Ekonomika ir verslas / Vadyba

Verslo projektų paskaitų konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare iškyla būtinybė pasinaudoti teikiamų ES pagrindinių faktorių šiandieninėje verslo aplinkoje. Verslo projektų rengimas, planavimas ir kontrolė sukelia įvairius pokyčius aplinkoje, kadangi kaip dokumentas finansiškai, techniškai ir socialiai pagrindžia iškeltus tikslus. Būtent šių tikslų realizavimui sukuriami objektai, diegiamos naujos technologijos, numatomi reikalingi ištekliai ir verslo sprendimai. Tai rodo, kad verslo projektai yra kompleksinė sąvoka, apimanti visuomenės gyvenimą ir įvairias veiklos sritis. ES srtuktūrinių fondų finansavimas yra suteikiamas tokioms sritims, kaip transporto (keliai, geležinkeliai, kelio ženklai, tiltai, viadukai ir t.t.), mokslo ir švietimo sektoriui (mokytojų, dėstytojų mokymas, kvalifikacijos kėlimas, profesinio mokymo programų rengimas ir įgyvendinimas, stipendijos doktorantams ir kt., pramonės ir verslo sričiai (su verslu susijusi infrastruktūra, parama privačioms įmonėms, verslo paramos institucinė infrastruktūra, šalies, regiono ar sektoriaus pristatymas užsienyje ir kt. Socialinį sektorių finansuoja Europos socialinis fondas, Europos Bendrija. Projektai yra skirti nedarbingiems asmenims integruoti į darbo rinką, darbingiems asmenims, siekiantiems tobulinti savo įgūdžius ar pakeisti karjerą, socialiai pažeidžiamoms grupėms ir t.t. Šiuo metu Lietuvoje yra įgyvendinami socialiniai projektai, skirti socialinei atskirčiai mažinti, profesinio rengimo programoms kurti ir tobulinti, socialiai atskirtų grupių integracijai į darbo rinką didinti ir kt. Viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės PPP projektai ypač svarbūs Lietuvai, nes jie teikia dideles galimybes gauti paramą iš ES struktūrinių fondų pasinaudojant vietinės valdžios galiomis ir išnaudojant privataus sektoriaus turimą patirtį ir kapitalą.

Kadangi paramą iš ES fondų Lietuva gaus dar ilgai, todėl būtina išmokti valdyti įvairius, tame tarpe ir socialinės srities, projektus, gaunančius paramą iš ES fondų tam, kad, pirma, tą paramą gauti (tinkamai parengti projektus), o antra, kad išnaudoti gautas lėšas kiek galima efektyviau. Tai yra svarbu, nes tai pagerintų šalies ekonominę, socialinę ir verslo sritis. 2007-2013 metams ES parama Lietuvai sudarys 36 mlrd. eurų, kur didžioji šios paramos dalis bus gaunama tik rengiant projektus. Tinkamas ir efektyvus ES fondų paramos panaudojimas yra įmanomas, jeigu projektai bus valdomi efektyviai, pasirenkant tinkamą projekto valdymo metodiką, žmogiškuosius išteklius, kontroliuojant darbų atlikimo kokybę bei analizuojant gautus rezultatus. Tarptautinė projektų valdymo asociacija nustatė, kad projektų valdymas leidžia sutrumpinti projektų atlikimo trukmę apie 20-30 proc., o kaštus – 10-15 proc.Europos Komisija 2007-2013 m.laikotarpiu planuoja sumažinti savo kontrolę ES fondų valdyme ir suteikti daugiau atsakomybės ES valstybėms tame tarpe ir Lietuvai.Todėl iškyla būtinybė gerai išanalizuoti ES lėšų valdymo mechanizmus,strategines gaires, lėšų panaudojimą aplinkosaugai,energijos efektyvumo didinimui,atsinaujinančių energijos šaltinių plėtrai,visuomenės dalyvavimui ES fondų panaudojimo priežiūroje,NVO galimybes.Todėl projektų rengimas ir valdymas yra puiki priemonė pagilinti ir pritaikyti savo žinias praktikoje,susikurti sau darbo vietą,o šalies mastu spręsti socialines ir ekonomines problemas.Rengiant projektus galite praktiškai panaudoti visas teoriškai įsisavintas žinias.Projektų rengimas-tai vadybos įgūdžių tobulinimo praktika prisitaikant prie rinkos.Patikėkite,nes čia paslėpti pinigai……..motyvuokitės tapti verslo savininkais….

