Katalogas

Rodoma 1-15 iš 15 darbų
Rodoma 1-15 iš 15 darbų

Darbas su mažiau galimybių turinčiu jaunimu

Socialinis darbas Referatas 2018 m. jonoma
Referate pristatomas darbas su jaunimu - tai veikla, skirta sudaryti sąlygas jaunam žmogui įsitraukti į asmeninę, profesinę ir visuomeninę veiklą, jo kompetencijoms plėtoti...

Rūkymo paplitimas tarp suaugusiųjų

Socialinis darbas Tyrimas 2014 m. jonoma
Šio darbo tikslui ir uždaviniams įgyvendinti sudariau anketą iš 13 klausimų. Apklausą vykdžiau anketiniu būdu, atsitiktine tvarka, apklausdama respondentus x miesto gatvėse bei...

Socialinė pagalba šeimai, auginančiai neįgalų vaiką

Socialinis darbas Referatas 2016 m. jonoma
Šio darbo tikslas – išanalizuoti socialinės pagalbos šeimai, auginančiai neįgalų vaiką, galimybes Lietuvoje. Darbo uždaviniai: 1. Apibūdinti socialinę pagalbą šeimai, auginančiai neįgalų vaiką....

Poilsio laiko rūšys

Socialinis darbas Referatas 2014 m. jonoma
Šio darbo tikslas – išnagrinėti poilsio laiko rūšis, kurias reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas. Darbas gali būti naudojamas įvairių profesijų darbuotojų švietimui, supažindinimui...

Mokinio pedagoginė psichologinė charakteristika

Socialinis darbas Referatas 2016 m. jonoma
Šio darbo tikslas – geriau pažinti mokinio asmenybę, jo individualybę, išmokti rinkti elgesio faktus, tobulinti stebėjimo, pokalbio, natūralaus eksperimento ir kitų metodų taikymo...

Jaunimo nedarbas rajono savivaldybėje

Socialinis darbas Referatas 2019 m. jonoma
Referatas apie jaunimo nedarbo problemas provincijoje. Nors jaunimo nedarbo problemos ES sprendžiamos, pasitelkiant įvairias priemones bei programas, jaunimo nedarbo lygis kai kuriose ES...

Seksualinė prievarta prieš vaikus

Socialinis darbas Referatas 2015 m. jonoma
Šiame straipsnyje aptariamos seksualinės prievartos rūšys, požymiai, nurodoma, kaip atpažinti seksualinę prievartą prieš vaikus, patariama, kaip suteikti pagalbą nukentėjusiems vaikams, pateikiamas sąrašas organizacijų,...