Katalogas

Rodoma 16-30 iš 85 darbų
Rodoma 16-30 iš 85 darbų

Šokolado "Karūna" prekės gyvavimo ciklas

Rinkodara Kursinis darbas guoba
Šiuolaikinėje rinkoje tikrai gausu įvairių prekių ir paslaugų. Bet augantis vartotojų apetitas, dideliu greičiu besivystanti technologinė pažanga ir auganti konkurencija vis sparčiau skatina...

AB "Kaišiadorių paukštynas" marketingo tyrimas

Rinkodara Kursinis darbas 2011 m. guoba
Marketingo tyrimai - tai marketingo sprendimams reikalingos informacijos paieška, rinkimas, apdorojimasir interpretavimas.Marketingo tyrimų svarbiausioji funkcija yra teikti marketingo sprendimų priėmimui reikalingą informaciją.Atliekant marketingo...

Įmonės "Padvaiskas ir ko" vartotojų segmentavimas

Rinkodara Referatas 2011 m. guoba
Marketinge, orientuojantis į pirkėjo poreikius, labai svarbus yra rinkos segmentavimas. Jis svarbus ne tik pradedant prekių, atitinkančių būtent tos kategorijos pirkėjų poreikius, gamybą,...

UAB "Sanitas" finansų analizė

Finansai Kursinis darbas 2009 m. guoba
Tam, kad įmonė būtų valdoma efektyviai, būtina laiku gauti patikimą informaciją apie įmonės vykdomą veiklą. Įmonės valdymui būtina ne tik visa informacija išreikšta...

Kontrolingo sistemos diegimas įmonėje

Vadyba Kursinis darbas 2009 m. guoba
Didėjanti konkurencija, vidinės ir išorinės aplinkos nestabilumas, įtakojantis įmonėje vykstančių procesų valdymo sudėtingumą, poreikis gauti savalaikę, tikslią ir išsamią informaciją, reikalingą valdymo sprendimams...

Obligacijų rūšys, vertė, pelningumas ir rizika

Finansai Kursinis darbas 2011 m. guoba
Obligacijos – tai vertybiniai popieriai, pagal kuriuos jų emitentas tampa skolos vertybinių popierių savininko skolininku ir prisiima isipareigojimus iš anksto nustatytais terminais išmokėti...

UAB "Sanitas" antikrizinis valdymas

Vadyba Diplominis darbas 2011 m. guoba
Kiekviena įmonė sprendžia daugelį ūkinės veiklos uždavinių. Nesugebėjimas jų atlikti ar nekokybiškas atlikimas stumia įmonę prie krizinės situacijos. Besikeičiančioje įmonėje visada yra galimybė...

Asmeninis marketingas darbo rinkoje

Rinkodara Diplominis darbas 2008 m. guoba
Darbo rinka šiais laikais sparčiai kinta, o senos sąvokos apie karjerą užleidžia vietą radikaliai naujoms mintims. Žmonės renkasi karjerą arba pasuka kitu karjeros...

Kirpimo paslaugų kokybės vertinimas UAB "X"

Vadyba Diplominis darbas 2008 m. guoba
Išsivysčiusiose šalyse paslaugų teikimas tapo vyraujančia ekonominės veiklos rūšimi, o paslaugų sfera yra viena perspektyviausių ir labiausiai besiplėtojančių ūkio sferų. Sparti paslaugų sferos...

ES kokybės politika

Ekonomika Referatas 2008 m. guoba
Stiprėjanti konkurencija paskatino Europos pirmaujančių valstybių vyriausybes ir kompanijas susimąstyti apie produkcijos kokybę. Pripažindamos, jog prekių pasiūla pradėjo nevaldomai augti, Europos pramonės ir...

Tarpusavio santykių formavimas bendrojo lavinimo mokykloje

Pedagogika Diplominis darbas guoba
Temos aktualumas. XXI amžius vadinamas tarpusavio santykių krizių amžiumi. Žmonės jaučiasi atstumti, lyg nevisaverčiai, antrarūšiai asmenys, išgyvena nusivylimą, dvasinį nuogumą, pasaulis tampa desakralizuotas....