„X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė

54 psl. / 10470 žod.

Ištrauka

Baigiamojo darbo tema yra „X“ įmonės konkurencingumo veiksnių analizė“. Pagrindinis darbo tikslas – išanalizuoti „X“ įmonės konkurencingumą įtakojančius veiksnius.
Šiam tikslui pasiekti yra naudojami šie metodai:
Kiekybinio tyrimo metodas
SSGG analizė
Informacijos grupavimo, sisteminimo, lyginimo ir apibendrinimo metodai
Darbas yra suskirstytas į tris dalis. Pirmoje dalyje susipažinta su įmonės konkurencingumo veiksniais, atlikus mokslinės literatūros analizę. Antroje dalyje yra aprašyti būdai, kuriais buvo nagrinėjama UAB ,,X“ įmonės veikla. Trečioje dalyje pateiktos išvados ir pasiūlymai, kaip pagerinti UAB „X“ įmonės veiklą.
Atlikus tyrimus išsiaiškinta, kas yra įmonės paslauga, kokios jos savybės, ypatybės bei kaip gerinant paslaugos kokybę įmonė gali įgyti konkurencinį pranašumą. Atlikus anketinę apklausą ir SSGG analizę buvo išsiaiškinta, kad stipriausios UAB ,,X“ įmonės pusės – paslaugų ir aptarnavimo kokybė. Išaiškėjo pagrindinai ,,X“ įmonės trūkumai – per mažas dėmesys reklamai, gana aukšta paslaugų kaina ir per mažas papildomų paslaugų pasirinkimas.


Turinys

 • SANTRAUKA.4
 • SUMMARY.5
 • ĮVADAS.6
 • 1. MOKSLINĖS LITERATŪROS ANALIZĖ.8
 • 1.1. Konkurencingumo samprata8
 • 1.2.Konkurencingumo lygiai15
 • 1.3.Konkurencingumą lemiantys veiksniai17
 • 2. TYRIMO DIZAINAS20
 • 2.1. Tyrimo pasirinkimas tyrimo metodai20
 • 2.2. Įmonės pristatymas23
 • 3. TYRIMO REZULTATAI IR JŲ APTARIMAS25
 • 3.1. ,,X‘‘ įmonės SSGG analizės rezultatai ir jų aptarimas25
 • 3.2. ,,X‘‘ įmonės apklausos rezultatai ir jų aptarimas.27
 • IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS42
 • LITERATŪROS SĄRAŠAS43
 • PRIEDAI45

Reziumė

Autorius
jevgenij1992
Tipas
Diplominis darbas
Dalykas
Vadyba
Kaina
€12.31
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 31, 2013
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
54 psl.

Atsiliepimai

Patvirtintas užsakymas
liuks

Susiję darbai

X įmonės konkurencingumo veiksnių tyrimas

Vadyba Kursinis darbas 2012 m. jevgenij1992
Pagrindinis kiekvienos valstybės tikslas yra užtikrinti pastovius ir aukštus ekonomikos augymo tempus, pakankamai aukštą bei nuolat kylantį šalies pragyvenimo lygį. Norint tai pasiekti...

Imitacinės įmonės konkurencingumo veiksniai

Vadyba Praktikos ataskaita 2012 m. jevgenij1992
Darbo tikslas - pateikti imitacinės įmonės prekių kainų analizę. Darbo uždaviniai: 1.Trumpas imitacinės įmones veiklos apibūdinimas. 2.Atlikti konkurencingumo analize. 3.Išnagrineti reklamos įtaka įmonės...

Įmonės "Nike" socialinės atsakomybės analizė

Vadyba Referatas 2018 m. adriana
Aktualumas. Šiandieninėje visuomenėje yra keliamas nerimas dėl per mažo žmonių judėjimo ir sveikatos rūpinimosi. Norint padėti žmonėms yra kuriamos įvairios sportinių prekių įmonės,...

Įmonės "X" pardavimo strategijos analizė

Vadyba Referatas 2015 m. gvarnyte
UAB „Deimena“, dirbanti Lietuvos rinkoje nuo 1993 m. atstovauja Suomijos įmonei Farmos Ltd., kuri yra viena iš pagrindinių sanitarijos ir higienos, skalbimo, valymo,...