Katalogas

Rodoma 1-10 iš 10 darbų
Rodoma 1-10 iš 10 darbų

Organizacijų bendrieji bruožai

Vadyba Referatas dalia123
Žmonės jau gilioje senovėje suprato, kad susitelkę gali atlikti tokius darbus, kokių vienas žmogus nepajėgtų padaryti. Jie suprato ir tai, kad jų pastangos...

Neginčijami sandoriai

Teisė Referatas dalia123
Teisės teorijoje pripažįstama, kad esminis sutarties požymis ir jos galiojimo sąlyga yra šalių susitarimas. Šiuolaikinėje sutarčių teisėje pirmenybė teikiama konsensualizmo principui (lot. consensus...

Vartotojų teisių gynimas Lietuvoje

Teisė Referatas 2009 m. dalia123
Temos aktualumas. Vartotojų teisių gynimas yra viena iš svarbiausių valstybės ekonominės ir socialinės politikos sričių. Tinkamas vartotojų teisių apsaugos lygis – viena iš...

Valdzių padalijimo principai

Viešasis administravimas Referatas dalia123
Darbo aktualumas ir problematika. Valdžių padalijimo problematika yra reikšminga ir šių dienų Lietuvos konstitucionalizmo raidai, nes kaip tik šiuo metu yra gana daug...

Emigracija ir jos įtaka Lietuvos darbo rinkai

Ekonomika Referatas 2009 m. dalia123
Pastaruoju metu visuomenėje emigracija dažnai laikoma didžiausia nekarine grėsme Lietuvai – jos demografinei plėtrai, ūkio augimui ir kultūrinio savitumo išsaugojimui. Kaip...

ES darnaus vystymosi politika

Viešasis administravimas Referatas 2009 m. dalia123
Europos Sąjunga yra neabejotina darnaus vystymosi lyderė. Bendros Europos Sąjungos darnaus vystymosi nuostatos oficialiai buvo suformuluotos Europos Bendrijos politikos ir veiksmų, susijusių su...