 4.1. Tyrimo metodika34
 • 4.2. Įmonės veiklos pristatymas35
 • 4.3. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros darbuotojų sudėties ir struktūros analizė36
 • 4.4. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros darbuotojų paieškos ir kaitos analizė41
 • 4.5. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros socialinio aprūpinimo analizė42
 • 4.6. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros darbo laiko naudojimo analizė43
 • 4.7. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros darbo efektyvumo analizė44
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI51
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS53
 • PRIEDAI54

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas
Kursinis darbas AB „Lietuvos Geležinkeliai“ Viešųjų E. Paslaugų teikimo internetinės svetainės kokybės vertinimas

Statistiniai duomenys rodo, kad 84,3 % vartotojų ieško informacijos apie prekes ir paslaugas internete, todėl [...]

Kauno miesto kelionių agentūrų darbuotojų komunikacinių gebėjimų vertinimas
Diplominis darbas Kauno miesto kelionių agentūrų darbuotojų komunikacinių gebėjimų vertinimas

XXI amžius – aktyvių ir dinamiškų žmonių, sparčių globalizacijos procesų amžius. Komunikacija tampa vis aktualesnė [...]

Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika
Diplominis darbas Statybos įmonių finansinė analizė ir kreditingumo vertinimas remiantis Lietuvos komercinių bankų praktika

Magistrinis Darbas Temos aktualumas. Finansinės būklės ir kreditavimo analizės nėra nežinomos ar naujos temos tiek mokslininkams [...]

Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas
Diplominis darbas Lietuviškos avalynės parduotuvės projekto rengimas ir vertinimas

Daugelis viso pasaulio dizainerių kiekvieną sezoną pristato naujas drabužių ir avalynės kolekcijas. Avalynė, kaip ir [...]

Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas
Kursinis darbas Lietuvos ir Švedijos makroekonominių rodiklių analizė ir vertinimas

Darbe pateikiami ir lyginami Lietuvos ir Švedijos makroekonominiai rodikliai Kaip ir daugelyje modernių ekonomikų Švedijos ekonomikoje [...]

Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas
Referatas Lietuvos ne gyvybės draudimo bendrovių draudimo porfelių struktūros pagal pasirašytas draudimo įmokas 2005 – 2009 metais vertinimas

Draudikas - asmuo, teisės aktų nustatyta tvarka turintis teisę vykdyti draudimo veiklą. Lietuvos Respublikoje teisę [...]

Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Investicijų į žmogiškąjį kapitalą efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Didėjant gyvenimo tempui ir stiprėjant konkurencingai aplinkai bei globalizacijos įtakai XXI amžiuje, vis [...]

Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas
Referatas Tarptautinio kredito galimybių Lietuvos ekonomikai vertinimas

Jokios šalies ekonomika negali vystytis be geros ir stabilios bankų veiklos. Jų vaidmuo be jokių [...]

Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas
Diplominis darbas Lietuvoje veikiančių investicinių fondų veiklos efektyvumo vertinimas

Temos aktualumas. Kiekvienas asmuo renkasi investavimo produktus siekdamas pagerinti savo finansinę padėtį, todėl šiuolaikinėje visuomenėje [...]

Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB
Diplominis darbas Žaliojo žmogiškųjų išteklių valdymo taikymo analizė UAB "Docinta"

Temos aktualumas. Pastaruoju metu vis dažniau ir aktyviau kalbama apie daromą žalą aplinkai, vykstantį klimato [...]

Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas
Referatas Lietuvos komercinio banko ir kredito unijos skirtumų vertinimas

            Kadangi dalis fizinių ar juridinių asmenų turi pinigų perteklių, kurį nori saugiai laikyti ar [...]

AB „Lietuvos geležinkeliai“ marketingo kompleksas
Kursinis darbas AB „Lietuvos geležinkeliai“ marketingo kompleksas

Numatant, kas gali atsitikti, įmanoma nuspėti savo veiksmus ir poelgius nepalankiausiais atvejais. Todėl strategiškai planuojant [...]

Specialybės įgūdžių praktikos AB „Lietuvos geležinkeliai“ ataskaita
Praktikos ataskaita Specialybės įgūdžių praktikos AB „Lietuvos geležinkeliai“ ataskaita

Lietuvos transporto sistema iš esmės patenkina šiandieninius šalies transporto rinkos poreikius. Tačiau atsižvelgiant į Lietuvos [...]

Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu
Referatas Namų ūkių pajamų ir išlaidų pokyčių vertinimas Lietuvoje pokriziniu laikotarpiu

Namų ūkio pajamos tai vidutinės pajamos per mėnesį, kurias gauna namų ūkis. Jos apima pinigines [...]

Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.
Referatas Lietuvos darbo padėties ir užimtumo vertinimas 2007 - 2011m.

Nuolat sparčiai besikeičiančioje visuomenėje yra labai svarbu suprasti, jog darbo padėtis nuolat keičiasi. Norint pasirinki [...]