Viešųjų finansų teisė

53 psl. / 17286 žod.

Ištrauka

Viešųjų finansų teisės, susiformavimą kaip savarankiškos teisės šakos, lėmė ta aplinkybė, kad bet kuri valstybė yra prisiėmusi vykdyti viešąsias (bendrąsias) funkcijas, dėl tų funkcijų prisiima pareigą apmokėti viešąsias išlaidas ir dėl to vykdo atitinkamą politiką viešųjų finansų srityje.

Finansai – tai ekonominė kategorija (ne teisinė), kuri reiškia piniginius santykius,kurie atsiranda kaupiant piniginių išteklių fondus, paskirstant ir panaudojant tų fondų lėšas ir kontroliuojant piniginių fondų kaupimo, paskirstymo ir panaudojimo procesus. Finansų esmę sudaro ekonominiai –piniginiai santykiai, bet ne patys pinigai. Piniginius fondus apskritai naudoja tiek komercinės struktūros, tiek gyventojai, tiek valstybė ir savivaldybės. Kalbant apie valstybės, savivaldybės finansus, tai tokių ekonominių santykių eigojesudaromas valstybės biudžetas, nebiudžetiniai fondai, kurių visumąsudaro valstybės funkcionavimo finansinį pagrindą.

Finansai, kaip ekonominė kategorija, priklausomai nuo to, kokie subjektai dalyvauja piniginių fondų sudaryme ir paskirstyme,skirstomi į:- viešuosius. VF – tai valstybių ir savivaldybių organizuojami ekonominiai–piniginiai santykiai kaupiant viešuosius piniginius fondus, paskirstant tokių fondų lėšas, siekiant užtikrinti viešųjų išlaidų apmokėjimą.VFvisada turi tikslą užtikrinti bendrųjų visuomenės poreikių įgyvendinimą. VF buvimas ir juos sudarantys piniginiai santykiai lemia tai, kad bet kuri valstybėyra įsipareigojusi vykdyti finansinę veiklą, kuri pagal savo pobūdį yra vieša, o tai reiškia, kad visa visuomenė turi teisę gauti informaciją apie VF būklę;- privačiuosius.

Viešųjų finansų teisės ypatumai: -VF gali būti aiškinama,kaip ekonominė kategorija, kaip ekonominės veiklos sritis, susijusi su viešųjų piniginių fondų sudarymu ir naudojimu;-VF gali būti aiškinama, kaip valdymo arba administracinės veiklos rūšis, nes visa VF veikla visuomet yra vykdoma valdingų nurodymų davimu ir nuolatinės priežiūros pagrindais.

Viešųjų finansų teisės tikslai:- sukaupti pakankamą kiekį piniginių išteklių, kad užtikrinti valstybės funkcionavimą. Jie surenkami iš FA ir JA, tiek privalomumo, tiek savanoriškumo pagrindais;- tikslingai ir efektyviai paskirstyti ir panaudoti valstybės piniginius išteklius, atsižvelgiant į valstybės prioritetus atitinkamam laikotarpiui. Piniginiai ištekliai yra paskirstomi tarp subjektų;- griežtai kontroliuoti viešųjų piniginių fondų sudarymą, paskirstymą ir panaudojimą;- užtikrinti VF sistemos stabilumą, tai reiškia, kad valstybė prisiimatarptautinį įsipareigojimą taip tvarkyti savo finansus, kad būtų išvengta vidaus ir tarptautinės krizės.


Turinys

  • Viešoji finansinė veikla.
  • Finansų teisės esmė. Finansų teisė kaip teisės šaka.
  • Lietuvos Respublikos biudžeto sistema.
  • Biudžetinis procesas.
  • Specialiosios biudžeto programos.
  • Tiksliniai pinigų fondai.
  • Skolinimosi valstybės vardu teisinis reguliavimas.
  • Finansų rinkos.

Reziumė

Autorius
solargraph
Tipas
Konspektas
Dalykas
Teisė
Kaina
€3.63
Lygis
Universitetas
Publikuotas
Bir 16, 2015
Apimtis
53 psl.
Įvertinimas

Susiję darbai