Katalogas

Rodoma 1-14 iš 14 darbų
Rodoma 1-14 iš 14 darbų

Rezultato apvalinimas ir skaičiaus π radimas

Fizika Laboratorinis darbas 2012 m. ddaarriiuuss
1. Darbo užduotis: Matuojant apskritimo formos kūno matmenis, rasti skaičių π ir užrašyti jį suapvalinant. 2. Priemonės: apskritimo formos bandinys, matavimo juosta, slankmatis....

Tolygiai greitėjančio kūno pagreičio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
1. Darbo tikslai Apskaičiuoti pagreitį, kuriuo rieda rutuliukas Galilėjaus loveliu. Tikslumo ir praktinių įgūdžių ugdymas. 2. Darbo priemonės Stovas, lovelis, metalinis rutuliukas, liniuotė,...

Laidininko savitosios varžos matavimas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
1. Tikslas: a) Apskaičiuoti nežinomos vielos medžiagos savitąją varžą. b) Praktinių įgūdžių ugdymas. c) Apskaičiuoti rezultato nuokrypį. 2. Priemonės: nuolatinės srovės šaltinis, voltmetras,...

Stiklo lūžio rodiklio nustatymas

Fizika Laboratorinis darbas ddaarriiuuss
Darbo tikslai: 1. Remiantis šviesos lūžimo dėsniais nustatyti stiklo lūžio rodiklį ir patikrinti lūžio dėsnį, esant skirtingiems kritimo kampams. 2. Nubraižytibrėžinius. 3. Loginio...

Darbo saugos bei sveikatos nuostatų nesilaikymo padariniai

Sauga Referatas 2013 m. ddaarriiuuss
Darbo sauga - įvairių priemonių (teisinių, socialinių-ekonominių, techninių, higieninių ir organizacinių) sistema, užtikrinanti darbuotojų sveikatą ir darbingumą gamybos procese. Tai pirmaeilės svarbos klausimas,...

Ergonomikos ir kitų mokslo šakų sąsajos

Sauga Referatas 2013 m. ddaarriiuuss
Temos aktualumas. Žmonija visą laiką stengėsi pasidaryti kuo geresnių įrankių ir juos efektyviau naudoti. Tobulėjant gamybai, techninėms priemonėms ir technologiniams procesams, žmogaus ir...

Ko reikia norint būti laimingu?

Filosofija Rašinys ddaarriiuuss
Laimė – kiekvieno žmogaus siekis, gyvenimo tikslas. Žmogus kuo daugiau gauna, tuo daugiau jam reikia. Mes labai dažnai vieni kitiems linkim laimės, o...

Braižytuvai

Elektronika Referatas 2013 m. ddaarriiuuss
Braižytuvai (iš graikų. γράφω), braižytuvai - automatinio piešimo tikslaus brėžinio, diagramos, sudėtingų brėžinių, žemėlapiai ir kiti grafinio informacijos apie popieriaus dydžio iki prietaisas...