Katalogas

Rodoma 1-15 iš 19 darbų
Rodoma 1-15 iš 19 darbų

Kirchhofo dėsnių taikymas

Fizika Laboratorinis darbas crettive
Užduotis: Eksperimentiškai ištirti daugiakontūrinę schemą; Įsitikinti Kirchhofo dėsnių teisingumu. Prietaisai: Nuolatinės srovės šaltiniai: 4,5 V – 1 vnt. 30 V –...

Nuoseklusis ir lygiagretusis elementų jungimas

Elektronika Laboratorinis darbas crettive
Darbo tikslas: Susipažinti su elektros grandinės elementų jungimo būdais Eksperimentiškai patikrinti Omo, Kirchhofo dėsnius bei galių balansą Antras būdas Užduotis: ...

Imtuvų jungimo būdai ir kirchhofo dėsniai

Fizika Laboratorinis darbas crettive
Užduotis Eksperimentiškai ištirti nuoseklųjį varžų jungimą ir antrą Kirchhofo dėsnį Eksperimentiškai ištirti lygiagretųjį varžų jungimą ir pirmą Kirchhofo dėsnį. Įrenginiai: matavimo...

Magnetinis laukas

Fizika Prezentacija crettive
Visos medžiagos turi vienokių ar kitokių magnetinių savybių. Jas lemia atomų ir molekulių sudėtį įeinančių elementariųjų dalelių savybės. Didžiausios įtakos turi elektronų megnetinės...

Radijas

Fizika Prezentacija 2016 m. crettive
Radijo banga – elektromagnetinė banga, kurios dažnis 3-109Hz, o ilgis 0,3-108m.

Aeruojamos smėliagaudės

Ekologija Prezentacija crettive
Smėliagaudė – įrenginys smėliui ir panašioms mineralinėms medžiagoms nuo nuotekų atskirti.

Žmogaus įtaka gamtai

Ekologija Prezentacija crettive
Žmonių populiacija ir pramonės plėtra Oro švarumo problemos Globaliniai pakitimai : Šiltnamio reiškinys Rūgštieji lietūs Smogas Paviršiniai, požeminiai...

Dviaukščiai nusodintuvai

Ekologija Prezentacija crettive
Dviaukščiai nusodintuvai – tai 1906 m. Karlo Imhofo Vokietijoje sukurtas mechaninio valymo įrenginys, naudojantis gravitacinio sėsdinimo principą.Šiuo metu šis valymo įrenginys nėra...

Nutekamieji vandenys

Ekologija Prezentacija crettive
Nuotekos Namų ūkyje ar gamyboje vartotas, gamyboje atsiradęs nereikalingas arba teritorijos paviršiumi, stogais ir pan. tekėjęs (lietaus, polaidžio, gatvių plovimo) vanduo.

Dujų šalinimas iš vandens. Vandens aeravimas

Inžinerija Prezentacija crettive
Gamtiniame vandenyje visada yra tam tikras kiekis ištirpusių dujų, trukdančių paruošti norimos kokybės vandenį. Dujos patenka į vandenį iš atmosferos (azotas, deguonis,...

Biologinės įvairovės apsaugos sistema Lietuvoje

Ekologija Prezentacija crettive
Darbo tikslas Išanalizuoti Lietuvos biologinės įvairovės apsaugos sistemą, šios sistemos tikslus.Aptarti dabartinę biologinės įvairovės būklę, didžiausią įtaką biologinei įvairovei turinčias veiklos sritis.

Kreivinės tipo nusodintuvai (lamellos)

Ekologija Prezentacija crettive
Kreivinės tipo nusodintuvuose (separatoriuose) yra nuožulnios nusodinimo plokštės arba vamzdžiai, paprastai sudarantys priešingų krypčių tėkmių sistemą, kurioje nuotekos teka iš apačios į viršų,...