Katalogas

Rodoma 1-10 iš 10 darbų
Rodoma 1-10 iš 10 darbų

Hermeneutinė kritika ir jos atstovai

Literatūra Referatas 2004 m. danutxxx
Šiuolaikinėje literatūros kritikoje esama daugybės meno kūrinio skaitymo ir supratimo metodologijų. Viena iš jų yra hermeneutika. Šiame darbe bandoma apibrėžti, kas yra hermeneutika,...

Neokatališkoji literatūros kritika Lietuvoje

Literatūra Referatas danutxxx
Šio darbo tema “Neokatalikiškoji literatūros kritika Lietuvoje”. Darbo tikslas ¬– aptarti neokatalikiškąją literatūros kritiką Lietuvoje. Uždaviniai - išsiaiškinti neokatalikiškosios literatūros kritikos sąvoką, nustatyti...

Mirties samprata XVI-XVII a. literatūroje

Literatūra Referatas danutxxx
Šio darbo tema Mirties samprata XVI-XVII amžiaus kūryboje. Darbe apsiribojama tik minėto laikotarpio poemomis bei vienu romanu, nes mirties samprata gedulingoje poezijoje jau...

Cogito samprata pagal P.Ricoeurą

Filosofija Rašinys danutxxx
Nagrinėdami P.Ricoeuro straipsnį „Heideggeris ir subjekto klausimas“ knygoje Egzistencija ir hermeneutika. Interpretacijų konfliktas (Vilnius, 2001, p.96-110) galime rekonstruoti filosofo cogito sampratą. Minėtame straipsnyje...

J.Derrida yra prancūzų poststruktūralistas, dekonstruktyvistinės teorijos bei jos sąvokų (pvz., dekonstrukcija, pėdsakas, differance ir kt.) įtvirtintojas. Iš pradžių jo idėjos susilaukė atgarsio kai kuriuose JAV universitetuose (Derrida dekonstruktyvizmas paskatino susikurti savitą literatūrologinę

Filosofija Rašinys danutxxx
J.Derrida yra prancūzų poststruktūralistas, dekonstruktyvistinės teorijos bei jos sąvokų (pvz., dekonstrukcija, pėdsakas, differance ir kt.) įtvirtintojas. Iš pradžių jo idėjos susilaukė atgarsio kai...