Katalogas

Rodoma 16-27 iš 27 darbų
Rodoma 16-27 iš 27 darbų

Lengvo petinio drabužio bazinė konstrukcija

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Šiame darbe pagal techninį eskizą yra sudaromas lengvo petinio drabužio bazinis brėžinys, pateikta skaičiavimo metodika (pačio brėžinio nėra).

Moteriškų marškinių konstravimas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Darbe pateikiama moteriškų klasikinių marškinių bazinė ir modelinė konstrukcijos pagal Winifred Aldrich metodiką. Taip pat, pateikiami konstrukcijų atkarpų skaičiavimo pavyzdys.

Sijonų konstravimas ir modeliavimas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Darbe pateikiamas laboratorinio darbo aprašymas, kuriame pateikiamį įvairūs sijonų konstravimo būdai bei jų konstrukcijų sudarymai.

Audinių sandaros rodiklių nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Darbo tikslas yr išnagrinėti audinio sandaros rodiklių nustatymo metodiką, bandinių paruošimo, skirto audinio tempimo ir plėšimo bandymams, principus bei paruošti bandinius, nustatyti nurodytų...

Audinių siūlų paslankumo nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Šio laboratorinio darbo metu susipažinta su prietaiso PT-2 veikimo principu ir išmokta naudotis šiuo prietaisu. Taip pat, nustatyta dviejų skirtingų pamušalinių audinių siūlų...

Siuvimo siūlų ilginio tankio nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Šio laboratorinio darbo tikslas - išnagrinėti siūlų ilginio tankio nustatymo metodiką ir nustatyti nurodytų siūlų rodiklius: siūlų vijų skaičius, siūlų masė, svėrimo tikslumo...

Siuvimo siūlų sukrumo ir susukros nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Šio darbo tikslas išmokti naudotis sukromačiu, susipažinti su siūlų sukrumo nustatymo metodais. Pagal pateiktą teoriją yra nustatomi skirtingų siūlų sukrumo rodikliai dviejų tipų...

Siuvinių medžiagų atsparumui dildymui nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Laboratorinio darbo tikslas išnagrinėti ir susipažinti siuvinių medžiagų atsparumo dildymui rodiklių nustatymo metodiką bei nustatyti siuvinių medžiagų atsparumo dildymui rodiklius: vidutinis patvarumo logoritmas,...

Siuvinių medžiagų kritumo nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Laboratorinio darbo tikslai: Susipažinti su siuvinių medžiagų kritumo nustatymo būdais; apskaičiuoto kritumo koeficientą pagal empirinę G. Kapelevičiaus formulę. Nustatyti nurodytų medžiagų vienaašį kritumą...

Siuvinių medžiagų laidumo orui nustatymas

Dizainas ir technologijos Laboratorinis darbas 2012 m. vienintele
Darbo tikslas yra išmokti naudotis laidomačiu ir nustatyti pateiktų medžiagų laidumo orui koeficientą bei laidumo orui priklausomybę nuo oro slėgių skirtumo. Apskaičiuoti šie...