Socialiniai mokslai / Viešasis administravimas

Socialinės politikos konspektas

0 atsiliepimų
Autorius:

Įvadinė paskaita.

Socialinė politika – valstybės veikla, kuria siekiama piliečių gerovės; socialinių problemų sprendimo strategija ir jos įgyvendinimo priemonės.

Terminas vartojamas apibūdinti:

-          Vyriausybių vykdomas veiklas gerovės ir socialinės apsaugos srityse (socialinės paslaugos ir išmokos);

-          Kelius, kuriais visuomenėje siekiama gerovės (ne tik valstybės veiksmai, bet ir socialinės bei ekonominės sąlygos, kurios įtakoja gerovės plėtrą);

-          Akademinių studijų ir tyrimų sritį (socialinių paslaugų ir GV tyrimai; SP skolinasi žinias ir metodus iš sociologijos, socialinio darbo, psichologijos, ekonomikos, politikos mokslų, vadybos, istorijos, filosofijos ir teisės).

Nėra ginčų, ar reikia socialinės gerovės. Yra tik ginčai kokiu mastu ir kaip organizuotos.

SP yra „iš anksto apgalvotos valstybės išteklių perskirstymo tarp piliečių intervencijos, siekiant gerovės tikslų“. Tačiau SP studijos ir tyrimai kelia tokius klausimus ir bando į juos atsakyti: Kokios „intervencijos“? Kokios problemos sprendžiamos? Kas jas sprendžia? Ar tik valstybė daro intervencijas? Kokiems perskirstymas teikiams pranašumas? Tarp kokių žmonių ir socialinių problemų skirstomi ištekliai? Kas laikomas „piliečiu““ Kas ne? Kodėl? Kas suprantama kaip gerovė? Kas apibrėžia gerovės tikslus? Kas juos parenka? Kieno gerovei daroma įtaka?

SP remiasi daugeliu akademinių disciplinų ir aiškina įvairias problemas. SP akademinė disciplina yra:

-          Empirinė – analizuoja socialinės politikos prieigų ir aprūpinimo priemonių veiksmingumą pagal efektyvumo, nešališkumo, įtrauktumo ir laisvės (autonomiškumo) kriterijus;

-          Konceptuali (abstrakti, spekuliatyvi) – svarsto įvairius būdus, kuriais socialiniai poreikiai ir problemos gali būti suprastos;

-          Normatyvinė – naudojais ideologijomis ir vertybiniais kriterijais aiškinant, kas yra gerovė ir kokie valdžios vaidmenys yra tinkami gerovei užtikrinti;

-          Teorinė – aiškina kokie ir kodėl gerovės mechanizmai, priemonės ir sistemos egzistuoja ir kaip gali būti išplėtoti.

Ypatingas dėmesys yra skiriamas gerovei ir gerovės valstybei.

C. Pierson siaurai apibrėžia gerovės velstybę: tai valstybės priemonės, skirtos gerovės poreikių tenkinimui (sveikata, švietimas, būstas, pajamų palaikymas, asmeninės socialinės paslaugos). Šis aprūpinimas galimas paslaugomis (finansuojamomis arba teikiamomis valstybės) arba pajamų transferais.

C. Pierson plačiai apibrėžia gerovės valstybę: tai visuomenė, kurioje valstybė įsikiša į ekonominės reprodukcijos ir paskirstymą, siekdama perskirstyti (reolokuoti) gyvenimo galimybes tarp asmenų ir klasių.

Coffey teigia, kad negalima ir neverta socialinę politiką apibrėžti tik siaurai suprantama socialinės gerovės/paslaugų prasme.

Yra daug skirtingų gerovės valstybių supratimų, daug diskusijų, ar galima teigti, kad šalis turi gerovės valstybę.

Gerovės valstybė – socialinių institutų visuma, leižianti valstybei reguliuoti ekonomiką, prekybą, socialinę sferą, dirbančiųjų ir darbdavių santykius, kainodarą, socialinį ir materialinį aprūpinimą, gyvenamąją statybą, darbo, sveikatos ir socialinę apsaugą ir draudimą, užimtumą, netgi kultūrą ir mokslinius tyrimus. Socialdemokratai GV laiko tarpine stadija kelyje į demokratinio socializmo visuomenę. Valstybė tampa gerovės valstybe, kai jos vadovus kankina mintys apie valstybės piliečius. Lietuvoje šio termino dar vengiama.

Teorinės socialinės politikos perspektyvos:

-          Funkcionalizmas;

-          Galios ištekliai;

-          Valstybinis centrizmas.

