Komunikavimas ir retorika: svarbiausi principai

88 psl. / 26000 žod.

Ištrauka

Etikos ir kultūros požiūriais verslo sėkmei didelę reikšmę turi nepriekaištingi personalo santykiai bendrovės viduje, su produkcijos vartotojais, tiekėjais, visuomene, žiniasklaida ir kt. Ypatingą reikšmę turi bendravimo etika, t.y. moralinių ir dorovinių nuostatų laikymasis, sukuriantis tam tikrą bendravimo versle aplinką. Rinkos santykių etika atspindi socialinę verslininkų atsakomybę, jų visuomeninę misiją. Skirtingai nuo teisinių kodeksų, etika remiasi dorove, kultūra, aukšta morale, klasikinėmis tradicijomis, gerais įpročiais ir kt.

Kaip žinome, yra bendrosios verslininkų elgsenos taisyklės, kuriose reikalaujama atsakomybės visuomenei, sąžiningumo, įstatymų, duotojo žodžio laikymosi, puikios gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės, darbo ir prekių saugumo, sąžiningų santykių su darbuotojais, įsipareigojimų partneriams vykdymo, visų finansinių bei gamybinių įsipareigojimų laikymosi ir pan. Tyrimai įrodo, kad minėtos taisyklės dažnai neatitinka dabartinių Lietuvos verslininkų elgsenos, kur daug neatsakingumo, apgaulės, egoizmo ir įstatymų negerbimo.

Bendravimas - tai dviejų ar daugiau žmonių tarpusavio keitimasis informacija, emocinio būvio sąveika ir santykiai, patenkinantys žmogiškuosius ar organizacijos poreikius.

Bendravimas užima svarbią vietą ne tik įmonių bei organizacijų specialistų, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenime. "Mes nė vienas nemokam būti vienas", - teigia iškilusis poetas Justinas Marcinkevičius. Išsamiau analizuojant verslininkų etiką pažymėtina: nors žmonės versle dažnai vienaip ar kitaip elgiasi siekdami asmeninės ekonominės naudos, tačiau etiški verslo santykiai turi būti grindžiami sąžiningumu, teisingumu ir pasitikėjimu.

Asmuo, kurdamas bei tobulindamas tarpusavio santykius, brandina save. Bendravimo procese sukuriama žmogaus dorovinė esmė, susiformuoja asmenybės bruožai, tauriosios charakterio savybės. Tad jausmai, emocijos, įpročiai ir kt. bendravimo ryšiai su kitais žmonėmis sukuria ir išvysto asmens žmogiškąją esmę. Tik bendraujant išryškėja tikrasis žmogaus santykis su kitais asmenimis ir bendruomene.

Vos tik atsiranda koks nors ryšys tarp dviejų ar daugiau žmonių prasideda komunikacijos procesas. (Kai kurie specialistai žodžius "bendravimas" ir "komunikacija" laiko sinonimais).

Etikos ir kultūros požiūriais verslo sėkmei didelę reikšmę turi nepriekaištingi personalo santykiai bendrovės viduje, su produkcijos vartotojais, tiekėjais, visuomene, žiniasklaida ir kt. Ypatingą reikšmę turi bendravimo etika, t.y. moralinių ir dorovinių nuostatų laikymasis, sukuriantis tam tikrą bendravimo versle aplinką. Rinkos santykių etika atspindi socialinę verslininkų atsakomybę, jų visuomeninę misiją. Skirtingai nuo teisinių kodeksų, etika remiasi dorove, kultūra, aukšta morale, klasikinėmis tradicijomis, gerais įpročiais ir kt.

Kaip žinome, yra bendrosios verslininkų elgsenos taisyklės, kuriose reikalaujama atsakomybės visuomenei, sąžiningumo, įstatymų, duotojo žodžio laikymosi, puikios gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės, darbo ir prekių saugumo, sąžiningų santykių su darbuotojais, įsipareigojimų partneriams vykdymo, visų finansinių bei gamybinių įsipareigojimų laikymosi ir pan. Tyrimai įrodo, kad minėtos taisyklės dažnai neatitinka dabartinių Lietuvos verslininkų elgsenos, kur daug neatsakingumo, apgaulės, egoizmo ir įstatymų negerbimo.

Bendravimas - tai dviejų ar daugiau žmonių tarpusavio keitimasis informacija, emocinio būvio sąveika ir santykiai, patenkinantys žmogiškuosius ar organizacijos poreikius.

Bendravimas užima svarbią vietą ne tik įmonių bei organizacijų specialistų, bet ir kiekvieno žmogaus gyvenime. "Mes nė vienas nemokam būti vienas", - teigia iškilusis poetas Justinas Marcinkevičius. Išsamiau analizuojant verslininkų etiką pažymėtina: nors žmonės versle dažnai vienaip ar kitaip elgiasi siekdami asmeninės ekonominės naudos, tačiau etiški verslo santykiai turi būti grindžiami sąžiningumu, teisingumu ir pasitikėjimu.

