Menai / Architektūra

Kraštovaizdžio vertybių apsaugos konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

1. Įvadas. 1.1 Kraštovaizdžio vertybių samprata ir apsaugos problemos.

KRAŠTOVAIZDIS - tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvūnų organizmų) ir/ar antropogeninių (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys. Kraštovaizdžio tipai: gamtinis; kaimiškasis; miestiškasis; kultūrinis; funkcinis. Nykstančios kraštovaizdžio vertybės paskelbtos saugomomis.

Pagal gamtos ir kultūros paveldo elementų ypatumus saugomi kraštovaizdžio objektai skirstomi į: gamtinius, kultūrinius, kompleksinius.

 • Saugomi gamtinio kraštovaizdžio objektai: 1)geologiniai - unikalūs rieduliai ir uolos, smegduobės ir olos, moksliniu požiūriu vertingos atodangos, fosilijų ir mineralų radimvietės; 2)hidrogeologiniai - išskirtinio debito ir ypatingų savybių šaltiniai; 3)geomorfologiniai - išskirtinių dydžių ir formų kalvos, gūbriai, daubos, raguvos, dubakloniai ir kt. reljefo formos; 4)hidrografiniai - išskirtinių dydžių rėvos, senvagės, salos, kriokliai ir kiti; 5)botaniniai - išskirtinio amžiaus ir formų medžiai, krūmai, įtrauktų į Raudonąją knygą augalų ir grybų rūšių augimvietės ir radimvietės, unikalios ir nykstančios augalų bendrijos; 6)zoologiniai - įtrauktų į R. knygą gyvūnų rūšių radimvietės (veisimosi ir maitinimosi vietos), išskirtinių gyvūnų kolonijų buveinės, unikalūs paukščių lizdai, drevėti medžiai, kiti gyvūnų veiklos unikumai ir reliktai.
 • Saugomi. kultūrinio kraštov.aizdžioobjektai: 1)archeologiniai - senovės stovyklavietės ir gyvenvietės, piliakalniai, piliavietės, senoviniai gynybiniai įtvirtinimai ir jų liekanos; senovės gamybos vietos, įrenginiai ir jų liekanos; senovės laidojimo vietos (pilkapiai, senkapiai, kapinynai, pavieniai kapai); alkavietės, alkakalniai, sakraliniai ir mitologiniai akmenys; kūlgrindos (žemgrindos); senovės sakralinės, mitologinės ar ritualinės vietos bei objektai; 2)memorialiniai - neveikiančios kapinės, žuvusių karų dalyvių ir rezistentų kapai; vietos, susijusios su svarbiais istoriniais įvykiais, asmenybėmis; 3)architektūriniai - bažnytiniai, visuomeniniai, gyvenamieji, ūkiniai bei pramoniniai pastatai, statiniai ir jų ansambliai; unikalūs inžineriniai statiniai bei įrenginiai ar jų grupės (tiltai, tuneliai, užtvankos, keliai, sausinimo, drėkinimo sistemos, gynybiniai įrenginiai ir pan.); pastatai ir statiniai, susiję su svarbiais istoriniais įvykiais, asmenybėmis.
 • Saugomi kompleksiniai kraštovaizdžio objektai yra gamtiniai-kultūriniai kraštovaizdžio objektai, turintys įvairiapusę mokslinę pažintinę vertę.

...

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
10594 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Turinys
 • 1. ĮVADAS.
 • 1.1 Kraštovaizdžio vertybių samprata ir apsaugos problemos.
 • 1.2. Apsauginės kultūrtechninės ir želdinamosios melioracijos sąvokos, rūšys, apsauginė reikšmė.
 • 1.3. Nepalankių aplinkos veiksnių klasifikavimas, charakteristika ir įtaka kraštovaizdžio vertybėms.
 • 2. LAUKŲ APSAUGA.
 • 2.1.Laukų apsauginių želdinių rūšys, konstrukcijos, parametrai ir išdėstymas.
 • 2.2. Apsauginių želdinių poveikis mikroklimatui.
 • 2.3. Laukų apsauginių želdinių veisimas (medžių ir krūmų asortimentas; mišrinimas; sodmenys; veisimo technologija ir priežiūra).
 • 3. SODŲ, MEDELYNŲ IR SĖKLINIŲ PLANTACIJŲ APSAUGA.
 • 3.1. Sodų apsauginės juostos.
 • 3.2. Medelynų apsauginės juostos.
 • 4. MIŠKŲ APSAUGA.
 • 4.1. Audros ir jų įtaka želdiniams.
 • 4.2. Priešvėjinės palaukių juostos ir atsparių vėjovartai miško želdinių veisimo ypatumai.
 • 4.3 Priešgaisrinė miško apsauga
 • 5. HIDROGRAFINIO TINKLO APSAUGA.
 • 5.1. Bendros žinios apie vandens eroziją. Senovinė ir šiuolaikinė vandens erozijos samprata, rūšys, jas sąlygojantys veiksniai ir pasekmės.
 • 5.2. Profilaktinės, hidrotechninės ir kultūrtechninės melioracijos priemonės erozijai slopinti arba išvengti.
 • 5.3.1. Griovų ir raguvų apsauginių (stabilizuojančių) miško želdinių veisimas.
 • 5.3. Miško melioracinės priemonės
 • 5.3.2. Vandens telkinių apsauginiai želdiniai (jų reikšmė, apsauginiai želdiniai prie ežerų, upių ir tvenkinių, medžių ir krūmų asortimentas ir mišrinimo schemos, sodmenys; želdinių veisimo agrotechnika; želdinių priežiūra).
 • 6. SMĖLYNŲ SUTVIRTINIMAS IR APŽELDINIMAS. Pustomų smėlynų sutvirtinimo būdai (mechaninis, biologinis, cheminis). Pustomų smėlynų apželdinimas (patirtis, problemos, skirtingų smėlynų reljefo formų apželdinimo mišku ypatumai).
 • 7. KELIŲ IR GELEŽINKELIŲ APSAUGA.
 • 7.1 Apsauginiai želdiniai prie geležinkelių (jiems keliami reikalavimai; sniegą sulaikančios juostos, gyvatvorės, žalios užtvaros, specialios paskirties želdiniai).
 • 7.2. Apsauginiai želdiniai prie autokelių (jiems keliami reikalavimai, kelio sankasų ir iškasų šlaitų apželdinimas, apsauginės juostos, gyvatvorės, želdiniai kelių sankryžose).
 • 8. GYVENVIEČIŲ, SODYBŲ, GAMYBINIŲ, POILSIO IR GYDYMO OBJEKTŲ, GAMTINIŲ IR KULTŪRINIŲ VERTYBIŲ APSAUGA.
 • 8.1. Gyvenviečių ir sodybų apsauginiai želdiniai.
 • 8.2. Gamybinių objektų apsauginiai želdiniai.
 • 8.3. Poilsio ir gydymo objektų apsauginiai želdiniai.
 • 8.4. Gamtinių ir kultūrinių vertybių apsauginiai želdiniai.
 • 8.5. Kiti apsauginiai želdiniai.
 • 8.6. Želdinių veisimo agrotechnika ir priežiūra.

