Filosofijos konspektas

16 psl. / 4955 žod.

Ištrauka

1. VI. Tiesos problema: 2. Akivaizdumo teorija, 128-131 p.

Epistemologija – pažinimo teorija – tiesa

Klasikinė tiesa – teisinga mintis, kuri atitinka mąstomus daiktus; fiksuoja jų tikrai turimas savybes arba tikruosius tarpusavio santykius (Platonas ir Aristotelis)

Viduramžiais: tiesa yra daikto ir minties atitikmuo. BET: mintis „sniegas yra baltas“ nėra balta ir kaip sniegas; I Niutono dėsnio tikrovėje nėra, bet jis teisingas

Naujųjų laikų filosofai – bando atsisakyti klasikinės tiesos ir tiesą bando sutapdinti su aiškiai apibrėžtu jos kriterijumi (neklasikinė tiesa)

Ieškant alternatyvos klasikinei tiesai, siūloma tirti pačių žinių savybes ir vienas žinias palyginti su kitomis:

 1. Racionalistui tai natūralu – remiantis protu žinių teisingumas nekelia abejonių;
 2. Empiristui patyrimas (jo pažinimo šaltinis) nėra tapatus žinioms, pažinimas – tai kas reikšminga visiems, neindividualu, inteisubjektyvu – ne pojūčiai, bet juslinio suvokimo rezultatus išreiškiantys teiginiai, kurie jau yra žinios

1) tiesa yra pačių žinių savybė

2) tiesą reikia tapatinti su nereikalaujančiu pagrindimo tiesos kriterijumi

Tiesą buvo bandoma tapatinti su:

1) žinių akivaizdumu, intuityviai aiškios žinios – nereikalaujama įrodymo. Šalininkas – Dekartas (teisingos elementarios arba išvestos iš elementarių žinių). Religiniai ir matematiniai teiginiai.

2) žinių neprieštaringumu, loginiu darnumu

Akivaizdi tiesa „mąstau, vadinasi, egzistuoju" yra, pasak Descartes'o, visos filosofijos pamatas.

Abejonės dėl tiesos akivaizdumo:

1) nėra tokia universali kaip klasikinė tiesa (klasikinėj teiginys arba atitinka tikrovę, arba ne; akivaizdumo tai, kas vienam akivaizdu, nebūtinai akivaizdu ir kitam)

2) akivaizdumo sąvokos prasmė nėra akivaizdi – kas yra intuicija ir ką galima ir ko negalima suvokti intuityviai?

3) loginiu požiūriu akivaizdūs tėra loginiai dėsniai, bet mes ieškome bendro žinių teisingumo kriterijaus, ne vien logikos srityje

Sielą ir Dievą Descartes'as laikė žmogui gerai žinomais dalykais (jų idėjos yra įgimtos).


Turinys

 • Tiesos problema - Akivaizdumo teorija
 • Pažinimo šaltinis - Apriorizmas
 • Apriorizmo negandos
 • Asmenybė ir jos ypatumai
 • Humanistinė psichologija
 • Brandi asmenybė
 • Kančios prasmė
 • Aš samprata
 • Socialinė įtaka
 • Z. Froido psichoanalizė
 • Antropologinio redukcionizmo formos
 • Asmuo
 • Aš-Tu ir Aš-Tai
 • Politinė filosofija

Reziumė

Autorius
bordyyna
Tipas
Konspektas
Dalykas
Filosofija
Kaina
€2.03
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Bir 3, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
16 psl.

Susiję darbai

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas alinat
1. Filosofijos samprata Filosofija bendras vis nagrinėjantis mokslas, kuris susiformavo prieš 2,5tukst. metų. Filosofijos tėvyne yra laikoma Graikija, nes: 1.Gr. buvo palankus gyvenimo...

Filosofijos kurso konspektas

Filosofija Konspektas 2016 m. dziugasbq
Išsamus filosofijso kurso konspektas. Informacija pateikiama strukturizuotai, svarbiausios vietos paryškintos, minimos datos, asmenybės, paaiškintos sąvokos. Egzaminai ir visi atsiskaitymai išlaikyti remiantis šiuo darbu...

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2016 m. lauruteab
Tinkamai pasiruoškite filosofijos egzaminui su šiuo konspektu! Dešimtukas garantuotas, o jei ne, vadinasi per mažai perskaitėte ;)

Filosofijos konspektas

Filosofija Konspektas 2017 m. migluze
Tai filosofijos pagrindų konspektas koliokviumui. Trumpai, aiškiai ir idomiai, lengvai suprantama.

Filosofijos kurso konspektai

Filosofija Konspektas 2019 m. adelė007
Pasiruošimas universitetinio lygio egzaminui iš filosofijos paskaitos, I kurso 2 pavasario semestro slaugos programa. Konspektas sudarytas iš užrašų per paskaitas bei daugybės internetinių...