Socialinė politika susijusi su :

-          Poreikiais;

-          Socialinėmis problemomis;

-          Socialinėmis rizikomis;

-          Išteklių perskirstymu;

-          Vertybėmis.

Darbo tipas:
Apimtis:
9910 žodžiai (-ų)
Lygis:
Universitetas
Atsisiųsti

Jums gali būti aktualu

Vartotojai, įsigyję šį darbą, taip pat peržiūrėjo
Socialinės psichologijos konspektai
Konspektas Socialinės psichologijos konspektai

Detalus konspektas apie socialinę psichologiją [...]

Lyginamosios politikos  konspektas
Konspektas Lyginamosios politikos konspektas

Lyginamasis metodas ir jo vieta mokslinių metodų klasifikacijoje. Sisteminė proceso analizė „Comparative Politics and the Comparative [...]

Politikos analizės konspektas
Konspektas Politikos analizės konspektas

Analizė politikai: valstybės įsikišimas ir viešosios politikos ribos Analizė politikai, Gudausko žodžiais, yra tiesos sakymas valdžiai.

Europos Sąjungos socialinė politika
Kursinis darbas Europos Sąjungos socialinė politika

1 Kurso magistrantės kursinis darbas. Socialiniai mokslai. Darbo tikslas – išanalizuoti Europos Sąjungos socialines problemas [...]

Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose
Diplominis darbas Politikų įvaizdžio formavimas socialinėse medijose

Šiuolaikiniame pasaulyje politiko įvaizdis visuomenės akyse neabejotinai yra vienas didţiausių konkurencinių paranašumų, neretai teigiamas politiko [...]

Socialinė apsaugos teisė ir socialinė politika
Paruoštukė Socialinė apsaugos teisė ir socialinė politika

Lietuvos socialinės apsaugos sistema susideda iš dviejų dalių – privalomojo socialinio draudimo ir socialinės paramos [...]

Moterų politinė socialinė - ekonominė padėtis besivystančiose šalyse
Referatas Moterų politinė socialinė - ekonominė padėtis besivystančiose šalyse

Temos aktualumas. Dažniausiai Trečiuoju pasauliu vadinamos ekonomiškai neišsivysčiusios daugiausia Azijos, Afrikos ir Lotynų Amerikos šalys [...]

LR socialinė politika
Kursinis darbas LR socialinė politika

Socialinė politika – tai priemonių ir politinių veiksmų visuma, kuria siekiama socialinės gerovės. Socialinė [...]

Turkų etninės mažumos socialinė ir politinė padėtis Vokietijoje
Kursinis darbas Turkų etninės mažumos socialinė ir politinė padėtis Vokietijoje

Šiame darbe bus kalbama apie turkų etninės mažumos padėtis Vokietijoje: Kas lėmė tokį turkų anplūdį [...]

Gerovės valstybės socialinė politika
Referatas Gerovės valstybės socialinė politika

Gerovės valstybė- tai socialinių institutų visuma, leidžainti valstybei regulioti ekonomiką, socialinę sferą, dirbančiųjų ir darbdavių [...]

Socialinio darbo metodikos konspektas
Konspektas Socialinio darbo metodikos konspektas

Grupės samprata ir apibrėžimai Grupė - žmonių bendrija, kurios narius sieja koks nors bendras požymis (bendra [...]

Politinė sociologija. Socialinių sluoksnių pasitikėjimo ir dalyvavimo politikoje bruožai
Referatas Politinė sociologija. Socialinių sluoksnių pasitikėjimo ir dalyvavimo politikoje bruožai

Temos aktualumas. Politika – tai žmonių veiklos sritis, atspindinti santykius dėl valdžios ar atskirų jos institucijų.

Politikos mokslas - socialinis mokslas
Referatas Politikos mokslas - socialinis mokslas

Politika- neatsiejama šiuolaikinės valstybės dalis, tuo pačiu galima teigti, jog politika tapo vienu išsvarbiausių [...]

Politikos mokslas – socialinis mokslas
Referatas Politikos mokslas – socialinis mokslas

Nuo neatmenamų laikų žmonės stengėsi suvokti, paaiškinti ne tik juos supančios gamtos, bet ir visuomeninio [...]

NVO vaidmuo socialinės politikos įgyvendinime
Kursinis darbas NVO vaidmuo socialinės politikos įgyvendinime

      Jau daugelį dešimtmečių egzistuoja praktika, kai valstybė yra atsakinga ne tik už ekonominius, užsienio [...]