Ekonomika ir verslas / Apskaita

Apskaitos egzamino konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

 1. Bendrieji apskaitos principai (BAP) – taisyklės, kuriomis vadovaujamasi rengiant finansinę atskaitomybę.

 2. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas išskiria 10 principų: • įmonės – įmonė yra atskiras apskaitos vienetas, į apskaitą įtraukiamas tik tos įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai;

 • veiklos tęstinumo – įmonės veiklos laikotarpis neribotas;

 • periodiškumo – apskaitos požiūriu ji suskirstoma į ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaroma finansinė atskaitomybė;

 • pastovumo – reikalauja stabilios apskaitos metodikos;

 • piniginio mato – įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai atskaitomybėje išreiškiami pinigais;

 • kaupimo – pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą;

 • palyginimo – ataskaitinio laikotarpio pajamos siejamos su to paties laikotarpio sąnaudomis;

 • atsargumo – taikomi tokie apskaitos metodai, kurie neleistų nepagrįstai padidinti ar sumažinti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertės;

 • neutralumo – apskaitos informacija turi būti nešališka;

 • turinio svarbos – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę. 1. Apskaitos informacijos vartotojai: vidiniai (savininkai, vadybininkai, darbuotojai) ir išoriniai (kreditoriai, tiekėjai, pirkėjai, konkurentai, vertybinių popierių biržą). Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai įmonės vartotojai: Įmonės savininkai, administracija, stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, įmonės darbuotojai. Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai informacijos vartotojai: esantys ir potencialūs investuotojai, kreditoriai, tiekėjai, pirkėjai. Įvairios valdžios institucijos: mokesčių sistemos tvarkytojai ir įvairių mokesčių surinkėjai, valstybinės statistikos institucijos, regioninės valdžios institucijos, ministerijos ir kitos reguliavimo institucijos. Kiti vartotojai: vertybinių popierių komisija ir makleriai, konkurentai, auditoriai, finansiniai ekspertai ir patarėjai, įvairūs kiti vartotojai.

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
2173 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Turinys

 • Bendrieji apskaitos principai
 • Apskaitos informacija, jos vartotojai
 • Apskaitos rūšys
 • Pagrindinės apskaitos sąvokos

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Kainodaros konspektas egzaminui
Konspektas Kainodaros konspektas egzaminui

Apibūdinkite kainos svarbą rinkos ekonomikos funkcionavimui Kas yra kaina? Kainos funkcijos Pagrindinės kainodaros metodų grupės Kainos nustatymo ypatumai tobulos [...]

Verslo pagrindų egzamino konspektas
Konspektas Verslo pagrindų egzamino konspektas

Individuali įmonė – tai neribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo. Įmonė dirba savininko naudai. IĮ privalumai: steigimo [...]

Vadybos egzamino konspektas
Konspektas Vadybos egzamino konspektas

Vadyba – tai mokslas apie socialinių organizacijų, sistemų valdymą, praktinių valdymo metodų ir tradicijų, būdingų [...]

Strateginės valdymo apskaitos konspektas
Konspektas Strateginės valdymo apskaitos konspektas

Teorija su papildomais paaiškinimais pateikiama apie veikomis grįstą valdymą, palanvimą, subalansuotus rodiklius, veiklos vertinimo sistemą [...]

Finansų ir apskaitos teorijos konspektas
Konspektas Finansų ir apskaitos teorijos konspektas

Konspekte pateikiama susiteminta, papildomais paaiškinimais papildyta toerija apie finansų rinkas, jų sistemą, tipus ir kita. [...]

Makroekonomikos egzamino konspektas
Konspektas Makroekonomikos egzamino konspektas

Makroekonomika- tai ekonomikos teorijos dalis skirta nagrinėti šalies ekonomiką kaip visumą. Šio mokslo tikslas suvokti [...]

Makroekonomikos egzamino konspektas
Konspektas Makroekonomikos egzamino konspektas

Makroekonomika- tai ekonomikos teorijos dalis skirta nagrinėti šalies ekonomiką kaip visumą. Šio mokslo tikslas suvokti [...]

Finansinės apskaitos konspektas
Konspektas Finansinės apskaitos konspektas

Konspektas apie finansinę apskaitą, pagrindienės sąvokos, metodai, principai. Padarytas pristatymas is pdf formos. 10 psl. [...]

Apskaitos kurso konspektas
Konspektas Apskaitos kurso konspektas

  Turtas = Nuosavas kapitalas + Įsipareigojimai Rezultatas = Pajamos – Sąnaudos   Pajamos nėra lygu Įplaukom: Jei perkama prekė [...]

Investicijų matematika. Konspektas egzaminui
Konspektas Investicijų matematika. Konspektas egzaminui

4. Vertybinių popierių portfelio teorija   Finansų rinkoje figūruoja 3 rūšių vertybiniai popieriai: 1)      skolos (fiksuotųjų pajamų): obligacijos; 2)      [...]

VGTU vadybos egzamino konspektas
Konspektas VGTU vadybos egzamino konspektas

1. Paaiškinkite pateikdami pavyzdžių, kaip Drakerio SMARTER principai gali būti taikomi šiandienėje praktikoje. Drakerio pasiūlyti pagrindiniai [...]

Kūrybos ekonomikos egzamino konspektas
Konspektas Kūrybos ekonomikos egzamino konspektas

1.Kūrybos ekonomikos samprata Kūrybinių industrijų samprata ir sektoriai Kūrybingumo reikšmė ir svarba postindustrinės ekonomikos sąlygomis; Pagrindinės Howkinso teorijos [...]

Apskaitos pagrindų egzamino klausimai
Paruoštukė Apskaitos pagrindų egzamino klausimai

KTU apskaitos pagrindų egzamino klausimai ir atsakymai. [...]

Apskaitos egzamino paruoštukė
Paruoštukė Apskaitos egzamino paruoštukė

Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų [...]

Paruoštukė apskaitos pagrindų egzaminui
Paruoštukė Paruoštukė apskaitos pagrindų egzaminui

1. Kokią įtaką buhalterio darbui turi bendrieji apskaitos principai? BAP-tai taisykles, kuriomis vadovaujamasi rengiant finansine [...]