Kita / Turizmas

Sportinio turizmo paslaugų vertinimas kelionių agentūroje „Travel oasis“

0 atsiliepimų
Autorius:
Sportinio turizmo istorija siekia antikos laikus, tačiau kaip mokslinis objektas jis imtas tyrinėti tik prieš tris dešimtmečius, o iki tol turizmas ir sportas buvo traktuojami kaip skirtingos veiklos rūšys (Gyr, 2010). Nuo tada žymiai padaugėjo literatūros šaltinių, kuriuose yra nagrinėjamas sportinis turizmas, jo rūšys, bei poveikis socialinei, kultūrinei, ekonominei ir ekologinei aplinkoms.Dabar visuomenėje yra visiškai pripažinta, kad sportas ir turizmas yra neatskiriamai susiję ir kartu sudaro ištisą turizmo sektorių. Daugelio šalių sporto ir turizmo profesionalai suvokė didžiulį šio turizmo sektoriaus potencialą ir sėkmingai išnaudoja šią rinką. Tyrimai įrodo, kad sportinis turizmas yra labiausiai išvystytas turizmo sektorius ir generuojantis milijardinius pelnus prekybos elementas, sudarantis 4,5 trilijoną dolerių turizmo pramonę (Word Tourism Organization, 2010).
Temos naujumas: Sportinis turizmas yra neatsiejama šiuolaikinio žmogaus laisvalaikio dalis. Populiarėjant sportiniui turizmui ir didėjant jo paklausai, kelionių agentūroms norint pasiekti geriausių pardavimų rezultatų, reikia įvertinti ir tobulinti savo paslaugų pasiūlą. Pasirinktoje kelionių agentūroje „Travel Oasis“, tokio tipo tyrimas yra atliekamas pirmą kartą.
Temos aktualumas:Išnagrinėjus sportinio turizmo esmę galima pastebėti didžiulį jo paslaugų potencialą: didesnes pajamas, platesnį klientų ratą, verslo plėtros galimybes ir t.t. Tačiau norint tai įgyvendinti reikia klientams teikti tinkamai parengtas sportinio turizmo paslaugas, o kad išsiaiškinti jų tinkamumą, reikia įvertinti dabartines siūlomas paslaugas. Todėl šio vertinimo metu, kuris bus atliekamas pirmą kartą, sužinosime klientų nuomonę apie siūlomas sportinio turizmo paslaugas, jų teigiamus ir neigiamus aspektus ir tai padės įmonei parengti tinkamas paslaugas, kurios maksimaliai tenkins klientų ir įmonės poreikius.
Remiantis tuo darbo problemą galima apibūdinti tokiais klausimais: Kokia šios dienos sportinio turizmo situacija pasaulyje? Su kokiomis problemomis susiduriama vystant sportinį turizmą pasaulyje? Kaip galima būtų spręsti iškilusias problemas vystant sportinio turizmo paslaugas?
Darbo objektas: Kelionių agentūros UAB „Travel Oasis“ sportinio turizmo paslaugų vertinimas.
Darbo tikslas:Įvertinti kelionių agentūros UAB „Travel Oasis“ teikiamas sportinio turizmo paslaugas.
Darbo uždaviniai:
1. Išanalizuoti turizmo sampratas ir klasifikavimą;
2. Išnagrinėti sportinio turizmo sampratas, klasifikaciją ir kaitą pasaulyje;
3. Išanalizuoti paslaugos sampratą;
4. Atlikti preliminarę pasaulio sportinio turizmo SSGG analizę;
5. Atlikti anketinę apklausą kelionių agentūroje „Travel Oasis“ tikslu įvertinti sportinio turizmo paslaugas;

Tyrimo metodai:
• Mokslinės literatūros (lietuvių, anglų kalba), mokslinių straipsnių, mokomosios, statistinės medžiagos, žodynų, LR įstatyminės bazės, naujausių internetinių šaltinių analizė.
• SSGG analizė;
• Anketinė apklausa;
• Duomenų sisteminimas ir grafinis vaizdavimas;
Darbo teorinis reikšmingumas:Išanalizavus mokslinės literatūros (lietuvių, anglų kalba), mokslo straipsnių, mokomosios, statistinės medžiagos, žodynų, LR įstatymines bazes ir naujausius internetinius šaltinius, atlikta turizmo ir sportinio turizmo sampratų ir klasifikavimo analizės, sportinio turizmo kaitos apžvalga, išanalizuota paslaugos samprata, bei atlikta preliminari pasaulio sportinio turizmo SSGG analizė.
Darbo praktinis reikšmingumas: Atlikto tyrimo gauti rezultatai padės kelionių agentūrai „Travel Oasis“ detaliau ir kokybiškiau įvertinti savo siūlomas sportinio turizmo paslaugas.
Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
11987 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • ĮVADAS7
 • 1.SPORTINIO TURIZMO TEORINIAI KONCEPTAI9
 • 1.1Turizmo esmė9
 • 1.2 Turizmo klasifikavimas11
 • 1.3 Sportinio turizmo samprata ir klasifikacija15
 • 1.4 Sportinio turizmo kaita pasaulyje20
 • 1.5 Paslaugos samprata21
 • 1.6 Pasaulio sportinio turizmo SSGG analizė22
 • 2. „Travel Oasis“ sportinio turizmo paslaugų vertinimo tyrimas24
 • 1.2UAB „Travel Oasis” charakteristika24
 • 2.1.1 „Travel Oasis“ darbuotojai ir organizacinė valdymo struktūra24
 • 2.1.2 „Travel Oasis” teikiamos paslaugos ir siūlomos kelionės25
 • 2.1.3 „Travel Oasis“ pagrindiniai klientų segmentai ir rėmimo priemonės26
 • 2.2 Tyrimo metodologija ir organizavimas27
 • 2.3 Tyrimo rezultatų aptarimas30
 • IŠVADOS42
 • SIŪLYMAI42
 • BIBLIOGRAFINIŲ ŠALTINIŲ SĄRAŠAS42
 • PRIEDAI42

