Ekonomikos konspektas

6 psl. / 10617 žod.

Ištrauka

I dalis. Bendrosios ekonomikos problemos

Pagr.ekonomikos problema - yra rasti pačius efektyviausius būdus išspręsti išteklių stygiaus problemą, kuri kyla dėl neribotų visuomenės poreikių ir ribotų išteklių. Spręsdama šiuos uždavinius kiekviena visuomenė privalo atsakyti į 3 klausimus:

1)Ką gaminti? 2)Kaip gaminti? 3) Kam gaminti?

 1. Ekonomika ir svarbiausios jos sąvokos
  1. Žymiausios ekonominės teorijos mokyklos:
   1. Merkantilizmas – pradinio kapitalo kaupimo teorija, kaip ekonomikoje vyraujantis vaidmuo teko prekybiniam kapitalui (turtas tapatinamas su auksu ir pinigais, šaltinis – užsienio prekyba).
   2. Fiziokratai – gamybos šaka, laikanti tik žemės ūkį. (Fiziokratai rėmėsi asm iniciatyvos, privatinės nuosavybės, laisvos konkurencijos idėja).
   3. Klasikinė politinė ekonomija – nacijos turtas ne aukso ir pinigų kaupimas, o paprastų žmonių darbo rezultatas, kuriuo prekiaujama laisvosiose rinkose, siekiant tikslų (A.Smitas „turto problemų nagrinėjimas“; D.Rikardas „turto paskirstymas, apmokest. princ.“)
   4. Neoklasikai – ši teorija remiasi ribinio naudingumo samprata: daiktas vertinamas ne darbo vertės, o jo naudingumo principu.
  2. Normatyvioji ir pozityvioji ekonomika
  3. Ekon teorija turi atsakyti į kl ar gerai veikia ekonomika. Dėl to ji tampa dvipuse: pozityviąja ir normatyviąja. Pozityvioji ekonomika apima mokslinę ekonomikos pusę, siekia atsakyti į klausimą, kaip ekonomika ar jos dalis veikia. Šių teiginių ginti nereikia, jie akivaizdūs, gali būti lengvai patikrinami. Normatyvioji ekonomika susijusi su etikos dalykais, siekia atsakyti į klausimą, kaip ekonomika ar jos dalis turi veikti. Šie teiginiai sunkiai patvirtinami ir patikrinami.

