Apskaitos egzamino konspektas

4 psl. / 2173 žod.

Ištrauka


 1. Bendrieji apskaitos principai (BAP) – taisyklės, kuriomis vadovaujamasi rengiant finansinę atskaitomybę.

 2. LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas išskiria 10 principų: • įmonės – įmonė yra atskiras apskaitos vienetas, į apskaitą įtraukiamas tik tos įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai;

 • veiklos tęstinumo – įmonės veiklos laikotarpis neribotas;

 • periodiškumo – apskaitos požiūriu ji suskirstoma į ataskaitinius laikotarpius, kuriems pasibaigus sudaroma finansinė atskaitomybė;

 • pastovumo – reikalauja stabilios apskaitos metodikos;

 • piniginio mato – įmonės turtas, nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai atskaitomybėje išreiškiami pinigais;

 • kaupimo – pajamos registruojamos tada, kai jos uždirbamos, o sąnaudos – jų susidarymo metu, neatsižvelgiant į pinigų gavimą ar išmokėjimą;

 • palyginimo – ataskaitinio laikotarpio pajamos siejamos su to paties laikotarpio sąnaudomis;

 • atsargumo – taikomi tokie apskaitos metodai, kurie neleistų nepagrįstai padidinti ar sumažinti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų vertės;

 • neutralumo – apskaitos informacija turi būti nešališka;

 • turinio svarbos – ūkinės operacijos ir ūkiniai įvykiai į apskaitą traukiami pagal jų turinį ir ekonominę prasmę. 1. Apskaitos informacijos vartotojai: vidiniai (savininkai, vadybininkai, darbuotojai) ir išoriniai (kreditoriai, tiekėjai, pirkėjai, konkurentai, vertybinių popierių biržą). Tiesiogiai suinteresuoti vidiniai įmonės vartotojai: Įmonės savininkai, administracija, stebėtojų tarybos ir valdybos nariai, įmonės darbuotojai. Tiesiogiai suinteresuoti išoriniai informacijos vartotojai: esantys ir potencialūs investuotojai, kreditoriai, tiekėjai, pirkėjai. Įvairios valdžios institucijos: mokesčių sistemos tvarkytojai ir įvairių mokesčių surinkėjai, valstybinės statistikos institucijos, regioninės valdžios institucijos, ministerijos ir kitos reguliavimo institucijos. Kiti vartotojai: vertybinių popierių komisija ir makleriai, konkurentai, auditoriai, finansiniai ekspertai ir patarėjai, įvairūs kiti vartotojai.


Turinys

 • Bendrieji apskaitos principai
 • Apskaitos informacija, jos vartotojai
 • Apskaitos rūšys
 • Pagrindinės apskaitos sąvokos

Reziumė

Autorius
ingridvis
Tipas
Konspektas
Dalykas
Apskaita
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Lie 16, 2015
Publikuotas
2015 m.
Apimtis
4 psl.

Susiję darbai

Apskaitos egzamino paruoštukė

Apskaita Paruoštukė digimonsita
Pinigai ir pinigų ekvivalentai – visi įmonės turimi pinigai vietine ir užsienio valiuta ir jų ekvivalentai, pvz. Gryni pinigai kasoje ir bankų sąskaitose,...

Finansinės apskaitos konspektas

Apskaita Konspektas 2013 m. rasa13
Konspektas apie finansinę apskaitą, pagrindienės sąvokos, metodai, principai. Padarytas pristatymas is pdf formos.

Apskaitos kurso konspektas

Apskaita Konspektas 2017 m. dziugasbq
Apskaitos kurso konspektas. Pateikta svarbiausia ir glausta informacija reikalinga apskaitos pradmenims suprasti.