Katalogas

Rodoma 61-75 iš 227 darbų
Rodoma 61-75 iš 227 darbų

Pedagoginio asistavimo praktikos ataskaita

Pedagogika Praktikos ataskaita 2014 m. mokytoja
Darbas įvertintas 10. Tai pirmoji praktikos ataskaita. Kurioje aprašoma mokyklos aplinka, dalyko mokytojo veiklos pažinimas, žodžiu mokyklos dokumentų analizė. Stebėtų pamokų analizė, jų...

Pedagogika ir kultūra prezentacija

Pedagogika Prezentacija mokytoja
Uždaviniai: 1.Pristatyti pedagoginės kultūros pradininkus Lietuvoje; 2.Aptarti kultūrą, kaip procesą; 3.Susipažinti, kokios yra mokymo kultūros; Pristatyti, kas sieja kultūrą ir...

Tarptautinis auklėjimas pagal Šalkauską

Pedagogika Referatas 2009 m. morena
Globalizacija, tarptautinio verslo kūrimas, nauji šalių sienų rėžimo susitarimai, tarptautinis bendradarbiavimas – visi šie vyksmai ypač svarbūs kalbant apie tarptautinį auklėjimą. Šiandieną tarptautinis...

Mokinio charakteristika

Pedagogika Praktikos ataskaita aurora
Pasirinkau stebėti savo auklėtinį, 5m1 klasės mokinį Gediminą Sakalą, gimusį 1997 12 14. Šis berniukas mokosi labai gerai, jo žodynas turtingas, bendros žinios...

Vaikų konfliktai

Pedagogika Referatas ellita
Darželyje vaikai mokosi mąstyti, savarankiškai nuspręsti, toleruoti nuomonių įvairovę, bendradarbiauti su kitais, gerbti kitų teises ir daugelio kitų dalykų. Stebint vaikų bendravimą, jų...

Šeimos ir teisės problemos LDK

Pedagogika Referatas 2013 m. Žanelija
Šeimos ir teisės problemos LDK. Išsamus referatas, įvertintas puikiai, gali būti panaudotas kursinio darbo pagrindui.

Gabių vaikų ugdymas

Pedagogika Referatas wanillius
Pasaulio vystymosi istorija liudija, kad gabių žmonių veikla gali daryti lemtingą įtaką tautos ar net civilizacijos raidai, jos pažangai. Daugelis tėčių ir mamų...

Vaikų mitybos ypatumai įvairiais amžiaus tarpsniais

Pedagogika Referatas wanillius
Vaiko mityba, atitinkanti fiziologinius organizmo poreikius, grindžiama sveikos mitybos principais ir pagrindinėmis taisyklėmis bei sveikos mitybos piramidės rekomendacijomis, mitybos režimo laikymusi – yra...

Antramečiavimas

Pedagogika Rašinys 2013 m. grelija
Vienas iš pagrindinių švietimo tikslų išugdyti atsakingą, savarankišką, visapusišką asmenybę, kuri sugebėtų sėkmingai prisitaikyti ir konkuruoti nuolat kintančiame pasaulyje, kuri būtų pasirengusi aktyviai...

Priešmokyklinis ugdymas

Pedagogika Referatas irmerna
Šiandieninėje ikimokyklinio ugdymo sampratoje vienas svarbiausių aspektų yra vaiko brandinimas mokyklai. Priešmokyklinio ugdymo koncepcijoje ir bendrojoje programoje išryškėja mintis, kad vaikai mokyklai brandinami...