Verslo statistikos konspektas

10 psl. / 2129 žod.

Ištrauka

Konspekte supažindinama su visomis pagrindinėmis sąvokomis, pateikiami jų aprašymai, apskaičiavimo būdai.


Turinys

 • Populiacija ir imtis
 • Imčių sudarymo būdai
 • Kintamieji
 • Dažnių skirstiniai (lentelės)
 • Duomenų padėties charakteristikos
 • Dispersija
 • Standartinis nuokrypis
 • Tikimybiniai skirstiniai
 • Diskretaus atsitiktinio kintamojo charakteristika
 • Standartizuotas kintamasis Z
 • Bernoullio ir binominis skirstinys
 • Hipergeometrinis skirstinys
 • Poissono skirstinys
 • Tolydūs atsitiktiniai kintamieji ir tolygus tikimybinis skirstinys
 • Normalusis skirstinys

Reziumė

Autorius
erikita192
Tipas
Konspektas
Dalykas
Statistika
Kaina
€1.67
Lygis
Universitetas
Įkeltas
Spa 27, 2015
Publikuotas
2013 m.
Apimtis
10 psl.

Susiję darbai

Statistika

Statistika Konspektas vilavi
Žodžio “statistika “ atsiradimas siejamas su lotynų kalbos žodžiu „status“ - padėtis, būklė bei italų kalbos žodžiu „stato“ - valstybė. Taigi statistika -...

Tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas

Statistika Konspektas 2016 m. vaitai
Mokslinių tyrimų metodikos ir statistikos egzamino konspektas. Apima statistikos reikšmę, uždavinius, imties rodiklius, vidurkius ir jų paklaidas, dispersinę analizę, regresiją bei koreliaciją ir...