Katalogas

Rodoma 1-15 iš 24 darbų
Rodoma 1-15 iš 24 darbų

Transportas ir aplinka

Rinkodara Prezentacija 2013 m. ausra1590
Transportas ir aplinka prezentacija. Rašoma apie transportą ir aplinką. Iškeliamas darbo tikslas, darbo uždaviniai ,apibendrinama iškeliant išvadas ,bei pateikiama literatūra.

Atmosferos oro užterštumo būklė Lietuvoje

Ekologija Referatas 2013 m. ausra1590
ATMOSFEROS ORO UŽTERŠTUMO BŪKLĖ LIETUVOJE Rašto darbas Į šį darbą yra įtraukimas įvadas, kurs apibūdina temos aktualumą. Iškeliamas darbo tikslas, uždaviniai ,aprašomos išvados...

Civilinio proceso teisės konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
Civilinio proceso teisė – tai procesinė teisės šaka. Jos normos reguliuoja santykius, kurieatsiranda teismams nagrinėjant bylas, kylančias iš civilinių, darbo, šeimos, intelektinės nuosavybės, ...

Civilinio proceso konspektas

Teisė Konspektas 2013 m. ausra1590
I tema. Civilinio proceso teisės samprata, dalykas ir metodas 1.1. Civilinis procesas: kitos subjektnių teisių ir interesų gynimo bei ginčo sprendimo formos ...

ECB ir EIB panašumai ir skirtumai

Teisė Prezentacija 2013 m. ausra1590
ECB ir EIB panašumai ir skirtumai. Šioje prezintacijoje yra iškeliamas darbo tikslas,darbo uždaviniai bei pateikiamos išvados bei literatūros sąrašas.

Garantija ir jos rūšys

Teisė Prezentacija 2013 m. ausra1590
Garantija ir jos rūšys. Ši prezentacija atskleidžia garantijos sampratą, garantijos rūšis, pabaigą, jos ribas.

Ginčo sprendimo būdai

Teisė Prezentacija 2013 m. ausra1590
Ginčo sprendimo būdai. Šiame darbe atskleidžiama šio darbo tikslas,iškeliami darbo uždaviniai, apibūdinami ginčo sprendimo būdai ,pateikiamos išvados bei literatūros sąrašas.

Netesybos samprata

Teisė Prezentacija 2014 m. ausra1590
šiame darbe apibūdinama netesybos samprata, teisinė prigimtis, nustatymo būdai, netesybų rūšys, netesybų forma, įvykdymas, teismų praktika, šaltiniai.

Išieškotojų teisių gynimas vykdymo procese

Teisė Diplominis darbas 2015 m. ausra1590
Temos aktualumas Vykdymo procesas – tai teisės normų reguliuojama teismo ar valstybės suteiktus valdingus įgalinimus turinčių subjektų, vykdymo proceso šalių ir kitų asmenų...

Prievolių vykdymas

Teisė Prezentacija 2013 m. ausra1590
Prievolių vykdymas. Šioje prezintacijoje išsiaiškinsime prievolių samprata, jos principus, sužinosime prievolių subjektus ir objektus.

Prievolių teisė

Teisė Prezentacija 2013 m. ausra1590
Prievolių teisė ,samprata, prievolių teisių pagrindai, prievolių teisių rūšys, pateikimas literatūros sąrašas.