Katalogas

Rodoma 1-15 iš 17 darbų
Rodoma 1-15 iš 17 darbų

X įmonės valdymo metodų analizė

Vadyba Kursinis darbas irmerna
Temos aktualumas. Kiekvienos naujos įmonės veikla ap¬ima materialinių vertybių, būtinų visuomenei, gamybą, paskirstymą ir vartojimą, sujungdama gamybos techninius bei technologinius elementus, žmonių gamybinius...

Postmodernizmas

Filosofija Referatas irmerna
Postmodernizmo sąvoka užima svarbią vietą šiandieniniame gyvenime, moksle, kultūroje, mene – beveik visose srityse. Priešdėlis “post” termine postmodernizmas skatina atkreipti dėmesį į to,...

Socialinio pedagogo kompiuterinis raštingumas

Informatika Referatas irmerna
Sparčiai gausėjant informacijos srautui, tobulėjant technikai bei technologijoms, didžiulę reikšmę įgyja žmonių gebėjimas ir kompetencija naudotis informacinių technologijų teikiamomis galimybėmis. Šiandieniniame pasaulyje jos...

Vidaus kontrolės sistema

Vadyba Referatas irmerna
Ilgą laiką buvo diskutuojama, tiek teoriniame lygmenyje, tiek ir praktiniame, (beje šios diskusijos vyksta ir šiandien) apie audito ir kontrolės sąvokų tapatumą ir...

Elektroninių parduotuvių kūrimas

Vadyba Verslo planas irmerna
Firma. UAB „E-Sprendimai”, Taikos g. 105, Vilnius 2009, Tel. ir faksas: (5) 112 112 112. Verslo sritis. Informacinės technologijos. Verslo elektroninėje erdvėje sprendimų...

Vadybos mokslo raida

Vadyba Referatas irmerna
Didesnę savo gyvenimo dalį esame vienos ar kitos organizacijos nariai. Kai kurių yra griežta ir formali struktūra, kitų – ne tokios aiškios struktūros....

Atsargų auditas

Finansai Referatas irmerna
Nuo XIXa. vidurio Europoje pradėjo steigtis daug įvairių akcinių bendrovių. Apsukriausi šių bendrovių vadovai, su pasamdytais buhalteriais sąmoningai apskaičiuodavo didesnius pelnus ir dividendus,...

Teisėjų ir advokatų profesinė etika

Teisė Diplominis darbas 2011 m. irmerna
Šiuo metu, kai stebime išaugusį dėmesį teismų vaidmeniui ir svarbai, kuri suvokiama kaip svarbiausias šalies institucijų demokratinio funkcionavimo garantas nacionaliniu, Europos ir tarptautiniu...

Priešmokyklinis ugdymas

Pedagogika Referatas irmerna
Šiandieninėje ikimokyklinio ugdymo sampratoje vienas svarbiausių aspektų yra vaiko brandinimas mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo koncepcijoje ir bendrojoje programoje išryškėja mintis, kad vaikai mokyklai brandinami...

Barokinio teatro ypatumų akcentai

Teatras Kursinis darbas 2011 m. irmerna
Literatūros kultūros ir meno istorijos epocha, prasidėjusi XVI a. vid. Italijoje bei Ispanijoje ir iš ten iki XVIII a. 4-ojo deš. plitusi po...

Darbo drausmės užtikrinimo priemonės

Vadyba Referatas 2008 m. irmerna
Kiekvienoje įmonėje, įstaigoje, organizacijoje darbdavys ir jo administracija turi sudaryti tinkamas organizacines ir ekonomines sąlygas normaliam darbuotojų darbui, laikytis darbo įstatymų, darbuotojų saugą...