Ekonomika ir verslas / Vadyba

Požiūris į globalizacijos valdymo riziką

0 atsiliepimų
Autorius:

Martin Christopher, Carlos Mena, Omera Khan, Oznur Yurt, (2011) "Approaches to managing global sourcing risk", Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 16 Iss: 2, pp. 67 – 81.

 ĮVADAS

Visoje pasaulinėje rinkoje produktų tiekimo didėjimo tendencija susijusi su ekonomine plėtra. Ši tendencija yra rezultatas daugelio nepriklausomų sprendimų, priimtų įmonių visame pasaulyje. Jos ieško naujų šaltinių konkurenciniam pranašumui didinti. Tačiau šie sprendimai taip pat gali turėti nenumatytų pasekmių, atskleidžiančių organizacijoms didelę riziką (McGillivray, 2000; Engardio, 2001; Christopher and Lee, 2004). Tiekimo grandinės rizikos valdymas vis labiau pritraukė mokslininkų ir praktikų dėmesio. Tačiau yra vis dar apribotas supratimas apie tai, kaip tiekimo rizika turėtų būti įvertinta kada yra priimami globaliniai sprendimai ir kaip jie turi būti sušvelninti esant globalizacijai. Būtent šis tyrimas siekia išspręsti šią spragą.

Tikslas - suprasti, kaip vadovams įvertinti globalizacijos riziką visoje tiekimo grandinėje ir kokių veiksmų jos imasi, kad sušvelninti šiuos pavojus.

Metodologija – tyrime buvo naudojamas daugialypis socialinio tyrimo metodas bei kryžminio atvejo analizė. Buvo imami interviu iš vadovų, tiesiogiai susijusių su globalizacijos sprendimais.

Trumpos išvados - tyrimas parodė, kad dauguma įmonių neturi struktūrizuoto tiekimo grandinės rizikos valdymo ir padarinių sušvelninimo sistemos. Tačiau jos naudoja keletą neformalių metodų. Straipsnyje siūloma, kad reikia daug mokslo sričių apimančio metodo, kai sprendžiami su globalizacijos rizika susiję klausimai. Jame pateikiamos keturios rizikos kategorijos: tiekimo rizika, proceso ir kontrolės rizika, aplinkos ir tvarumo rizika, paklausos rizika.

Originalumas/vertė – straipsnyje nagrinėjamas vadovų požiūris į tiekimo grandinės rizikos vertinimą ir jos mažinimą atsižvelgiant į pasaulinį kontekstą. Šiame kontekste, šis tyrimas siūlo sukurti naują globalizacijos rizikos skirstymą į kategorijas ir taip pat siūlo globalizacijos rizikos mažinimo strategijas, taikytinas įvairiose pramonės šakose.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
4213 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas
Referatas Valiutos keitimo rizika ir jos valdymas

ĮVADAS Tyrimo aktualumas. Auganti konkurencija tarp finansų institucijų, dinamiška finansų rinka, naujų finansinių instrumentų atsiradimas, sparti [...]

Audito rizika ir jos valdymo priemonės
Referatas Audito rizika ir jos valdymo priemonės

Visuotinai yra pripažįstama, kad gyvename sparčios kaitos sąlygomis. Įmonės veikia nuolat kintančioje aplinkoje, todėl nuolat [...]

Vertės sukūrimas valdant riziką
Referatas Vertės sukūrimas valdant riziką

Rizika yra bet kurioje veikloje, su ja galime susidurti tiek kasdieniniame gyvenime, tiek versle. Ji [...]

Banko kredito rizika ir jos valdymas
Referatas Banko kredito rizika ir jos valdymas

Temos aktualumas. Bankai valdo indėlininkų jiems patikėtas lėšas bei jas investuoja, siekdami didžiausio pelno, esant [...]

Kredito rizika
Kursinis darbas Kredito rizika

Kredito rizika – tikimybė, kad sistemos dalyvis nei nustatytu laiku, nei vėliau negalės sistemoje visiškai [...]

Audito rizika ir įvertinimas
Referatas Audito rizika ir įvertinimas

Darbo tikslas - išanalizuoti audito rizikos rūšis ir nustatyti veiksnius, darančius įtaką audito rizikai. Iškeltam tikslui [...]

UAB “Nowaco” verslo rizika
Referatas UAB “Nowaco” verslo rizika

Nowaco Lithuania Baltic history to 1999. When the company first opened in Kaunas. Latvia started [...]

Vadyba ir globalizacija
Konspektas Vadyba ir globalizacija

PASIKEITIMAI TARPTAUTINĖJE SCENOJE Pasaulio rinkai poveikį daro viskas, ir politiniai pokyčiai, ir vyriausybių politikos permainos, ir [...]

Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje
Diplominis darbas Jaunimo verslumo skatinimas globalizacijos sąlygomis Europos Sąjungoje

Temos aktualumas. Besikeičianti visuomenė kelia naujus reikalavimus žmogaus gyvenimo būdui, reikalauja gebėjimo prisiderinti prie aplinkos [...]

Verslo rizika. Turto draudimas
Kursinis darbas Verslo rizika. Turto draudimas

Temos aktualumas. Žmogus, vystydamas kultūrą, mokslą, techninį progresą, plėsdamas materialinių gėrybių gamybą, kol kas dar [...]

Finansų globalizacija ir jos santykis su ekonomika
Prezentacija Finansų globalizacija ir jos santykis su ekonomika

Uždaviniai: Išanalizuoti globalizacijos savoką ir sampratą; Ištirti finansų globalizacijos sampratą; Išnagrinėti finansų globalizacijos santykį su ekonomika. 29 skaidrės.

Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai
Referatas Kokybės sistemos vadybos sisteminis ir procesinis požiūriai

Organizacijai vadovaujama sėkmingai ir ji taip veikia tada, kai organizacijos valdymas yra sistemingas bei skaidrus.

Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas
Diplominis darbas Inovacinis įmonės klimatas - kolektyvo požiūrio į inovacinės veiklos būtinybę tyrimas

Visame pasaulyje vyksta reikšmingi pokyčiai, sparti globalinė integracija ir augantys socialiniai skirtumai, kurie daro didelę [...]

Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės
Referatas Verslo rizika ir jos mažinimo galimybės

Kiekviena įmonė reguliuoja ir koordinuoja savo veiklą, siekdama vis didesnio pelno. Šiandieninės konkurencijos sąlygos verslininkams [...]

Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes
Diplominis darbas Jaunų bedarbių požiūris į integracijos darbo rinkoje galimybes

Temos aktualumas ir naujumas. Užimtumas yra svarbus visoms žmonių amžiaus grupėms, ypatingai jaunimui. Jaunystė kaip [...]