Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Socialinių mokslų tyrimų metodologija

0 atsiliepimų
Autorius:

Plačiąja prasme metodologiją galima apibrėžti kaip bendriausius pažinimo principus, ji nagrinėja mokslinio pažinimo procesą ir jo principus bei mokslinio tyrimo metodus ir techniką. Socialiniuose moksluose naudojama siekiant gauti mokslinės informacijos apie visuomenėje vykstančius procesus, nustatant jų dėsningumus bei juos sąlygojančius veiksnius. Socialinių tyrimų, kurie yra orientuoti į žmogų, žmonių grupę, objektu gali būti žmogaus elgesys, gyvenimo būdas ir pan.. Todėl kalbant apie socialinių tyrinėjimų tikslus išskiriamos tokios esminės jų kryptys, kaip noras suprasti socialinę realybę bei jos rėmuose nustatyti atskirų individų ar grupių elgsenos ypatumus. Ir nors socialiniai mokslai neatskleidžia galutinės tiesos, tačiau vis dėlto jie padeda suvokti mus supantį pasaulį, pateikdami socialinių formų, kuriomis žmogus save apsupo, paaiškinimą. Ir vis tik, nežiūrint to, jog socialiniai mokslai betarpiškai nepretenduoja į formalizuotų dėsnių atradimus, tačiau būtent dėl jų specifiškumo neretai jie mokslinės bendrijos diskutuojami, ir visų pirma tyrimo duomenų moksliškumo (jų mokslinės vertės) kontekste. Pažymėtina, kad metodologijos sąvoka įvairių autorių aiškinama nevienodai. Pasak J. Leonavičiaus (1993), metodologija yra: 1) mokslas, aiškinantis mokslinio tyrimo metodus, bendrų mokslo metodų teoriją; 2) tikrovės pažinimo teorija, tirianti mokslinio mąstymo būdą bei principus (p.129). K. Kardelis (1997) metodologiją apibrežia kaip teoriją, kuri nagrinėja: mokslinio pažinimo procesą (bendroji metodologija), jo principus (bendramokslinė metodologija), mokslinio tyrimo metodus ir techniką (mokslo krypties metodologija) (p. 54 - 55). Taigi pasirinkti tyrimo metodologiją nėra lengva, nes jos supratimas ir taikymas gali būti įvairus.

Darbo tipas:
Apimtis:
4326 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties
Tyrimas Sveikatos psichologijos tyrimų metodologija. Subjektyvių sveikatos vertinimų ypatumai priklausomai nuo lyties

Subjektyvus sveikatos vertinimas laikomas patikima bendrosios sveikatos vertinimo priemone, kuris taip pat stipriai siejasi su [...]

Tyrimų metodologija
Tyrimas Tyrimų metodologija

Temos aktualumas. Socialinis pedagogas, naudodamasis socialinės komunikacijos metodais ir mechanizmais, valdydamas pozityviosios socializacijos procesus, kasdien [...]

Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas
Tyrimas Rinkimų technologijos Lietuvoje. Dabartis ir ateitis. Socialinių tyrimų tiriamasis projektas

Darbo tema. Naujų balsavimo technologijų perspektyvos Lietuvoje. Tyrimo problemos pristatymas. Lietuva demokratinės valstybės keliu eina jau [...]

Pirminės empirinės socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologiniai principai
Kursinis darbas Pirminės empirinės socialinės informacijos patikimumo užtikrinimo metodologiniai principai

Norint geriau pažinti socialinius reiškinius ir visapusiai objektyviai juos suprasti, būtina kompleksiškai juos tirti ir [...]

Kaimo socialinių tyrimų praktikos ataskaita
Praktikos ataskaita Kaimo socialinių tyrimų praktikos ataskaita

Pagal pirmos praktikos dalies gautą užduotį reikėjo ištirti socialinę padėtį  pasirinktoje seniūnijoje. Tyrimo metu buvo [...]

Instancijos, padedančios socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę atlikusiems asmenims
Referatas Instancijos, padedančios socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę atlikusiems asmenims

Namų darbo užduotis: pateikti sąvokas ir aprašyti Instancijas, kurios padeda socialiai adaptuotis laisvės atėmimo bausmę [...]

Socialinė gerovė
Rašinys Socialinė gerovė

Referatas - rašinys vaikų socialinės gerovės tema. [...]

Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link
Diplominis darbas Socialinė parama socialinės rizikos šeimoms: nuo priklausomybės įgalinimo link

Tyrimo praktinis aktualumas. Socialinės rizikos šeimos ir jose kylančios problemos yra vienos iš didžiausių ir [...]

Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė
Diplominis darbas Socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijų analizė

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti socialinio darbuotojo, teikiančio socialines paslaugas sveikatos priežiūros įstaigoje, funkcijas ir jų vykdymo [...]

Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė
Referatas Žmogaus socialinės raidos namų darbas:Mergina neturinti kur gyventi su vaiku Vilniaus rajone. Mergina turi 1 lygio invalidumą, tėvas geria, mama bedarbė

Pastaraisiais metais tiek Lietuva, tiek daugelis kitų Europos ir tolimesnių valstybių susiduria su tokiomis problemomis [...]

Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre
Diplominis darbas Socialinių darbuotojų patirtys teikiant socialines paslaugas vaikų dienos centre

Šeima, socialinių įgūdžių ugdymo kontekste, pagrindinis socializacijos veiksnys, kurio dėka vaikas įgyja esminių socialinių žinių [...]

Savanoriška veikla kaip mokslinių tyrimų objektas
Kursinis darbas Savanoriška veikla kaip mokslinių tyrimų objektas

Savanorystė pasaulyje – nenaujas reiškinys; priešingai – ji turi itin senas ir gilias istorines šaknis.

Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų
Kursinis darbas Socialinio pedagogo veikla dirbant su vaikais iš socialinės rizikos šeimų

Darbo aktualumas. Sudėtinga šalies socialinė bei ekonominė padėtis sąlygoja sunkią socialinę šeimų ir jose gyvenančių [...]

Pažintinė politikos mokslų praktika Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento parlamentizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriuje
Praktikos ataskaita Pažintinė politikos mokslų praktika Seimo kanceliarijos komunikacijos departamento parlamentizmo istorijos ir atminimo įamžinimo skyriuje

Pažintinę politikos mokslų praktiką atlikau Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Komunikacijos departamento, Parlamentarizmo istorijos ir atminimo [...]

Tyrimų metodologija - GMO tyrimas
Tyrimas Tyrimų metodologija - GMO tyrimas

Per paskutinius kelis dešimtmečius sparčiai vystėsi genetinė inžinerija ir biotechnologija, kas sudarė sąlygas išspręsti įvairias [...]