Katalogas

Rodoma 1-6 iš 6 darbų
Rodoma 1-6 iš 6 darbų

Galilėjas Galilėjus

Mechanika Prezentacija 2011 m. kosmonaute69
Ši prezentacija rengta apie italų mokslininką, astronomą, mechaniką, fiziką, filosofą, moderniojo mokslo atstovą Galilėjo Galilėjų. Prezentacija rengta kolegijos studentui. Joje pateikta ir ką...

Lazerio išradimas ir panaudojimas

Mechanika Referatas 2011 m. kosmonaute69
Darbas rengtas Kauno technikos kolegijos studentui, technikos istorijos moduliui. Darbas apiformintas pagal kolegijos rašto darbų rengimo metodiką. Pateiktas literatūros sąrašas. Tekste pateiktos nuorodos...

Darbo vietos apšvieta

Mechanika Referatas 2012 m. kosmonaute69
Šis darbas rengtas Kauno technikos kolegijos studento, ergonomikos moduliui. Darbas suskirtstytas į 3 skyrius. darbo įvade pateiktas darbo tikslas, uždaviniai. Pirmame skyriuje pateikiama...

Logistikos centro „Technika“ duomenų bazė

Informatika Kursinis darbas 2009 m. kosmonaute69
Šis kursinis darbas rengtas Informacinių sistemų ir socialinės duomenų analizės moduliui. Ką sudomins praktinė dalis (pati DB) taip pat yra įkelta prie mano...

Administracinių teismų sistema Lietuvoje

Viešasis administravimas Referatas 2008 m. kosmonaute69
Referatas rengtas teisės įvado moduliui KTU. Jį sudaro 3 skyriai plius teisės pažeidimo sudėties analizė. Darbe pateikiamos nuorodos į literatūros šaltinius. Iš viso...

ES bendroji prekybos politika

Viešasis administravimas Prezentacija 2009 m. kosmonaute69
Prezentacijoje pateikiami darbo tikslai, uždaviniai. Po to analizuojamas kiekviena turinyje esanti tema. Pabaigoje pateikiama užduotis klausytojams, kadangi taip buvo suformuluota užduotis. Prezentacija rengta...