Turinys

 • Turinys:
 • I dalis. Bendrosios ekonomikos problemos
 • 1. Ekonomika ir svarbiausios jos sąvokos
 • 1) Žymiausios ekonominės teorijos mokyklos
 • a) Merkantilizmas
 • b) Fiziokratai
 • c) Klasikinė politinė ekonomija
 • d) Neoklasikai
 • 2) Normatyvioji ir pozityvioji ekonomika
 • 2. Gamybos galimybių kreivė
 • 1) Ekonomikos sistemos
 • 2) Ištekliai, jų ribotumas
 • 3) GGK (gamybos galimybių kreivė)
 • 3. Rinkos ūkio mechanizmas. Paklausa, pasiūla, rinkos kaina
 • 1) Rinka ir pagrindinių ekonominių problemų sprendimas
 • 2) Rinkos funkcijos
 • 3) Paklausos kreivė
 • 4) Pasiūlos kreivė
 • 5) Paklausos dėsnis
 • 6) Pasiūlos dėsnis
 • 7) Paklausos funkcija
 • 8) Pasiūlos funkcija
 • 9) Rinkos pusiausvyra
 • 10) Minimalioji kaina
 • 11) Maksimalioji kaina
 • 12) Paklausos elastingumas
 • 13) Pasiūlos elastingumas
 • 14) Elastingumą lemiantys veiksniai
 • 15) Praktinis elastingumo teorijos taikymas
 • 4. Valstybės vaidmuo ekonomikoje
 • 1) Valstybės ekonominės politikos tikslai
 • 2) Valstybės ekonominės funkcijos
 • II dalis. Mikroekonomikos pagrindai
 • 5. Poreikiai ir naudingumas. Bendrasis ir ribinis naudingumas. Vartotojo elgsena rinkoje
 • 1) Poreikiai
 • 2) Naudingumo teorijos teiginiai
 • 3) Bendrasis naudingumas
 • 4) Ribinis naudingumas
 • 5) Vartotojas, jo elgsena
 • 6) Vartotojo elgseną formuojantys veiksniai
 • 7) Biudžetinė tiesė
 • 8) Indiferentiškumo kreivė, kreivių žemėlapis
 • 9) Vartotojo pusiausvyra
 • 10) Pajamų – vartojimo linija
 • 6. Gamintojo elgsena, jo dėsningumai rinkoje. Gamyba ir jos veiksniai. Gamybos funkcija
 • 1) Gamintojo elgseną formuojantys veiksniai
 • 2) Gamybos apimtis ir pelnas
 • 3) Gamyba ir jos veiksniai, pajamų paskirstymas
 • 4) Įmonių kaštai ir pelnas
 • 7. Verslas ir jo organizavimas. Firmų tipai. Vertybinių popierių klasifikacija
 • 1) Verslo laisvės principai
 • 2) Verslo organizavimo formos ir tipai
 • 3) Individuali ir partnerinė firma
 • 4) Individualios ir partnerinės firmos privalumai ir ribotumai
 • 5) AB, jos privalumai ir ribotumas
 • 6) AB kapitalo formavimo šaltiniai
 • 7) Vertybiniai popieriai, jų klasifikacija
 • III dalis. Makroekonomikos pagrindai
 • 8. BNP ir jo apskaita
 • 1) Pagrindiniai makroekonomikos rodikliai
 • 2) Ekonominio ciklo fazės
 • 3) BNP ir jo apskaita
 • 4) Makroekonominė politika
 • 9. Nedarbas
 • 1) Nedarbas, jo priežastys
 • 2) Nedarbo rūšys
 • 3) Nedarbo lygis
 • 4) Ekonominės ir socialinės nedarbo pasekmės
 • 5) Nedarbo mažinimo politika
 • 10. Infliacija
 • 1) Infliacijos esmė, formos
 • 2) Infliacijos mažinimo būdai
 • 3) Infliacijos mastų įvertinimas
 • 4) Infliacija, jos ryšys su nedarbu
 • 5) Filipso kreivė
 • 11. Fiskalinė ir monetarinė politika
 • 1) Fiskalinė ir monetarinė politika
 • 2) Mokesčiai, jų poveikis vartojimo išlaidoms
 • 3) Pinigai ir jų sistemos
 • 4) Pinigai ir jų panaudojimas
 • 5) Pinigų paklausa ir pasiūla
 • 6) Pinigų kiekio reguliavimas
 • 7) Pinigų politikos reikšmė
 • 12. Bankai
 • 1) Bankai, jų vaidmuo ir funkcijos
 • 2) Bankų rūšys ir jų atliekamos operacijos
 • 3) Bankų klasifikavimas pagal veiklos pobūdį
 • 4) Bankų klasifikavimas pagal teisinį statusą

Reziumė

Autorius
zaliaruta
Tipas
Konspektas
Dalykas
Ekonomika
Kaina
€3.02
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lap 12, 2014
Publikuotas
2006 m.
Apimtis
6 psl.

Susiję darbai

Ekonomikos referatas

Ekonomika Referatas 2010 m. ganesas
Ekonomika arba dar kitaip vadinama „ekonomikos teorija”, „ekonomiksas”, „ūkis” bei „ūkinė veikla” yra sudėtingas mokslas. Temos „Ekonomikos samprata” pasirinkimu norėta išsiaiškinti ekonomikos sampratą...

Tarptautinės ekonomikos konspektas

Ekonomika Konspektas 2015 m. ieva.rutalyte
Tarptautinės ekonomikos konspektas, kuriame rasite visas pagrindines teorijas, sąvokas, pavyzdžius. Yra informacijos apie tarptautinę sistemą, valiutas t.t

Turizmo įtaka ekonomikai

Ekonomika Referatas 2013 m. viktorija1122
Temos aktualumas.Auganti šalies ekonomika, patogi geografinė padėtis ir geografinių, istorinių bei kultūrinių objektų gausumas sudaro puikias salygas augti ir plėstis turizmui šalyje. Kadangi...

Viešojo sektoriaus ekonomikos konspektas

Ekonomika Konspektas 2017 m. norgaile
Šis kospektas paremtas klausimas ir atsakymais, kurių užtenka suprasti viešojo sektoriaus ekonomikos principus, veikimo metodus bei gerai pasiruošti šio dalyko egzaminui

Kinijos ekonomika

Ekonomika Referatas 2016 m. guoba
Per pastarąjį dešimtmetį pasaulyje įvyko didžiulių pokyčių, įskaitant pasaulinę finansų  krizę, augantį pasaulinės prekybos mastą, aštrėjančią konkurenciją tarptautinėse rinkose, politinius neramumus, technologinius pokyčius,...