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Vartotojų pasitenkinimo atrakcijų turizmu vertinimas Kaune
Diplominis darbas Vartotojų pasitenkinimo atrakcijų turizmu vertinimas Kaune

Darbo aktualumas: Paskutiniaisias metais Lietuvoje sparčiai vystosi atrakcijų turizmas. Atsiranda vis daugiau įvairių atrakcijų – [...]

Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui
Prezentacija Klaipėdos lauko rekreacijos išteklių vertinimas ir pasiūlymai turizmo produkto formavimui

Vienas iš svarbiausių miesto vizijos aspektų yra tai, jog miestas patogus ir malonus jo gyventojams [...]

Molėtų rajono turizmo išteklių vertinimas
Prezentacija Molėtų rajono turizmo išteklių vertinimas

žRajone yra 227 ežerai. žDidžiausi ežerai: Asveja (1015,1 ha, iš jų Molėtų rajone 444 ha), Stirniai [...]

Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai
Diplominis darbas Turizmo rinkos tarpininkų paslaugos ir jų reikšmę turizmo plėtrai

Pasaulyje šiandien turizmo klestėjimo ir plėtros laikas. Pasauliniame turizmo versle dirba dešimtys milijonų žmonių, o [...]

Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas
Referatas Atvykstamojo turizmo į Lietuvą skatinimas: naujų turistų pritraukimo ir skatinimo būdai bei priemonės, analizė ir vertinimas

Turizmas – be galo svarbi pasaulio ūkio šaka, daranti teigiamą poveikį ekonomikos augimui ir užimtumui.

Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose
Diplominis darbas Kaimo turizmo paslaugų lyginamoji analizė Utenos ir Molėtų rajonuose

Dėl ekonominės, socialinės ir politinės globalizacijos procesų įtakos turizmas tapo pirmaujančia ūkio šaka daugelyje valstybių.

Kelionių agentūrų veiklos analizė Vilniuje
Kursinis darbas Kelionių agentūrų veiklos analizė Vilniuje

         Temos aktualumas. Dabar, kai internetas yra visur ir visada, kai akimirksniu gali susirasti viską [...]

Kauno miesto kelionių agentūrų darbuotojų komunikacinių gebėjimų vertinimas
Diplominis darbas Kauno miesto kelionių agentūrų darbuotojų komunikacinių gebėjimų vertinimas

XXI amžius – aktyvių ir dinamiškų žmonių, sparčių globalizacijos procesų amžius. Komunikacija tampa vis aktualesnė [...]

Transporto teikiamų pervežimo paslaugų vertinimas
Kursinis darbas Transporto teikiamų pervežimo paslaugų vertinimas

Šiandieniniame gyvenime keičiasi transporto paslaugų vaidmuo ekonominiame ir socialiniame šalies vystymuisi. Efektyvi ekonominė šalies raida [...]

Kelionių agentūros „NOVATURAS“ teikiamų paslaugų paklausos analizė
Kursinis darbas Kelionių agentūros „NOVATURAS“ teikiamų paslaugų paklausos analizė

Darbo temos aktualumas. Turizmo plėtra turi didelę reikšmę socialinei ekonominei būklei gerinti. Plėtojant turizmo paslaugų [...]

Jėgos aitvarų rekreacijos paslaugų kokybės vertinimas
Diplominis darbas Jėgos aitvarų rekreacijos paslaugų kokybės vertinimas

Temos aktualumas. Pastaruoju metu pastebimas sistemingai didėjantis vartotojų susidomėjimas rekreacinėmis paslaugomis, kurios gali suteikti reikalingą [...]

Paklausa įvairioms laisvalaikio (turizmo industrijos) paslaugoms
Referatas Paklausa įvairioms laisvalaikio (turizmo industrijos) paslaugoms

Laisvalaikis, tai laisvas laikas nuo darbo, kai žmogus gali ilsėtis ar užsiimti savo mėgstama veikla.

Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas
Diplominis darbas Lietuvos studentų dalyvavimo sportiniame turizme skatinimas

Šiuo metu sportinis turizmas vystosi visoje Lietuvoje: statomos arenos, atidaromi nauji sporto ir aktyvaus laisvalaikio [...]

Tamsiojo turizmo vertinimas socialiniame tinkle
Diplominis darbas Tamsiojo turizmo vertinimas socialiniame tinkle "Youtube"

            Temos aktualumas. Turizmas visuomet buvo sparčiai besivystantis fenomenas, o masinė jo forma buvo viso [...]

Maitinimo paslaugų kokybės vertinimas Virkštininkų dvaro užeigoje
Referatas Maitinimo paslaugų kokybės vertinimas Virkštininkų dvaro užeigoje

Temos aktualumas: Paslaugų sritį galima pavadinti vienu iš sparčiausiai augančių ekonominių sektorių Lietuvoje. Ši tendencija [...]