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kraštovaizdžio planavimo konspektas
Konspektas Kraštovaizdžio planavimo konspektas

Kraštovaizdžio planavimas 1. Kraštovaizdis – mūsų gyvenamoji aplinka. 1. Kraštovaizdis – mūsų gyvenamoji aplinka.Kraštovaizdis – tai [...]

Architektūrologijos pagrindų konspektas
Paruoštukė Architektūrologijos pagrindų konspektas

Architektūrologijos pagrindų sąvokos ir paaiškinimai [...]

Lietuvių kino (1904-1940) konspektas
Konspektas Lietuvių kino (1904-1940) konspektas

Trumpas konspektas lietuvių kino kurso pirmajai daliai.

Rekreacijos miške planavimo konspektas
Konspektas Rekreacijos miške planavimo konspektas

1. Bendrieji metodiniai rekreacinių gamtos išteklių tyrimo klausimai.Rekreacinių išteklių tyrimas - tai sudėtingas mokslinio [...]

Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)
Konspektas Žmogaus teisių apsauga ES (išsamus konspektas)

Be galo išsamus konspektas apie Europos Sąjungą bei žmogaus teisių apsaugą joje. [...]

Kultūros paveldo apsauga ginkluoto konflikto metu
Referatas Kultūros paveldo apsauga ginkluoto konflikto metu

Darbo aktualumas. Stabili ir harmoninga šiuolaikinės civilizacijos raida glaudžiai siejasi su kultūros ir kultūros paveldo [...]

Kuršių Nerijos nacionalinio parko kraštovaizdžio kaita
Referatas Kuršių Nerijos nacionalinio parko kraštovaizdžio kaita

Kuršių nerijos kultūrinį kraštovaizdį sudaro erdvinė struktūra, gyvenvietės bei gamta. Laikui bėgant ir veikiant įvairioms [...]

Viduramžių teatro istorijos konspektas
Konspektas Viduramžių teatro istorijos konspektas

Ankstyvaisiais viduramžiais (V—XI a.) krikščionybė tapo valstybine religija ir pradėjo negailestingą kovą su pagonybės apraiškomis [...]

Lietuvių kino (1940-dabar) konspektas
Konspektas Lietuvių kino (1940-dabar) konspektas

Skirta Lietuvių kino kurso antrajai daliai apie naujųjų laikų kiną.

Lietuvos dailės istorija. Konspektas
Konspektas Lietuvos dailės istorija. Konspektas

Lietuvą veikė stačiatikių menas. Bizantinės dailės įtaka pasireiškė per linijiškumą (ne tūrį), pruošnumą, spalvingumą, tapybos [...]

Lietuvos fotografijos istorija. Konspektas
Konspektas Lietuvos fotografijos istorija. Konspektas

Fotografija Lietuvoje iki 1 pasaulinio Amatininkai (ateljė), mėgėjai. Fotografavo žmones, siūlė įsigyti tų laikų įžymybių vaizdų [...]

Lietuvos teatro istorija. Konspektas
Konspektas Lietuvos teatro istorija. Konspektas

13a.pr. Livonijos kronikoje Henrikas Latvis užfiksuoja kaip kalavijuočiai užkariavo Latvijos ir Estijos dab. teritorijas. Aprašyta [...]

Modernus teatras. Konspektas
Konspektas Modernus teatras. Konspektas

19pab.-20vid. – modernizmas – didžioji teatro reforma. Teorijų bumas (kas tada sugalvota įgyvendinama šiuolaikiniame teatre) [...]

Šiuolaikinis Lietuvos teatras. Konspektas
Konspektas Šiuolaikinis Lietuvos teatras. Konspektas

1 tema. Lūžio laikotarpis 1985-95 m. Nepriklausomybė: teatras - pramoga/soc. kritikos priemonė/egzistencinių problemų spendimo vieta. Totalitarinė visuomenė [...]

Lietuvos 20 a. dailė. Konspektas
Konspektas Lietuvos 20 a. dailė. Konspektas

2 dešimtmetis. Varnas – neoromantikas, kalba apie tipažus, žmogaus pasirinkimą. Nepaliestas modernesnių srovių, nes nebaigė [...]