Darbo tipas:
Dalykas:
Apimtis:
14300 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Darnaus verslo projekto UAB „Auto SPA“ kūrimas ir rizikos analizė
Diplominis darbas Darnaus verslo projekto UAB „Auto SPA“ kūrimas ir rizikos analizė

2009 metais Lietuvoje buvo patvirtinta Atnaujinta Nacionalinė darnaus vystymosi strategija, kurioje buvo numatytas pagrindinis darnios [...]

Ūkio kūrimo verslo projektas
Verslo planas Ūkio kūrimo verslo projektas

Temos aktualumas. Verslo projekto valdymas – šiuo metu išties populiarus darbų atlikimo būdas ir [...]

Reklamos paskaitų konspektas
Konspektas Reklamos paskaitų konspektas

Reklamos paskaitų konspektas [...]

Gluosnių auginimo verslo „Aumida“ įkūrimo projektas
Referatas Gluosnių auginimo verslo „Aumida“ įkūrimo projektas

Gluosnių auginimas – viena „žaliosios“ energetikos plėtros krypčių“. Šiuo metu gluosnių plantacijos Lietuvoje jau užima [...]

Obuolių sūrio gamybos verslo projektas
Kursinis darbas Obuolių sūrio gamybos verslo projektas

Uždaroji akcinė bendrovė „Obuolių magija“ ruošiasi atidaryti gamybos cechą, kuriame bus gaminamas obuolių sūris. Idėja [...]

Rinkodaros pagrindų paskaitų konspektas
Konspektas Rinkodaros pagrindų paskaitų konspektas

Rinkodaros žinių ir patirties šiandien reikia dirbant įvairiuose valdymo lygiuose, nepriklausomai nuo to, ar tai [...]

UAB „Deko projektai“ veiklos analizė ir verslo planas
Verslo planas UAB „Deko projektai“ veiklos analizė ir verslo planas

Šiame kursiniame darbe bus atliekama statybos verslo įmonės veiklos analizė ir sukuriamas verslo planas naujai [...]

Verslo pagrindų egzamino konspektas
Konspektas Verslo pagrindų egzamino konspektas

Individuali įmonė – tai neribotos atsakomybės privatus juridinis asmuo. Įmonė dirba savininko naudai. IĮ privalumai: steigimo [...]

Viešieji pirkimai ir verslo projektai: sąlyčio taškai
Referatas Viešieji pirkimai ir verslo projektai: sąlyčio taškai

Lietuvai tapus Europos Sąjungos nare iškyla būtinybė pasinaudoti teikiamų ES pagrindinių faktorių šiandieninėje verslo aplinkoje.

Turto ir verslo vertinimo konspektas
Konspektas Turto ir verslo vertinimo konspektas

Konspekte rašoma apie turtą ir jo klasifikavimą teisiniu, buhaletriniu, statistiniu ir kt. būdais, Taip pat [...]

Vadybos paskaitų konspektas
Konspektas Vadybos paskaitų konspektas

Vadybos paskaitų konspektas [...]

Strateginis valdymas paskaitų konspektas
Paruoštukė Strateginis valdymas paskaitų konspektas

STRATEGINIS VALDYMASIŠORINĖS APLINKOS LYGIAIORGANIZACINĖ VALDYMO STRUKTŪRABENDRADARBIŲ KULTŪRAORGANIZACINĖS VALDYMO STRUKTŪROS VYSTYMAS(-IS)ORGANIZACINĖS [...]

Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis
Kursinis darbas Inovacijos – verslo ir visuomenės pažangos variklis

Problemos aktualumas ir svarba: Inovacijos lydi žmoniją nuo civilizacijos pradžios, tačiau kad kaip būtų paradoksalu [...]

UAB „Kratonas“ verslo strategijos kūrimas
Diplominis darbas UAB „Kratonas“ verslo strategijos kūrimas

Šio darbo tikslas – sukurti tinkamą verslo strategiją įmonei „Kratonas“. Atlikus rinkos bei įmonės vidinės situacijos [...]

Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas
Diplominis darbas Elektroninio verslo taikymo aspektai: vieno atvejo tyrimas

Temos aktualumas ir naujumas. Pastaraisiais metais įmonė, norėdama išlikti ir sėkmingai egzistuoti, privalo integruoti į [...]