Žmogiškųjų išteklių vertinimas AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ kauno pardavimų agentūroje

59 psl. / 12603 žod.

Ištrauka

Kiekvieną dieną organizacijos susiduria su darbuotojų sprendimo problemomis ir vis labiau supranta, kad pagrindinis kompanijos turtas yra – žmonės. Juk žmonės – tai aktyvioji, varomoji įmonės jėga. Kiekviena organizacija siekdama efektyvumo, stabilaus produktų bei paslaugų kokybės užtikrinimo turėtų nepamiršti, kad skirdama daug dėmesio žmogiškiesiems ištekliams gali pasiekti laukiamo rezultato. Be abejo, organizacinėje veikloje taip pat svarbūs yra ir jos gamtiniai, materialiniai ištekliai, tačiau be žmonių pastangų nebus atliktas joks darbas.
Žmogiškieji ištekliai yra vienas esminių resursų, reikalingų bet kuriai organizacijai. Tai yra pats reikšmingiausias ir vertingiausias turtas, kurį organizacija valdo ir nuo kurio priklauso veiklos efektyvumas. Bet kurioje organizacijoje svarbiausias indėlis yra žmogiškasis elementas. Veiklos sėkmė arba nesėkmė priklauso nuo dirbančių žmonių. Todėl kalbant apie žmogiškuosius išteklius turimi omenyje valstybės tarnautojai, atliekantys įstatymų vykdymą (G. S. Batra, 1996).
Žmonių išteklių procesas susideda iš septynių pagrindinių veiklų: žmonių išteklių planavimas, verbavimas, atranka, socializacija, mokymas ir tobulinimas, veiklos vertinimas, pareigų paaukštinimas, perkėlimas, pareigų pažeminimas ir atleidimas (J. A. Stoner ir kt., 2005).
I. Bakanauskienė žmogiškųjų išteklių vertinimą arba personalo valdymą apibūdina, kad tai „visuma veiklų, kurių paskirtis yra aprūpinti organizaciją (reikiamu skaičiumi ir reikiamos sudėties) darbuotojais ir užtikrinti jų efektyvų darbą bei išlaikymą“ (I. Bakanauskienė, 2008).
Vis daugiau įmonių savininkų ar vadovų supranta, jog didžiausią konkurencinį pranašumą įgyja žmogiškuosius išteklius puoselėjančios įmonės, todėl įmonės veikla bus sėkminga tada, kai jos darbuotojai bus pripažinti didžiausiu turtu įmonėje.
Temos aktualumas. Įmonės darbuotojai apibūdinami įvairiomis sąvokomis: darbo jėga, personalas, darbo ištekliai, žmonių ištekliai. Tačiau, kad ir kokia sąvoka juos bevadintume, jie yra didžiausias įmonės turtas. Personalo vadovai sprendžia esmines problemas kaip personalo kaita, motyvacija, apmokymai, personalo valdymo planai. Būtent nuo personalo pasirengimo, kvalifikacijos iniciatyvos labai priklauso įmonės vystymasis ir sėkmė. Tai aktualu ir AB „Lietuvos geležinkeliai“.
Darbo problema. Darbo jėgos pasiūlos perteklius darbo rinkoje formuoja įmonės administracijos nuomonę, kad darbuotojų jie galės bet kada rasti, kad norinčių dirbti laukia eilės, tikėtina dėlto AB „Lietuvos geležinkeliai“ skiria nepakankamai dėmesio žmogiškiesiems ištekliams ir jų vertinimui.
Darbo tikslas. Išanalizuoti ir įvertinti žmogiškųjų išteklių panaudojimo efektyvumą AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūroje.
Tyrimo uždaviniai:
• Išanalizuoti mokslinėje literatūroje ir kituose informacijos šaltiniuose pateikiamą žmogiškųjų išteklių sampratą bei jų vertinimą.
• Išanalizuoti AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūroje darbuotojų sudėties ir struktūros bei darbuotojų kaitos rodiklius.
• Įvertinti AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūroje darbuotojų socialinį motyvavimą ir kvalifikacijos kėlimo galimybes.
• Įvertinti darbo našumo ir darbo laiko naudojimo rodiklius AB „Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūroje.
• Padaryti išvadas ir pateikti siūlymus.
Darbo metodai:
• Mokslinės literatūros analizė.
• Įmonės dokumentų analizė.
• Bendri ekonominiai (lyginimas, skaidymas, apibendrinimas).
• Anketinė apklausa.


Turinys

 • ĮVADAS11
 • 1. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMO TEORINĖ ANALIZĖ12
 • 1.1. Darbuotojų sudėties ir struktūros analizė12
 • 1.2. Žmogiškųjų išteklių analizės uždaviniai ir jų realizavimo būdai15
 • 1.3. Apsirūpinimo darbuotojais analizė16
 • 1.4. Darbuotojų paieška17
 • 1.5. Darbuotojų kaitos analizė20
 • 1.6. Darbuotojų socialinio ir kvalifikacijos kėlimo vertinimas23
 • 1.7. Darbuotojų socialinis motyvavimas26
 • 2. DARBO LAIKO ANALIZĖ28
 • 3. DARBO EFEKTYVUMO ANALIZĖ30
 • 4. ŽMOGIŠKŲJŲ IŠTEKLIŲ VERTINIMAS AB ,,LIETUVOS GELEŽINKELIAI“ KAUNO PARDAVIMŲ AGENTŪROJE34
 • 4.1. Tyrimo metodika34
 • 4.2. Įmonės veiklos pristatymas35
 • 4.3. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros darbuotojų sudėties ir struktūros analizė36
 • 4.4. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros darbuotojų paieškos ir kaitos analizė41
 • 4.5. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros socialinio aprūpinimo analizė42
 • 4.6. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros darbo laiko naudojimo analizė43
 • 4.7. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“ Kauno pardavimų agentūros darbo efektyvumo analizė44
 • IŠVADOS IR SIŪLYMAI51
 • LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ SĄRAŠAS53
 • PRIEDAI54

Reziumė

Autorius
aurelija33
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.15
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 30, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
59 psl.

Susiję darbai

AB Lietuvos Geležinkeliai valdymo analizė

Vadyba Referatas 2015 m. pilvuzas
Vadyba. VGTU. Pasirinktos lietuvos transporto įmonės valdymo praktikos analizė ir gerinimo rekomendacijos. Su nuorodomis į šaltinius - el. naujienlaikraščius.