Asmuo, kurdamas bei tobulindamas tarpusavio santykius, brandina save. Bendravimo procese sukuriama žmogaus dorovinė esmė, susiformuoja asmenybės bruožai, tauriosios charakterio savybės. Tad jausmai, emocijos, įpročiai ir kt. bendravimo ryšiai su kitais žmonėmis sukuria ir išvysto asmens žmogiškąją esmę. Tik bendraujant išryškėja tikrasis žmogaus santykis su kitais asmenimis ir bendruomene.

Vos tik atsiranda koks nors ryšys tarp dviejų ar daugiau žmonių prasideda komunikacijos procesas. (Kai kurie specialistai žodžius "bendravimas" ir "komunikacija" laiko sinonimais).


Turinys

 • 1. BENDRAVIMO PROCESO ORGANIZAVIMAS2
 • 1.1. BENDRAVIMO SISTEMOS ESMĖ, FUNKCIJOS, TIKSLAI BEI LYGIAI2
 • 1.1.1.Bendravimo funkcijos3
 • 1.1.2. Bendravimo lygmenys3
 • 1.2. BENDRAVIMO PROCESO ORGANIZAVIMAS4
 • 1.2.1.Bendravimo (komunikacijos) proceso modelis5
 • 2.3. ORGANIZACINIS IR ŽMOGIŠKASIS BENDRAVIMO ASPEKTAI5
 • 1.4. KULTŪROS ĮTAKA BENDRAVIMO SĖKMEI8
 • 1.5. GRUPINIO DARBO IR SPECIALISTŲ KOMANDOS ORGANIZAVIMO YPATUMAI13
 • 1.5.1. Darbo komandos sudarymo ir veikimo mechanizmas15
 • 1.5.2. Grupės ir komandos narių veiksmų suderinamumas17
 • 1.6. LYDERIS LR LYDERIAVIMAS19
 • 1.6.1. Lyderiavimo teorijos20
 • 2. DALYKINIO BENDRAVIMO RŪŠYS. POKALBIŲ (DERYBŲ), SUSIRINKIMŲ, KONFERENCIJŲ, VIZITŲ, PRIĖMIMŲ BEI RYŠIŲ SU ŽINIASKLAIDA ORGANIZAVIMAS24
 • 2.1. ŽODINIS BENDRAVIMAS, VIEŠOSIOS KALBOS YPATUMAI24
 • 2.1.1. Viešųjų pasisakymų sandara25
 • 2.1.2. Pokalbiai telefonu26
 • 2.2. DALYKINIS BENDRAVIMAS RAŠTU28
 • 2.2.1. Patarimai rašant laiškus28
 • 2.3. DERYBOS IR POKALBIAI BEI JŲ ORGANIZAVIMAS32
 • 2.3.1. Pasirengimas pokalbiui (deryboms)34
 • 2.3.2. Derybų pradžia36
 • 2.3.3. Dialogas37
 • 2.3.4. Dialogo prieštaravimai39
 • 2.3.5. Argumentavimas40
 • 2.3.6. Pokalbio pabaiga43
 • 2.4. KONFERENCIJOS ORGANIZAVIMAS44
 • 2.5. SUSIRINKIMO ORGANIZAVIMAS48
 • 2.6. VIZITŲ IR PRIĖMIMŲ ORGANIZAVIMAS49
 • 2.6.1. Vizitų ir priėmimų rūšys49
 • 2.6.2. Vizitų ir priėmimų organizavimas50
 • 2.7. RYŠIŲ SU ŽINIASKLAIDA ORGANIZAVIMAS53
 • 2.8. BENDRAVIMAS TELEKOMUNIKACIJOS PAGALBA56
 • 2.9. NEŽODINIS (NEVERBALINIS) BENDRAVIMAS56

Reziumė

Autorius
velniasx
Tipas
Konspektas
Dalykas
Komunikacija
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bal 5, 2015
Publikuotas
"Informacijos neturime"
Apimtis
88 psl.

Susiję darbai

Kas yra retorika? Retorikos teorijos konspektas

Komunikacija Konspektas 2011 m. withoutnick
Puikus konspektas sudarytas pagal paskaitoje "Retorika ir komunikacija" pateiktą medžiagą. Glaustai ir aiškiai apibrėžia, kas yra retorika pagal tris skirtingų laikotarpių apibrėžimus. Analizuojama...

Retorikos egzamino klausimai ir atsakymai

Komunikacija Konspektas soul_crash
1. Kas sudaro žodinio (verbalinio) bendravimo esmę? Žodinis (verbalinis) bendravimas – tai tarpusavio sąveika, naudojant kalbos ženklus tarp dviejų ar daugiau žmonių. Jis...

Retorika. Retorikos istorija

Komunikacija Referatas 2012 m. skye101
Šią temą pasirinkau, nes kurį laiką domėjausi retorika, arba kitaip – iškalbos menu. Darbo tikslas – įsigilinti į retorikos meno raidą. Darbo uždaviniai:...

Policijos pareigūnų komunikavimo ypatybės

Komunikacija Prezentacija pdovilep
1.Kas yra komunikacija? 2.Kam skiriamas didelis dėmesys rengiant policijos pareigūnus? 3.Dėl kokios priežasties gyventojai labiausiai nepasitiki policijos pareigūnais? 4.Kas yra tipinės pareigūnų bendravimo...