Katalogas

Rodoma 1-15 iš 18 darbų
Rodoma 1-15 iš 18 darbų

Visuomeninės organizacijos ir jų rūšys

Viešasis administravimas Kursinis darbas 2004 m. show-off
Dėl sąvokos „visuomeninė organizacija" konstitucinės teisės moksle nėra vieningos nuomonės. Šios sąvokos vartojimas dažnai priklauso nuo to, kokių kriterijų laikosi teisininkai, klasifikuodami visuomeninius...

Konstitucijos samprata

Politologija Kursinis darbas show-off
Lietuvos nūdienos teisinėje literatūroje bene madingiausia tema – nacionalinės teisės harmonizacija su Europos Sąjungos teise, europinių teisinių standartų įtvirtinimas įvairiose teisinio gyvenimo srityse....

Lietuvos Respublikos konstitucinės teisės šaltiniai

Teisė Kursinis darbas 2003 m. show-off
Konstitucinė teisė pati savaime yra sudėtingas, neeilinis, išskirtinis reiškinys teisėje. Pagal savo normų prigimtį konstitucinė teisė, būdama kiekvienos šalies teisinės sistemos branduoliu, yra...

Lietuvos valstybės konstitucijų ypatumai

Teisė Referatas show-off
Kiekvienam piliečiui teisė suprantama visų pirma kaip atitinkama tvarka visuomenėje, kurią, visuomenė pati nustato, palaiko ir apsaugo jos funkcionavimą.Konstitucinė teisė-tai valstybės aukščiausios galios...

LR Prezidento kompetencija ir įgaliojimai

Teisė Kursinis darbas show-off
Valstybei reikia atsakingo asmens, užtikrinančios konstitucinę tvarką, garantuojančio valstybinės valdžios tęstinumą ir stabilumų, aukščiausiu lygiu atstovaujančio tarptautiniams santykiams. Tokias funkcijas vykdo valstybės vadovas,...

Pilietybės suteikimas išimties tvarka

Politologija Kursinis darbas show-off
Lietuvos Respublikos pilietybės klausimai bei pati pilietybės problema pradėta nagrinėti XX amžiaus pradžioje, 1918 m. vasario 16 d., atkūrus Nepriklausomybę. Vėliau šis procesas...

Valdžių padalijimo principas

Politologija Referatas show-off
Vienas pagrindinių pilietinės visuomenės tikslų yra apsaugoti ir garantuoti žmogaus teises. Tauta, budama suvereniteto šaltinis, savo piliečių valia kuria konstitucijas, kuriose įtvirtinamos žmogaus...

Valstybės formos samprata ir jų įvairovė

Politologija Kursinis darbas show-off
Susidūrus su valstybės formos samprata kaip tokios samprata, pirmiausia iškyla aibė klausimų, ir tai yra natūralu. Dažnai teisinėje literatūroje, kuri imasi šios problemos...

Seimo nario konstitucinis statusas

Teisė Referatas 2004 m. show-off
“Seimo nario, kaip Tautos atstovo, statusas yra ypatingas” – tokį teiginį dažnai galima sutikti tiek doktrinoje, tiek Konstitucinio teismo praktikoje. Seimo nario –...