Tyrimai

Rodoma 346-360 iš 383 darbų
Rodoma 346-360 iš 383 darbų

Nepilnamečių nusikalstamumo tyrimas pagal lytį

Sociologija Tyrimas 2010 m. linutiaaa
Šiuo darbu siekiama išsiaiškinti nepilnamečių nusikalstamumo skaičiaus kitimą, apskaičiuoti įvairius statistinius rodiklius bei juos interpretuoti. Duomenys imami iš Lietuvos statistikos departamento prie LRV...

Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo tyrimas

Viešasis administravimas Tyrimas 2011 m. giedrese
Sveikatos priežiūros įstaigų prieinamumo gerinimas yra vienas svarbiausių sveikatos politikos tikslų. Šis tikslas dar gali būti pavadintas sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumu, t.y. tam...

Lojalumo programos analizė

Vadyba Tyrimas 2011 m. giedrese
Darbe pristatoma "lojalumo" samprata ir svarba. Kartu pristatomas "Camelia" vaistinių tinklas bei jų lojalumo programa ir šios programos analizė.

Įmonių grupės

Finansai Tyrimas 2012 m. morena
Šiame darbe atlikta Nasdaq OMX biržoje kontroliuojamos įmonės akcinės bendrovės Įmonių grupė „ALITA“ vertės pokyčių bei juos įtakojančių veiksnių analizė: Įvertinta įmonės nuosavo...

Religijos sociologiniai tyrimai Lietuvos konstekste

Sociologija Tyrimas 2011 m. stella
Lietuvos visuomenėje egzistuoja visa kolekcija religinių tikėjimų-definicija. Religinės bendruomenės tarpusavyje susijusios superordinacijos ir subordinacijos ryšiais – socialinė stratifikacija. Lietuvos visuomenėje religinės bendruomenės turi...

Smurtas animacijoje

Sociologija Tyrimas 2009 m. jusala
Tyrimo dalykas: Smurto scenos animaciniuose serialuose transliuojamuose per pagrindines Lietuvos televizijas. Hipotezės: 1. Bent trečdalį dienos Lietuvos televizijos transliuoja animacinius serialus. 2. Pusėje...