''Etikos'' egzamino konspektas, atsakymai į klausimus

5 psl. / 1724 žod.

Ištrauka

1.Etikos samprata, objektas (normos, vertybės).Etika– gėrio teorija. Tai vertybių ir normų visuma, padedanti apibrėžti teisingą (pageidaujamą) elgesį. Etika– tai, kas turi turi tapti žmogaus vidiniu dalyku, jo paties vertybėmis.Sąvoka Etika gali tūrėti 2 reikšmes:* Procesas, kurio teigimu keliami etiniai klausimai, vyksta jų svarstymas, etinės diskusijos.* Rezultatas/produktas – etinė teorija, pateikianti vertybes ir normas, kurių pagrindu gali būti vertinamas žmogaus elgesys.

Norma gali turėti 2 reikšmes:* Kriterijus – praeities veiklai vertinti (ar buvo pasielgta tinkamai?..)* gairė – ateities elgesiui planuoti (kaip kas nors turi būti daroma?)

Vertybės – vertybė gali turėti 2 reikšmes:* Materialinė vertybė – kokio nors objekto kaina. Šiuo atveju vertė yra išreiškiama pinigais.* Dvasinė vertybė – kieno nors turima dorovinė,dvasinė ar estetinė reikšmė, atsirandanti dėl asmeninių interesų.


Turinys

 • 1.Etikos samprata, objektas (normos, vertybės).
 • 2.Etikos skirstymas: deskriptyvinė, normatyvinė, metaetika.
 • 3.Profesinės etikos principai.
 • 4.Profesinės etikos vertybės: efektyvumas, ekonomija, socialinė lygybė ir teisingumas.
 • 5.Profesinės etikos problemos: paternalizmas, elitizmas, susvetimėjimas, diskriminacija.
 • 6.Atsakomybės rūšys profesinėje etikoje: politinė, profesinė, asmeninė.
 • 7.Tradicinės medicinos etikos bruožai: idealaus mediko tipizavimas, kodifikacija (profesinės
 • 8.Veiksniai, lėmę naujo tipo medicinos etikos (orientuotos į pacientą) atsiradimą: moksliniai tyrimai, technologijų raida, demografinės permainos, socialinės permainos, moralinis netikrumas.
 • 9.Bioetikos samprata ir tikslas.
 • 10.Bioetikos principai: autonomijos, geradarystės, nekenkimo, teisingumo.
 • 11.Mediko bendravimo su pacientu bruožai: asimetrija, pasitikėjimas, galia, įgaliojimai.
 • 12.Mediko bendravimo su pacientu modeliai: paternalistinis, informacinis, konsultacinis, interpretacinis.
 • 13.Paciento orumą išsauganti sveikatos priežiūra.
 • 14.Komandinio darbo principai.
 • 15.Gyvybės samprata.
 • 16.Gyvybės vertė: instrumentinė, asmeninė, vidinė (savaiminė).
 • 17.Sveikatos samprata. PSO sveikatos apibrėžimas.
 • 18.Šiuolaikinės sveikatos priežiūros tikslai ir sveikatos priežiūros specialisto vaidmuo juos įgyvendinant.
 • 19.Reikalavimai mediko kalbai. Profesinis taktas.
 • 20.Reikalavimai mediko aprangai.

Reziumė

Autorius
rockwish
Tipas
Konspektas
Dalykas
Etika
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Geg 17, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
5 psl.

Susiję darbai

Etikos kodeksų palyginimas

Etika Rašinys 2011 m. giedrese
Darbe pateikiamas dviejų įmonių etikos kodeksų palyginimas aptariant ne tik etikos kodeksų struktūrą bei įtvirtinamas vertybes, bet ir etikos kodeksų kalbą bei išsakoma...

Etikos problemos ir jų atsiradimo priežastys

Etika Referatas bizuterija2012
Bendraujant realūs santykiai turi vertybinės reikšmės, nes jais žmogus išreiškia ir realizuoja save kaip asmenybę, veikia visuomeninį gyvenimą. Būtina, kad moralės, kultūros ir...